Mobilitātes projektiem varēs pieteikties Latvijas augstskolas, kas sadarbojas ar vismaz vienu augstskolu vai pētniecības institūciju Norvēģijā, Lihtenšteinā vai Islandē. Finansējums būs pieejams Latvijas, Norvēģijas, Lihtenšteinas vai Islandes studentiem, augstskolu akadēmiskajam un administratīvi tehniskajam personālam, lai pilnveidotu to prasmes un kompetences un veicinātu turpmāku sadarbību. Atklāts konkurss projektu pieteikšanai tiks organizēts 2020.gadā.