Latviešu valodā vienmēr klātesoša ir lībiešu valoda. Valsts valodas likuma 4. pantā norādīts, ka valsts nodrošina lībiešu valodas kā pirmiedzīvotāju jeb autohtonu valodas saglabāšanu, aizsardzību un attīstību. Lībiešu valoda un lībiešu kultūra kopš 2018. gada nogales iekļauta Latvijas nacionālā nemateriālā kultūras mantojuma sarakstā. 2019. gads tika noteikts par Starptautisko pirmiedzīvotāju valodu gadu, tādējādi ar UNESCO LNK atbalstu īpaši tiek aktualizēta lībiešu valodas un kultūras loma Latvijā. Iedzīvotāju apziņā dzīva ir lībiešu kultūrvēsturiskā teritorija Lībiešu krasts Ziemeļkurzemē jeb agrāk „lībiešu jūrmala”.
Vairāk informācijas Latvijas Universitātes Lībiešu valodas institūta un lībiešu valodas un kultūras interneta vietnē http://www.livones.net/lv