lv id eu logo ansamblis esskf rgb 1

Finansējums EUR

Kopējais 
107 904 084

ERAF
90 376 983 (no tā virssaistību finansējums - 1 512 337 euro) 


Normatīvais regulējums un palīgmateriāli projektu iesniegumu sagatavošanai

 

Vērtēšanas kritēriji
(apstiprināti UK 24.11.2015.)

2016. gada 19. aprīļa MK noteikumi Nr.249

Projektu iesniegumu sagatavošanas atbalsta materiāli

 

 


Projektu iesniegumu atlases

 

Atlase atvērta

Projektu iesniegšanas termiņš: 29.08.2016. - 31.12.2020. 

 


Apstiprinātie projekti

Apstiprinātie projekti

4. atlases kārtā apstiprinātie projekti

5. atlases kārtā apstiprinātie projekti


Plašāka informācija


Kontaktpersona

Zenta Iļķēna
Tālr. 67047793
E-pasts: zenta.ilkena@izm.gov.lv

Finansējums EUR

Kopējais 
15 598 062

ESF
13 258 352


Normatīvais regulējums un palīgmateriāli projektu iesniegumu sagatavošanai

Vērtēšanas kritēriji
(apstiprināti UK 12.07.2016.)

2016. gada 15. jūlija MK noteikumi Nr.483

Vienas vienības izmaksu metodika ar 1.pielikumu

Vienas vienības izmaksu metodika individuālajiem aizsardzības līdzekļiem ar 1.pielikumu


Projektu iesniegumu atlases

Atlase slēgta


Apstiprinātie projekti

Projekts "Profesionālo izglītības iestāžu audzēkņu dalība darba vidē balstītās mācībās un mācību praksēs uzņēmumos"


Plašāka informācija


Kontaktpersona

Nauris Grīnbergs
Tālr. 67047883 
E-pasts: nauris.grinbergs@izm.gov.lv

Finansējums EUR

Kopējais 
12 572 584 EUR

ESF
10 686 696 EUR


Normatīvais regulējums un palīgmateriāli projektu iesniegumu sagatavošanai

 

Vērtēšanas kritēriji
(apstiprināti UK 02.06.2016.)

2016. gada 26. aprīļa MK noteikumi Nr.262

Vienas vienības izmaksu metodika (aktualizēta 29.06.2017.)

 


Projektu iesniegumu atlases

Atlase slēgta


Apstiprinātie projekti

Projekts "Nozaru kvalifikācijas sistēmas pilnveide profesionālās izglītības attīstībai un kvalitātes nodrošināšanai"


Plašāka informācija


Kontaktpersona

Elīna Usāre
Tālr. 67047818
E-pasts: elina.usare@izm.gov.lv

Finansējums EUR

Kopējais 
6 490 095

ESF
5 516 580


Normatīvais regulējums un palīgmateriāli projektu iesniegumu sagatavošanai

Vērtēšanas kritēriji
(apstiprināti UK 08.03.2016.)

2016. gada 3. maija MK noteikumi Nr.280


Projektu iesniegumu atlases

Atlase slēgta


Apstiprinātie projekti

Projekts "Profesionālās izglītības iestāžu efektīva pārvaldība un personāla kompetences pilnveide"


Plašāka informācija


Kontaktpersona

Elīna Usāre
Tālr. 67047818
E-pasts: elina.usare@izm.gov.lv

Finansējums EUR

Kopējais

23 618 668

ESF

20 075 865


Normatīvais regulējums un palīgmateriāli projektu iesniegumu sagatavošanai

Vērtēšanas kritēriji (apstiprināti UK 02.06.2016.)

2016. gada 7. jūnija MK noteikumi Nr.359


Projektu iesniegumu atlases

Atlase slēgta


Apstiprinātie projekti

Projekts "Karjeras atbalsts vispārējās un profesionālās izglītības iestādēs"


Plašāka informācija


Kontaktpersona

Inese Indričāne
tālr. 67047873
E-pasts: inese.indricane@izm.gov.lv

 

Finansējums EUR

Kopējais
36 150 528 

ESF
30 727 948 


Normatīvais regulējums un palīgmateriāli projektu iesniegumu sagatavošanai

Vērtēšanas kritēriji
(apstiprināti UK 06.07.2016.)

2016. gada 5. maija MK noteikumi Nr.286

Vienas vienības izmaksu metodika spēkā no 30.11.17. 

Valsts budžeta finansējums neattiecināmo izmaksu segšanai: 1 151 038

 


Projektu iesniegumu atlases

Atlase slēgta


Apstiprinātie projekti

Projekts "PuMPuRS"

MK noteikumi

Metodika 

Metodikas pielikums


Plašāka informācija


Kontaktpersona

Inese Indričāne
tālr. 67047873
E-pasts: inese.indricane@izm.gov.lv