lv id eu logo ansamblis esskf rgb 1

Pasākums

 Finansējums EUR

Normatīvais regulējums un palīgmateriāli projektu iesniegumu sagatavošanai

Projektu iesniegumu atlases Apstiprinātie projekti

SAM 8.1.1.

Palielināt modernizēto STEM, tajā skaitā medicīnas un radošās industrijas, studiju programmu skaitu

Kontaktpersona:
Inese Kalva
Tālr. 67047941
E-pasts: inese.kalva@izm.gov.lv

Kopējais 
44 641 656

ERAF
37 945 407

Vērtēšanas kritēriji
(apstiprināti UK 29.09.2016.
)

Vērtēšanas kritēriju piemērošanas metodika

Sākotnējais novērtējums
„Palielināt modernizēto STEM, tajā skaitā medicīnas un radošās industrijas, studiju programmu skaitu”

2016. gada 16. augusta MK noteikumi Nr.561

IZM prezentācija seminārā
22.09.2016.
 

Atlase slēgta

Projektu saraksts

SAM 8.1.4.

Uzlabot pirmā līmeņa profesionālās augstākās izglītības STEM, t.sk. medicīnas un radošās industrijas, studiju mācību vidi koledžās

Kontaktpersona:
Inese Kalva
Tālr. 67047941
E-pasts: inese.kalva@izm.gov.lv

Kopējais
14 185 198

ERAF
12 057 418

Vērtēšanas kritēriji
(apstiprināti UK 30.04.2016.)

Vērtēšanas kritēriju piemērošanas metodika 

Sākotnējais novērtējums
„Uzlabot pirmā līmeņa profesionālās augstākās izglītības STEM, tajā skaitā medicīnas un radošās industrijas, studiju mācību vidi koledžās”

2016. gada 9.augusta MK noteikumi Nr. 533

Atlase slēgta

Projektu saraksts

SAM 8.2.1.

Samazināt studiju programmu fragmentāciju un stiprināt resursu koplietošanu

Kontaktpersona:
Vēsma Abizāre-Vagre
Tālr. 67047864 
E-pasts: vesma.abizare-vagre@izm.gov.lv

Kopējais
10 815 000

ESF
9 192 750

1.k. - 3 milj. 
2.k. - 7,8 milj. 

Vērtēšanas kritēriji 1. un 2. kārtai
(apstiprināti UK 27.11.2017.)

Vērtēšanas kritēriju piemērošanas metodika
1. kārtā

Vērtēšanas kritēriju piemērošanas metodika
2. kārtā

Sākotnējais novērtējums “Samazināt studiju programmu fragmentāciju un stiprināt resursu koplietošanu”

2018. gada 9. janvāra MK noteikumi Nr.27

IZM prezentācija MK preses brīfingā 09.01.2018.

1. kārtas atlase slēgta

2. kārtas atlase slēgta

Projektu saraksts

SAM 8.2.2.

Stiprināt augstākās izglītības institūciju akadēmisko personālu stratēģiskās specializācijas jomās

Kontaktpersona:
Nauris Grīnbergs
Tālr. 67047883
E-pasts: nauris.grinbergs@izm.gov.lv

Kopējais
34 340 686

ESF
29 189 583

1.k. - 18,43 milj. 
2.k. - 3,99 milj. 
3.k. - 11,92 milj. 

Vērtēšanas kritēriji

1. kārta (apstiprināti 06.02.2018)
2. kārta (apstiprināti 06.02.2018)

3. kārta (apstiprināti 07.07.2020)

Sākotnējais novērtējums Augstākās izglītības institūciju akadēmiskā personāla stiprināšana stratēģiskās specializācijas jomās”

2018. gada 9. janvāra MK noteikumi Nr.25

IZM prezentācija seminārā/publiskajās diskusijās 11.04.2018.

 

1. kārtas atlase slēgta

2. kārtas atlase slēgta

3. kārtas atlase slēgta

Projektu saraksts

SAM 8.2.3.

Nodrošināt labāku pārvaldību augstākās izglītības institūcijās

Kontaktpersona: 1.kārta
Antra Žilinska
Tālr. 67047897
E-pasts: antra.zilinska@izm.gov.lv 

Kontaktpersona: 2.kārta
Inese Kalva
Tālr. 67047941
E-pasts: inese.kalva@izm.gov.lv

Kopējais
18 852 242

ESF
16 024 406

1.k.- 14,14 milj.

2.k.- 4,71 milj.

Vērtēšanas kritēriji
(apstiprināti UK 28.11.2017.)

Sākotnējais novērtējums “Nodrošināt labāku pārvaldību augstākās izglītības institūcijās” 

2018. gada 9. janvāra MK noteikumi Nr.26

IZM prezentācija publiskajās diskusijās 28.02.2018.

IZM prezentācija seminārā 28.02.2018.

Vērtēšanas kritēriji

1.kārta (apstiprināti UK 28.11.2017.)

2.kārta (apstiprināti UK 05.10.2021.)

1.kārtas Atlase slēgta

Projektu saraksts

SAM 8.2.4.

Nodrošināt atbalstu EQAR aģentūrai izvirzīto prasību izpildei

Kontaktpersona:
Inese Kalva
Tālr. 67047941
E-pasts: inese.kalva@izm.gov.lv

Kopējais
1 500 000

ESF
1 275 000

Vērtēšanas kritēriji
(apstiprināti UK 24.04.2015.)

2015. gada 18. augusta MK noteikumi Nr.479 
 

Atlase slēgta

Projekts „Atbalsts EQAR aģentūrai izvirzīto prasību izpildei”

SAM 1.1.1.3. 

Inovāciju granti studentiem

Kontaktpersona:
Inese Kašurina
Tālr. 67047977
E-pasts: inese.kasurina@izm.gov.lv

Kopējais
34 000 000

ERAF
28 900 000

Vērtēšanas kritēriji (apstiprināti UK 28.11.2017)

Sākotnējais novērtējums 
„Inovāciju granti studentiem” 

Ziņojuma 1.pielikums - studējošie AI;

Ziņojuma 2.; 3.un 4.pielikums

2018. gada 16. janvāra  MK noteikumi Nr.41

IZM prezentācija diskusijā 19.02.2018.

IZM prezentācija seminārā 28.08.2018.

Atlase slēgta

 

SAM 14.1.1.1.

Digitalizācijas iniciatīvas studiju kvalitātes pilnveidei

Kontaktpersona:
Vēsma Abizāre-Vagre
Tālr. 67047864 
E-pasts: vesma.abizare-vagre@izm.gov.lv

Kopējais
7 860 001

ESF
6 681 000

Vērtēšanas kritēriji (apstiprināti UK 25.12.2021.)

2021. gada 14. decembra MK noteikumi Nr. 836