Pirmsskolas izglītības mērķis ir veidot cilvēka, dabas un sabiedrības daudzveidības un vienotības izziņas, humānas, brīvas un atbildīgas personības attīstību. Pirmsskolas izglītību bērni var iegūt vecumā no 1,5 līdz 7 gadiem. Bērnu no piecu gadu vecuma sagatavošana pamatizglītības ieguvei ir obligāta.

Pamatizglītības programmas tiek īstenotas 1.–9. klasē. Pamatizglītības ieguve ir obligāta. Daļējas pamatizglītības programmas īsteno sākumskolās.

Vispārējo vidējo izglītību var iegūt vidusskolās, ģimnāzijās, vakara (maiņu) un neklātienes skolās. Mācību gads vispārējās izglītības iestādēs ir 35 nedēļas garš. Skolas var īstenot četru virzienu vispārējās vidējās izglītības programmas 10.–12. klasei:

  • vispārizglītojošo;
  • matemātikas, dabaszinību un tehnisko;
  • humanitāro un sociālo;
  • profesionālo virzienu.

Pastāv arī iekļaujošās izglītības atbalsta pasākumi un programmas, piemēram, tiek nodrošināts atbalsts personām ar invaliditāti – asistenta pakalpojums mācību iestādēs pārvietošanās atbalstam un pašaprūpes veikšanai, kā arī tiek īstenotas mazākumtautību izglītības programmas.

Pedagogiem visās vispārējās izglītības iestādēs obligāta ir augstākā pedagoģiskā izglītība un atbilstoša kvalifikācija.