Informācija par novadiem, kuros epidemioloģiskie apstākļi pieļauj mācību procesa īstenošanu klātienē izglītības iestāžu 1.-4. klasēm un novadiem un pilsētām, kurās var īstenot formālās un neformālās izglītības programmu klātienes nodarbības ārtelpās, pieejama Slimību profilakses un kontroles centra tīmekļvietnē.

2021. gada 23. februārī valdībā apstiprināti grozījumi rīkojumā “Par ārkārtējās situācijas izsludināšanu”, kas nosaka, ka mācību procesu klātienē 1.-4. klasē var īstenot, nodrošinot epidemioloģiskās drošības prasības un veicot izglītības iestādē klātienē nodarbināto iknedēļas testēšanu, ja kārtējās kalendāra nedēļas trešdienā 14 dienu kumulatīvais Covid-19 gadījumu skaits uz 100 000 iedzīvotāju konkrētās pilsētas vai novada administratīvajā teritorijā, kurā atrodas izglītības iestāde, nepārsniedz 200. Atsevišķos gadījumos mācību procesu klātienē 1.-4. klasē var īstenot, ja 14 dienu kumulatīvais Covid-19 gadījumu skaits uz 100 000 iedzīvotāju pārsniedz 200, bet ir ne vairāk kā 220 (atsevišķos gadījumos mācību procesu klātienē 1.-4. klasē var turpināt, ja 14 dienu kumulatīvā saslimstība uz 100 000 iedzīvotāju nepārsniedz 250). 

2021. gada 12.martā valdība apstiprināja grozījumus MK rīkojumā “Par ārkārtējās situācijas izsludināšanu”, kas nosaka: tajās administratīvajās teritorijās, kur 14 dienu kumulatīvā saslimstība uz 100 000 iedzīvotāju nepārsniedz 250, ir atļautas nodarbības ārpus telpām formālās un neformālās izglītības programmās (bērnu skaits grupā - līdz 20 bērniem, vienas nodarbības ilgums nepārsniedz 40 minūtes).