Izglītības kvalitātes monitoringa sistēma - iespēja izglītībā katram no mums

 

 

*Šeit minētie ir rādītāju piemēri.  

*Šeit minētie ir rādītāju piemēri.   

*Šeit minētie ir rādītāju piemēri.   

*Šeit minētie ir rādītāju piemēri.   

Izglītības kvalitātes monitoringa sistēmas izveide un īstenošana

Izglītības kvalitātes monitoringa sistēmas attīstība notiek Eiropas Sociālā fonda projekta Nr. 8.3.6.2/17/I/001 „Izglītības kvalitātes monitoringa sistēmas izveide un īstenošana” ietvaros
Skatīt vairāk
ESF Sociālais fonds