Valsts budžeta aizdevumi vispārējās izglītības iestāžu projektiem 2024. gadā

Atbilstoši likuma "Par valsts budžetu 2024. gadam un budžeta ietvaru 2024., 2025. un 2026. gadam” 36.panta otrās daļas 5.punktam pašvaldībām 2024. gadā ir iespējams iesniegt izvērtēšanai Izglītības un zinātnes ministrijā (turpmāk – IZM) investīciju projektu pieteikumus valsts budžeta aizdevuma saņemšanai vispārējās izglītības iestāžu (kas nav pirmsskolas izglītības iestāde) infrastruktūras attīstīšanai ilgtspējīgas pamatizglītības un vidējās izglītības funkcijas īstenošanai, kā arī skolu tīkla sakārtošanai.

Saskaņā ar Ministru kabineta 2024. gada 5. marta noteikumu Nr. 159 "Kritēriji un kārtība, kādā tiek izvērtēti pašvaldību investīciju projektu pieteikumi valsts budžeta aizdevuma saņemšanai" 13. punktu IZM sagatavo atbalstāmo investīciju projektu pieteikumu sarakstu un publicē IZM tīmekļvietnē.

Papildu jautājumu gadījumā lūdzam vērsties pie IZM Struktūrfondu departamenta vecākā eksperta Edgara Lore (tālr.: 67047715, e-pasta adrese: Edgars.Lore@izm.gov.lv).