Finansējums EUR

Kopējais

45 507 127 EUR

ESF

28 681 058 EUR


Normatīvais regulējums un palīgmateriāli projektu iesniegumu sagatavošanai

 

Vērtēšanas kritēriji
(apstiprināti UK 22.06.2015.)

2016. gada 15. jūlija MK noteikumi Nr.474

Vienas vienības mācību izmaksu metodika apstiprināta 14.01.2019.

Vienas vienības  izmaksu metodika pašvaldībām

Vienas vienības mācību izmaksu metodika mācību izmaksām apstirpināta 28.06.2021.

Vienas vienības izmaksu metodika pašvaldībām apstiprināta 05.04.2017.

 


Projektu iesniegumu atlases

Atlase slēgta


Apstiprinātie projekti

Projekts "Nodarbināto personu profesionālās kompetences pilnveide" 


Plašāka informācija


Kontaktpersona

Līga Vilde - Jurisone
Tālr.  67047767
E-pasts: liga.vilde@izm.gov.lv

Finansējums EUR

Kopējais

6 802 502

ESF

5 782 127


Normatīvais regulējums un palīgmateriāli projektu iesniegumu sagatavošanai

 

Vērtēšanas kritēriji
(apstiprināti UK 18.12.2014.)

2015. gada 7. jūlija MK noteikumi Nr.385

Vienas vienības izmaksu metodika redakcija spēkā no 14.11.17. 

 


Projektu iesniegumu atlases

Atlase slēgta 


Apstiprinātie projekti

Projekts "PROTI un DARI!" 

Metodika

Metodikas pielikums


Plašāka informācija


Kontaktpersona

Signe Zvirbule
Tālr. 67047974
E-pasts: signe.zvirbule@izm.gov.lv