lv id eu logo ansamblis esskf rgb 1

Pasākums

Finansējums EUR

Normatīvais regulējums un palīgmateriāli projektu iesniegumu sagatavošanai 

Projektu iesniegumu atlases

Apstiprinātie projekti

SAM 8.1.3.

Palielināt modernizēto profesionālās izglītības iestāžu skaitu

Kontaktpersona:
Zenta Iļķēna
Tālr. 67047793
E-pasts: zenta.ilkena@izm.gov.lv

Kopējais 
104 786 645

ERAF
89 068 648 

 

 

 

Vērtēšanas kritēriji
(apstiprināti UK 24.11.2015.)

2016. gada 19. aprīļa MK noteikumi Nr.249

Projektu iesniegumu sagatavošanas atbalsta materiāli

Atlase atvērta

Projektu iesniegšanas termiņš: 29.08.2016. - 31.12.2020. 

Apstiprinātie projekti

SAM 8.5.1.

Palielināt kvalificētu profesionālās izglītības iestāžu audzēkņu skaitu pēc to dalības darba vidē balstītās mācībās vai mācību praksē uzņēmumā

Kontaktpersona:
Nauris Grīnbergs
Tālr. 67047883 
E-pasts: nauris.grinbergs@izm.gov.lv

Kopējais 
21 937 153

ESF
18 8646 580

Vērtēšanas kritēriji
(apstiprināti UK 12.07.2016.)

2016. gada 15. jūlija MK noteikumi Nr.483

Vienas vienības izmaksu metodika ar 1.pielikumu

Vienas vienības izmaksu metodika individuālajiem aizsardzības līdzekļiem ar 1.pielikumu

Atlase slēgta

Projekts "Profesionālo izglītības iestāžu audzēkņu dalība darba vidē balstītās mācībās un mācību praksēs uzņēmumos"

SAM 8.5.2.

Nodrošināt profesionālās izglītības atbilstību Eiropas kvalifikācijas ietvarstruktūrai

Kontaktpersona:
Līga Vilde - Jurisone
Tālr. 67047767
E-pasts: liga.vilde@izm.gov.lv

 

Kopējais 
12 936 510

ESF
10 996 033

 

Vērtēšanas kritēriji
(apstiprināti UK 02.06.2016.)

2016. gada 26. aprīļa MK noteikumi Nr.262

Vienas vienības izmaksu metodika (aktualizēta 29.06.2017.)

Atlase slēgta

Projekts "Nozaru kvalifikācijas sistēmas pilnveide profesionālās izglītības attīstībai un kvalitātes nodrošināšanai"

SAM 8.5.3.

Nodrošināt profesionālās izglītības iestāžu efektīvu pārvaldību un iesaistītā personāla profesionālās kompetences pilnveidi

Kontaktpersona:
Ulrika Naumova
Tālr. 67047882
E-pasts: ulrika.naumova@izm.gov.lv

Kopējais 
6 490 095

ESF
5 516 580

Vērtēšanas kritēriji
(apstiprināti UK 08.03.2016.)

2016. gada 3. maija MK noteikumi Nr.280

Atlase slēgta

Projekts "Profesionālās izglītības iestāžu efektīva pārvaldība un personāla kompetences pilnveide"

SAM 8.3.5.

 

Uzlabot pieeju karjeras atbalstam izglītojamajiem vispārējās un profesionālās izglītības iestādēs

Kontaktpersona:
Zanda Rudene
Tālr. 67047992
E-pasts: zanda.rudene@izm.gov.lv

Kopējais

22 280 688

ESF

18 938 584

Vērtēšanas kritēriji
(apstiprināti UK 02.06.2016.)

2016. gada 7. jūnija MK noteikumi Nr.359

Atlase slēgta

Projekts "Karjeras atbalsts vispārējās un profesionālās izglītības iestādēs"

 

SAM 8.3.4.

Samazināt priekšlaicīgu mācību pārtraukšanu, īstenojot preventīvus un intervences pasākumus

Kontaktpersona:
Inese Indričāne
tālr. 67047873
E-pasts:

inese.indricane@izm.gov.lv

 

Kopējais
37 512 376 

ESF
31 885 519 

Vērtēšanas kritēriji
(apstiprināti UK 06.07.2016.)

2016. gada 5. maija MK noteikumi Nr.286

Vienas vienības izmaksu metodika spēkā no 30.11.17. 

Atlase slēgta

Projekts "PuMPuRS"

MK noteikumi

Metodika 

Metodikas pielikums