Finansējums EUR

Kopējais 44 641 656

ERAF 38 009 447


Normatīvais regulējums un palīgmateriāli projektu iesniegumu sagatavošanai

Vērtēšanas kritēriji (apstiprināti UK 29.09.2016.)

Vērtēšanas kritēriju piemērošanas metodika

Sākotnējais novērtējums „Palielināt modernizēto STEM, tajā skaitā medicīnas un radošās industrijas, studiju programmu skaitu”

2016. gada 16. augusta MK noteikumi Nr.561

IZM prezentācija seminārā 22.09.2016. 

 


Projektu iesniegumu atlases

Atlase slēgta


Apstiprinātie projekti

Projektu saraksts


Plašāka informācija


Kontaktpersona

Inese Kalva
Tālr. 67047941
E-pasts: inese.kalva@izm.gov.lv

Finansējums EUR

Kopējais 14 109 857

ERAF 11 109 378


Normatīvais regulējums un palīgmateriāli projektu iesniegumu sagatavošanai

 

Vērtēšanas kritēriji (apstiprināti UK 30.04.2016.)

Vērtēšanas kritēriju piemērošanas metodika 

Sākotnējais novērtējums „Uzlabot pirmā līmeņa profesionālās augstākās izglītības STEM, tajā skaitā medicīnas un radošās industrijas, studiju mācību vidi koledžās”

2016. gada 9.augusta MK noteikumi Nr. 533


Projektu iesniegumu atlases

Atlase slēgta


Apstiprinātie projekti

Projektu saraksts


Plašāka informācija


Kontaktpersona

Vēsma Abizāre-Vagre
Tālr. 67047864
E-pasts: vesma.abizare-vagre@izm.gov.lv

Finansējums EUR

Kopējais 11 962 760 euro

ESF 10 168 345 euro

1.k. - 5,3 milj.euro
2.k. - 6,6 milj.euro


Normatīvais regulējums un palīgmateriāli projektu iesniegumu sagatavošanai

Vērtēšanas kritēriji 1. un 2. kārtai (apstiprināti UK 27.11.2017.)

Vērtēšanas kritēriju piemērošanas metodika 1. kārtā

Vērtēšanas kritēriju piemērošanas metodika 2. kārtā

Sākotnējais novērtējums “Samazināt studiju programmu fragmentāciju un stiprināt resursu koplietošanu”

2018. gada 9. janvāra MK noteikumi Nr.27

IZM prezentācija MK preses brīfingā 09.01.2018.

 


Projektu iesniegumu atlases

 

1. kārtas atlase slēgta

2. kārtas atlase slēgta

 


Apstiprinātie projekti

Projektu saraksts


Plašāka informācija


Kontaktpersona

1.kārta
Inese Kalva 
Tālr. 67047941
E-pasts: inese.kalva@izm.gov.lv

2.kārta
Vēsma Abizāre-Vagre
Tālr. 67047864 
E-pasts: vesma.abizare-vagre@izm.gov.lv

Finansējums EUR

Kopējais 34 340 686

ESF 29 189 583

1.k. - 18,43 milj. 
2.k. - 3,99 milj. 
3.k. - 11,92 milj.


Normatīvais regulējums un palīgmateriāli projektu iesniegumu sagatavošanai

 

Vērtēšanas kritēriji

1. kārta (apstiprināti 06.02.2018)
2. kārta (apstiprināti 06.02.2018)

3. kārta (apstiprināti 07.07.2020)

Sākotnējais novērtējums Augstākās izglītības institūciju akadēmiskā personāla stiprināšana stratēģiskās specializācijas jomās”

2018. gada 9. janvāra MK noteikumi Nr.25

IZM prezentācija seminārā/publiskajās diskusijās 11.04.2018.

 

 


Projektu iesniegumu atlases

1.kārtas Atlase slēgta

2.kārtas Atlase atvērta

Projekta iesniegšanas termiņš: 10.01.2022-24.02.2022

 


Apstiprinātie projekti

Projektu saraksts


Kontaktpersona

Nauris Grīnbergs
Tālr. 67047883
E-pasts: nauris.grinbergs@izm.gov.lv

Finansējums EUR

Kopējais 18 852 242

ESF 16 024 406

1.k.- 14,14 milj.

2.k.- 4,71 milj.


Normatīvais regulējums un palīgmateriāli projektu iesniegumu sagatavošanai

Vērtēšanas kritēriji (apstiprināti UK 28.11.2017.)

Sākotnējais novērtējums “Nodrošināt labāku pārvaldību augstākās izglītības institūcijās” 

2018. gada 9. janvāra MK noteikumi Nr.26

IZM prezentācija publiskajās diskusijās 28.02.2018.

IZM prezentācija seminārā 28.02.2018.

Vērtēšanas kritēriji

1.kārta (apstiprināti UK 28.11.2017.)

2.kārta (apstiprināti UK 05.10.2021.)

 


Projektu iesniegumu atlases

1. kārtas atlase slēgta

2. kārtas atlase slēgta

3. kārtas atlase slēgta


Apstiprinātie projekti

Projektu saraksts


Plašāka informācija


Kontaktpersonas

1.kārta
Antra Žilinska
Tālr. 67047897
E-pasts: antra.zilinska@izm.gov.lv 

2.kārta
Inese Kalva
Tālr. 67047941
E-pasts: inese.kalva@izm.gov.lv

 

Finansējums EUR

Kopējais 1 234 032 euro

ESF 1 048 927 euro


Normatīvais regulējums un palīgmateriāli projektu iesniegumu sagatavošanai

 

Vērtēšanas kritēriji (apstiprināti UK 24.04.2015.)

2015. gada 18. augusta MK noteikumi Nr.479 


Projektu iesniegumu atlases

Atlase slēgta


Apstiprinātie projekti

Projekts „Atbalsts EQAR aģentūrai izvirzīto prasību izpildei”


Plašāka informācija


Kontaktpersona

Inese Kalva
Tālr. 67047941
E-pasts: inese.kalva@izm.gov.lv

Finansējums EUR

Kopējais 34 000 000

ERAF 28 900 000


Normatīvais regulējums un palīgmateriāli projektu iesniegumu sagatavošanai

 

Vērtēšanas kritēriji (apstiprināti UK 28.11.2017)

Sākotnējais novērtējums „Inovāciju granti studentiem” 

Ziņojuma 1.pielikums - studējošie AI;

Ziņojuma 2.; 3.un 4.pielikums

2018. gada 16. janvāra  MK noteikumi Nr.41

IZM prezentācija diskusijā 19.02.2018.

IZM prezentācija seminārā 28.08.2018.

 


Projektu iesniegumu atlases

Atlase slēgta


Plašāka informācija


Kontaktpersona

Inese Kašurina
Tālr. 67047977
E-pasts: inese.kasurina@izm.gov.lv

Finansējums EUR

Kopējais 7 860 001

ESF 6 681 000


Normatīvais regulējums un palīgmateriāli projektu iesniegumu sagatavošanai

Vērtēšanas kritēriji (apstiprināti UK 25.12.2021.)

2021. gada 14. decembra MK noteikumi Nr. 836


Kontaktpersona

Vēsma Abizāre-Vagre
Tālr. 67047864
E-pasts: vesma.abizare-vagre@izm.gov.lv

                                 

lv id eu logo ansamblis esskf rgb 1

 

Augstākās izglītības institūciju sludinājumi doktorantiem un ārvalstu akadēmiskajam personālam (SAM 8.2.2.)

 

RTU ārvalstu akadēmiskā personāla atlase - 3 vietas:


Inovatīva projekta ietvaros tiek izsludināts atklāts konkurss uz 3 (trim) TENŪRPROFESORA amata vietām šādās zinātnes nozarēs:

  1. Inženierzinātnes un tehnoloģijas, Mašīnbūve un mehānika, Mašīnbūves tehnoloģija ar tēmu “Aditīvā ražošana”.
  2. Dabaszinātnes, Datorzinātne un informātika, citas datorzinātnes un informātikas apakšnozares specializācijā Kiberdrošība ar tēmām “Mākslīgais intelekts un mašīnmācīšanās” un “Kiberdrošība un privātums”.
  3. Sociālās zinātnes, Ekonomika un uzņēmējdarbība ar tēmu “Datu analīzē balstīta ekonomikas un uzņēmējdarbības attīstība”.

Plašāk: latviešu valodā, angļu valodā.


 

RTU izsludina ārvalstu akadēmiskā personāla atlasi - 1 viesdocenta amata vieta Materiālzinātnes un lietišķās ķīmijas fakultātē, studiju virzienā "Ražošana un pārstrāde" zinātnes nozarē Materiālzinātne, apakšnozare Tekstila un apģērbu tehnoloģija

Rīgas Tehniskā universitāte izsludina ārvalstu akadēmiskā personāla atlasi "Vispārīgā ķīmijas tehnoloģija" līdz 2022. gada 25. novembrim 

Angļu valodā


 

Atklāts konkurss ārvalstu akadēmiskajam personālam Eiropas Sociālā fonda projekta “Rīgas Tehniskās universitātes akadēmiskā personāla stiprināšana stratēģiskās specializācijas jomās”

Atklāts konkurss par doktorantu un zinātniskā grāda pretendentu pieņemšanu darbā Rīgas Tehniskajā universitātē

Atklāts konkurss ārvalstu akadēmiskajam personālam Eiropas Sociālā fonda projekta "Rīgas Tehniskās universitātes akadēmiskā personāla stiprināšana stratēģiskās specializācijas jomās" Nr. 8.2.2.0/18/A/017. ietvaros

Atklāts konkurss par doktorantu un zinātniskā grāda pretendentu pieņemšanu darbā Rīgas Tehniskajā universitātē

Atklāts konkurss par doktorantu un zinātniskā grāda pretendentu pieņemšanu darbā Rīgas Tehniskajā universitātē 

Rīgas Tehniskā universitāte izsludina doktorantu/zinātniskā grāda pretendentu atlasi  

Rīgas Tehniskā universitāte izsludina ārvalstu akadēmiskā personāla atlasi

Rīgas Tehniskā universitāte izsludina ārvalstu akadēmiskā personāla atlasi

Rīgas Tehniskā universitāte izsludina ārvalstu akadēmiskā personāla atlasi

Rīgas Tehniskā universitāte izsludina doktorantu/zinātniskā grāda pretendentu atlasi asistenta studiju darbā amata vietai

Rīgas Tehniskā universitāte izsludina doktorantu/zinātniskā grāda pretendentu atlasi asistenta studiju darbā amata vietai

Rīgas Tehniskā universitāte izsludina ārvalstu akadēmiskā personāla atlasi

Atklāts konkurss par doktorantu un zinātniskā grāda pretendentu pieņemšanu darbā Rīgas Tehniskajā universitātē Nr. 2021/4

Atklāts konkurss ārvalstu akadēmiskajam personālam Eiropas Sociālā fonda projekta "Rīgas Tehniskās universitātes akadēmiskā personāla stiprināšana stratēģiskās specializācijas jomās" Nr. 8.2.2.0/18/A/017. ietvaros

Rīgas Tehniskā universitāte izsludina ārvalstu akadēmiskā personāla atlasi

Atklāts konkurss par doktorantu un zinātniskā grāda pretendentu pieņemšanu darbā Rīgas Tehniskajā universitātē Nr. 2021/3

Atklāts konkurss par doktorantu un zinātniskā grāda pretendentu pieņemšanu darbā Rīgas Tehniskajā universitātē Nr. 2021/2

Atklāts konkurss par doktorantu un zinātniskā grāda pretendentu pieņemšanu darbā Rīgas Tehniskajā universitātē Nr. 2021/1

Atklāts konkurss ārvalstu akadēmiskajam personālam Eiropas Sociālā fonda projekta "Rīgas Tehniskās universitātes akadēmiskā personāla stiprināšana stratēģiskās specializācijas jomās" 

Rīgas Tehniskā universitāte izsludina ārvalstu akadēmiskā personāla atlasi

Atklāts konkurss par doktorantu un zinātniskā grāda pretendentu pieņemšanu darbā Rīgas Tehniskajā universitātē 

Atklāts konkurss ārvalstu akadēmiskajam personālam Eiropas Sociālā fonda projekta "Rīgas Tehniskās universitātes akadēmiskā personāla stiprināšana stratēģiskās specializācijas jomās" Nr. 8.2.2.0/18/A/017. ietvaros.

Atklāts konkurss par doktorantu un zinātniskā grāda pretendentu pieņemšanu darbā Rīgas Tehniskajā universitātē Nr. 2020/21

Atklāts konkurss par doktorantu un zinātniskā grāda pretendentu pieņemšanu darbā Rīgas Tehniskajā universitātē Nr. 2020/22

Atklāts konkurss par doktorantu un zinātniskā grāda pretendentu pieņemšanu darbā Rīgas Tehniskajā universitātē

Atklāts konkurss par doktorantu un zinātniskā grāda pretendentu pieņemšanu darbā Rīgas Tehniskajā universitātē

Atklāts konkurss par doktorantu un zinātniskā grāda pretendentu pieņemšanu darbā Rīgas Tehniskajā universitātē

Atklāts konkurss par doktorantu un zinātniskā grāda pretendentu pieņemšanu darbā Rīgas Tehniskajā universitātē

Atklāts konkurss par doktorantu un zinātniskā grāda pretendentu pieņemšanu darbā Rīgas Tehniskajā universitātē

Atklāts konkurss par doktorantu un zinātniskā grāda pretendentu pieņemšanu darbā Rīgas Tehniskajā universitātē

Atklāts konkurss par doktorantu un zinātniskā grāda pretendentu pieņemšanu darbā Rīgas Tehniskajā universitātē 

Atklāts konkurss par doktorantu un zinātniskā grāda pretendentu pieņemšanu darbā Rīgas Tehniskajā universitātē Nr 2020/8

Rīgas Tehniskā universitāte izsludina doktorantu/zinātniskā grāda pretendentu atlasi asistenta studiju darbā amata vietai studiju virzienā "Enerģētika, elektrotehnika un elektrotehnoloģijas"

Atklāts konkurss par doktorantu un zinātniskā grāda pretendentu pieņemšanu darbā Rīgas Tehniskajā universitātē Nr. 2020/1

Rīgas Tehniskā universitāte izsludina doktorantu/zinātniskā grāda pretendentu atlasi asistenta amata vietai

Atklāts konkurss par doktorantu un zinātniskā grāda pretendentu pieņemšanu darbā Rīgas Tehniskajā universitātē

Rīgas Tehniskā universitāte izsludina doktorantu/zinātniskā grāda pretendentu atlasi asistenta studiju darbā

Rīgas Tehniskā universitāte izsludina doktorantu/zinātniskā grāda pretendentu atlasi asistenta studiju darbā amata vietai

Atklāts konkurss par doktorantu un zinātniskā grāda pretendentu pieņemšanu darbā Rīgas Tehniskajā universitātē

Atklāts doktorantu atlases konkurss studiju virzienā "Arhitektūra un būvniecība"

Rīgas Tehniskā universitāte izsludina ārvalstu akadēmiskā personāla atlasi

Rīgas Tehniskā universitāte izsludina ārvalstu akadēmiskā personāla atlasi

Rīgas Tehniskā universitāte izsludina ārvalstu akadēmiskā personāla atlasi