Augstākās izglītības kvalitātes aģentūras platforma, kurā var atrast Latvijā reģistrētas augstskolas/koledžas, studiju virzienus un studiju programmas: