Latviešu valodas zinātnisko izpēti nodrošina vadošās universitātes Latvijā – Latvijas Universitāte Rīgā, Liepājas Universitāte un Daugavpils universitāte, kā arī valodnieki universitātēs ārpus Latvijas.

Ar informatīvajiem materiāliem par latviešu valodniecību vēsturiskā un mūsdienu aspektā, kā arī zinātniskajiem pētījumi var iepazīties šeit: 
http://www.lingvistiskakarte.lv/info/1
https://www.liepu.lv/lv/616/liepu-izdevumi
https://du.lv/zinatne-un-petnieciba/
https://valoda.lv/petijumi/sociolingvistika/ 
http://www.lulavi.lv/vpp-projekts-latviesu-valoda-