Eiropas Speciālās un iekļaujošās izglītības aģentūra (European Agency for Special Needs and inclusive Education), iestāšanās gads - 2004. gads.

Eiropas Speciālās un iekļaujošās izglītības aģentūra ir neatkarīga organizācija, kas darbojas kā 31 dalībvalstu sadarbības platforma speciālo vajadzību un iekļaujošas izglītības jomā. Tās mērķis ir uzlabot izglītības politiku un praksi attiecībā uz izglītojamiem ar funkcionāliem traucējumiem un speciālām izglītības vajadzībām.