Informācija par Izglītības un zinātnes ministrijas amatpersonu un darbinieku mēnešalgas apmēru sadalījumā pa amatu grupām
 

Amatu grupa

Amata  vietu skaits

Mēnešalgas
diapazons
(no–līdz)

Vidējā mēnešalga

Amatu saime,
apakšsaime, līmenis

Amata nosaukums

1

 

2

3

4

5

1. Administratīvā vadība

VB

Valsts sekretārs

1

2441

2441

2. Apgāde (iepirkšana)

II

Speciālists

1

996

996

IIIA

Vecākais speciālists

1

1093

1093

V

Departamenta direktora vietnieks nodrošinājuma jomā

1

1647

1647

V

Vecākais eksperts

1

1647

1647

3. Apsaimniekošana

III

Vecākais speciālists

1

1174

1174

7. Diplomātiskā un konsulārā darbība

IVC

Nozares padomnieks (izglītības, sporta nozarē un jaunatnes jomā) / Briselē

1

1382

1382

IVC

Nozares padomnieks (zinātnes nozarē) / Briselē

1

2264 *

2264 *

IVC

Nozares padomnieks Ekonomiskās sadarbības un attīstības organizācijā un Apvienoto Nāciju Izglītības, zinātnes un kultūras organizācijā/ Parīzē

1

1382

1382

12.1. Finanšu analīze un vadība. Finanšu analīze un vadība iestādēs un/vai nozaru ministrijās

IIB

Vecākais referents

1

1050

1050

IIC

Eksperts

3

1174

1174

IIC

Vecākais eksperts

1

1287

1287

IIIA

Vecākais eksperts finanšu jautājumos

1

1382

1382

IIIB

Vecākais eksperts

4

1500

1500

IVB

Departamenta direktora vietnieks

1

1917

1917

14. Grāmatvedība

IIIA

Grāmatvedis

2

1050

1050

IIIB

Vecākais grāmatvedis

3

1250

1250

IV

Vecākais grāmatvedis

2

950-1250

1097

VA

Vecākais eksperts

1

1500

1500

VB

Galvenais grāmatvedis

1

1795

1795

15. Iekšējais audits

III

Vecākais auditors

2

1174

1174

V

Nodaļas vadītājs

1

1917

1917

18.1. Informācijas apkopošana un analīze. Arhīvu pakalpojumi

I

Lietvedis - arhīvists

1

996

996

18.3. Informācijas apkopošana un analīze. Dokumentu pārvaldība

II

Lietvedis

3

996

996

19.1. Informācijas tehnoloģijas. Datorgrafika un WEB dizains

II

Mājas lapas administrators

1

1190

1190

II

Eksperts IT jautājumos

1

1190

1190

19.3. Informācijas tehnoloģijas. Informācijas tehnoloģiju un informācijas sistēmas vadība

IIA

Vecākais konsultants

1

1382

1382

IIA

Vecākais eksperts IT jautājumos

1

1382

1382

IIIA

Departamenta direktora vietnieks infrastruktūras jomā

1

1370-1795

1580

IV

Departamenta direktors

1

1983-2264

2123

19.5. Informācijas tehnoloģijas. Sistēmu administrēšana un uzturēšana

IIB

Informācijas sistēmu administrators

2

1100

1100

IIIA

Informācijas sistēmu administrators (Horizon u.c. sistēmas)

1

1287

1287

IIIB

Informācijas sistēmu drošības pārvaldnieks

1

1052-1382

1214

IIIB

Pakalpojumu vadītājs (infrastruktūras jomā)

1

1250

1250

IIIB

Pakalpojumu administrators (sistēmu un lietojumu jautājumos)

1

1250

1250

IVA

Pakalpojumu vadītājs (akadēmiskais tīkls)

1

1253-1647

1447

IVA

Pakalpojumu vadītājs (nac.zin.darbības informācijas sistēmas un datu bāžu jautājumos)

1

1647

1647

IVA

Projektu vadītājs (infrastruktūras jautājumos)

1

1382

1382

IVB

Departamenta direktora vietnieks informācijas sistēmu jomā

1

1795

1795

21. Juridiskā analīze, izpildes kontrole un pakalpojumi

IIIA

Juriskonsults

1

1174

1174

IIIB

Juriskonsults

6

1174-1287

1230

IIIB

Juriskonsults (iepirkumu joma)

1

1287

1287

IIIB

Juriskonsults (nekustamo īpašumu joma)

3

1287

1287

IV

Juriskonsults

6

1052-1382

1226

IV

Vecākais juriskonsults (nekustamo īpašumu joma)

1

1382

1382

VB

Valsts sekretāra palīgs juridiskajos un datu aizsardzības jautājumos

1

1917

1917

VB

Departamenta direktora vietnieks

1

1917

1917

24. Komunikācija un sabiedriskās attiecības

II

Vecākais konsultants

2

1050-1100

1075

II

Komunkācijas koordinators

1

1190

1190

III

Vecākais konsultants

2

1174-1382

1278

IV

Vecākais eksperts komunikācijas jautājumos

1

1647

1647

25. Konsultēšana

II

Ministra palīgs

1

1093

1093

III

Ministra biroja vadītājs

1

2264

2264

III

Ministra padomnieks (finanšu jautājumos)

1

1647

1647

III

Ministra padomnieks (komunikāciju jautājumos)

1

2264

2264

30. Personāla vadība 

III

Personāla vadības speciālists

3

1100-1174

1149

IVC

Nodaļas vadītāja vietnieks

1

1647

1647

IVD

Nodaļas vadītājs

1

1458-1917

1684

32. Projektu vadība

IIA

Pasākumu koordinators

1

835-1190

1013

IIA

Projekta vadītājs

1

1190

1190

IIC

Eksperts aktivitāšu un satura jomā

1

1115

1115

IIIA

Pieaugušo izglītības eksperts

1

1382

1382

IIIA

Satura un kvalitātes eksperts

1

1052-1382

1214

IIIA

Komunikācijas eksperts

1

1382

1382

IIIA

Projekta vadītājs

1

1382

1382

IIIA

Projekta vadītāja vietnieks

1

1382

1382

IIIA

Eksperts

1

1382

1382

IIIB

Projekta vadītājs

1

1253-1647

1447

35. Politikas ieviešana

II

Eksperts

1

1174

1174

II

Pārvaldes vecākais referents

1

1050

1050

II

Risinājuma attīstības vadītājs

1

835-1190

1013

II

Pakalpojumu administrators (VIIS)

1

1100

1100

III

Eksperts

3

1250-1287

1262

V

Nodaļas vadītājs

1

1917

1917

36. Politikas plānošana

II

Vecākais referents

5

950-1050

1010

II

Eksperts (zinātnes jomā)

1

994

994

II

Eksperts (profesionālās ievirzes sporta izglītības iestādes)

1

823-1174

999

II

Eksperts

15

823-1174

1095

II

Eksperts (sporta nozares politikas plānošana)

1

1174

1174

II

Eksperts (augstākā izglītība)

1

1174

1174

III

Eksperts

1

1250

1250

III

Pakalpojumu vadītājs (VIIS)

1

1287

1287

III

Eksperts (zinātnes un inovācijas politikas jomā)

1

1287

1287

III

Vecākais eksperts

21

1052-1647

1404

III

Vecākais eksperts - projekta vecākais eksperts starptautiskās pētniecības sadarbības iniciatīvās

1

1647

1647

III

Vecākais eksperts - projekta vecākais eksperts starptautiskās sadarbības un diasporas jautājumos

1

1647

1647

III

Vecākais eksperts (zinātnes politikas plānošanas jomā)

1

1647

1647

III

Nozares eksperts

5

1253-1647

1607

III

Vecākais eksperts (Boloņas procesa un akadēmiskā personāla jautājumos)

1

1647

1647

III

Projektu vadītājs

1

1647

1647

IV

Vadošais vecākais eksperts – projektu vadītājs

1

1917

1917

IV

Departamenta direktora vietnieks ES un starptautiskās sadarbības jautājumos

1

1795

1795

IV

Departamenta direktora vietnieks valsts valodas politikas jomā

1

1795

1795

IV

Departamenta direktora vietnieks jaunatnes jomā

1

1795

1795

IV

Departamenta direktora vietnieks izglītības statistikas un finanšu plānošanas jomā

1

1917

1917

IV

Departamenta direktora vietnieks vispārējās izglītības jomā

1

1917

1917

IV

Departamenta direktora vietnieks profesionālās  izglītības un iestāžu pārraudzības jomā

1

1458-1917

1684

IV

Departamenta direktora vietnieks pedagogu un pieaugušo  izglītības jomā

1

1795

1795

IV

Departamenta direktora vietnieks sporta infrastruktūras un juridiskajos jautājumos

1

1253-1500

1376

IV

Departamenta direktora vietnieks sporta izglītības un attīstības plānošanas jautājumos

1

1795

1795

IV

Departamenta direktora vietnieks zinātnes jomā

1

1917

1917

IV

RIS3 vienības vadītājs -vadošais nozares eksperts

1

1812

1812

IV

Departamenta direktora vietnieks augstākās izglītības jomā

1

1917

1917

IV

Departamenta direktora vietnieks politikas ieviešanas un monitoringa jomā

1

1917

1917

V

Departamenta direktors

3

2264

2264

VI

Valsts sekretāra vietnieks - departamenta direktors

3

2353

2353

VI

Valsts sekretāra vietnieks - departamenta direktors

1

2186-2353

2269

VI

Departamenta direktors

1

2264

2264

41. Transportlīdzekļa vadīšana

III

Automobiļa vadītājs

3

900

900

44. Ārvalstu finanšu instrumentu vadība

IIB

Vecākais referents

3

823-1174

1057

IIB

Eksperts

8

940-1287

1193

IIA

Projektu koordinators

1

1287

1287

IIB

Juriskonsults

2

1287

1287

IIB

Finanšu speciālists

1

1287

1287

IIIA

Projekta komunikācijas koordinators

1

1052-1382

1214

IIIA

Vecākais eksperts

1

1541 *

1541 *

IIIB

Eksperts

1

1541

1541

IIIB

Vecākais eksperts

19

1080-1647

1426

VA

Nodaļas vadītāja vietnieks

1

1253-1647

1447

VB

Departamenta direktora vietnieks augstākās izglītības un zinātnes attīstības jomā

1

1795

1795

VB

Departamenta direktora vietnieks vispārējās izglītības attīstības jomā

1

1795

1795

VB

Departamenta direktora vietnieks Eiropas Savienības fondu ieviešanas vadības jomā

1

1795

1795

VB

Departamenta direktora vietnieks profesionālās izglītības un mūžizglītības attīstības jomā

1

2264 *

2264  *

 

*mēnešalga noteikta, saglabājot valsts civildienesta ierēdnim atalgojumu pārcelšanas gadījumā saskaņā ar Valsts civildienesta likuma 37.panta ceturto daļu