Informācija par novadiem, kuros epidemioloģiskie apstākļi pieļauj mācību procesa īstenošanu klātienē izglītības iestāžu 1.–6. un 12. klasēm, kā arī rotācijas kārtībā 7.–9. un 10.–11. klasēm, pieejama Slimību profilakses un kontroles centra tīmekļvietnē.

Mācību procesu klātienē var īstenot, nodrošinot epidemioloģiskās drošības prasības un veicot izglītības iestādē klātienē nodarbināto iknedēļas testēšanu, ja kārtējās kalendāra nedēļas trešdienā 14 dienu kumulatīvais Covid-19 gadījumu skaits uz 100 000 iedzīvotāju konkrētās pilsētas vai novada administratīvajā teritorijā, kurā atrodas izglītības iestāde, nepārsniedz 200. Atsevišķos gadījumos mācību procesu klātienē var īstenot, ja 14 dienu kumulatīvais Covid-19 gadījumu skaits uz 100 000 iedzīvotāju pārsniedz 200, bet ir ne vairāk kā 220. 

 

Klātienē visā Latvijā:

  • atļautas mācības 12. klašu skolēniem ne vairāk kā 2 dienas nedēļā tajos priekšmetos, kuros tiek kārtoti centralizētie eksāmeni. Mācības var organizēt, stingri ievērojot drošības pasākumus un veicot gan pedagogu, gan 12.klases skolēnu testēšanu;
  • formālajā izglītībā atļauts īstenot līdz 5 nodarbībām no konkrētajā nedēļā paredzēto nodarbību skaita vienas klases (grupas, kursa) skolēniem., ne vairāk kā 10 personām grupā;
  • individuālās konsultācijas tiem skolēniem, kuri pakļauti priekšlaicīgas mācību pārtraukšanas riskam pamatizglītības un vidējās izglītības pakāpē un 12. klašu beidzējiem
  • Interešu izglītības nodarbības un profesionālās ievirzes nodarbības ārpus telpām grupām līdz desmit cilvēkiem.