Amatu grupa Amata vietu skaits Mēnešalgas diapazons (no - līdz) Vidējā  mēnešalga
Saime (apakšsaime), līmenis Amata nosaukums
1   2 3 4 5
    Parlamentārais sekretārs 1 3841 3841
1.1. V Valsts sekretārs 1 3661 3661
1.1. IV Valsts sekretāra vietnieks 1 3294 3294
1.1. IV Valsts sekretāra vietnieks administratīvajos jautājumos 1 3294 3294
1.1. IV Valsts sekretāra vietnieks - departamenta direktors 3 3294 3294
2 VI Vecākais eksperts 1 1756 1756
2 V Juriskonsults (iepirkumu joma) 1 1259 - 1399 1329
3 IV Vecākais speciālists 1 1351 1351
3 IV Vecākais speciālists 1 1108 - 1232 1170
8 I Speciālists 1 876 876
9 VA Nozares padomnieks (izglītības, sporta nozarē un jaunatnes jomā) 1 1658 1658
9 VA Nozares padomnieks (zinātnes nozarē) 1 1658 1658
9 VA Nozares padomnieks Ekonomiskās sadarbības un attīstības organizācijā un Apvienoto Nāciju Izglītības, zinātnes un kultūras organizācijā 1 1658 1658
15.1. III Vecākais eksperts 1 1650 1650
15.1. II Vecākais eksperts 2 1399 1399
15.1. II Vecākais eksperts finanšu jautājumos  1 1259 - 1399 1329
15.1. II Vecākais eksperts 1 1215 - 1351 1283
15.1. II Eksperts 2 1291 1291
15.1. II Eksperts 1 1232 1232
17 VII Galvenais grāmatvedis 1 2174 2174
17 VI Vecākais eksperts 1 1650 1650
17 IV Vecākais grāmatvedis 1 1399 1399
17 IV Vecākais grāmatvedis 2 1375 1375
17 IV Vecākais grāmatvedis 2 1312 1312
17 III Grāmatvedis 1 991 - 1102 1046
18 V Nodaļas vadītājs 1 2492 2492
18 III Vecākais eksperts 1 1756 1756
18 II Vecākais auditors 1 1259 - 1399 1329
20.1. II A Lietvedis - arhīvists 1 1147 1147
20.3. IVA Vecākais konsultants 1 1351 1351
20.3. II Vecākais lietvedis 1 1147 1147
20.6. IV Finanšu analītiķis 1 1756 1756
20.6. III Eksperts (augstākā izglītība) 1 1291 1291
20.6. II Eksperts 2 987 987
21.2. II Pakalpojumu administrators (VIIS) 1 1351 1351
21.2. II Pakalpojumu administrators 1 1124 - 1249 1186
21.1. II Tīmekļa vietnes administrators 0.3 374 374
21.1. II Eksperts IT jautājumos 0.25 312 312
21.3. IV A Departamenta direktors 1 2943 2943
21.3. III Departamenta direktora vietnieks digitālās transformācijas jomā  1 2492 2492
21.3. III Departamenta direktora vietnieks informācijas tehnoloģiju jomā 1 2492 2492
21.4. IV IT sistēmu analītiķis 1 2174 2174
21.4. IV Vecākais eksperts 1 1778 - 1976 1877
21.4. III Risinājumu attīstības vadītājs 1 1580 - 1756 1668
21.5. V IT pakalpojumu vadītājs  2 1658 1658
21.5. IV Pakalpojumu vadītājs (akadēmiskais tīkls) 1 1756 1756
21.5. IV Projektu vadītājs (infrastruktūras jautājumos) 1 1520 1520
21.5. IV Pakalpojumu vadītājs (nac.zin.darbības informācijas sistēmas un datu bāžu jautājumos) 1 1520 1520
21.5. III Informācijas sistēmu administrators (Horizon u.c. sistēmas) 1 1351 1351
21.5. III Informācijas sistēmu administrators 1 1351 1351
21.5. III Informācijas sistēmu administrators 1 1215 - 1351 1283
21.7. III Informācijas sistēmu drošības pārvaldnieks 0.5 829 829
21.9. II Projekta vadītājs 1 1399 1399
24 IV Departamenta direktora vietnieks 1 2492 2492
24 IV Vecākais juriskonsults (nekustamo īpašumu joma) 1 1658 1658
24 III Juriskonsults 1 1658 1658
24 III Juriskonsults 2 1368 - 1520 1444
24 III Juriskonsults 3 1415 1415
24 II Juriskonsults (nekustamo īpašumu joma) 3 1399 1399
24 II Juriskonsults 1 1259 - 1399 1329
24 II Juriskonsults 1 1291 1291
25 III Konsultants 1 1053 1053
26 IV A Nodaļas vadītājs 1 2492 2492
26 III Vecākais eksperts komunikācijas jautājumos 1 1756 1756
26 III Vecākais konsultants 1 1520 1520
26 III Vecākais konsultants 1 1375 1375
26 III Vecākais konsultants 1 1309 1309
26 II Projekta komunikācijas koordinators 1 1520 1520
27 IV Ministra biroja vadītājs 1 3169 3169
27 III Ministra padomnieks stratēgiskās komunikācijas jautājumos 1 2695 2695
27 III Ministra padomnieks 1 2425 - 2695 2560
27 I Ministra palīgs 1 1147 1147
34 V Nodaļas vadītājs 1 2492 2492
34 III Nodaļas vadītāja vietnieks 1 1976 1976
34 III Juriskonsults 1 1415 1415
34 III Personālvadības partneris 1 1415 1415
34 II B Personāla vadības speciālists 2 1249 1249
34 II B Personāla vadības speciālists 1 1124 - 1249 1186
36 VII Departamenta direktors 1 2943 2943
36 III Eksperts 1 1161 - 1291 1226
36 III Eksperts 1 1232 1232
36 II Pārvaldes vecākais referents 1 1232 1232
36 II Vecākais referents 1 1102 1102
37 IV A Departamenta direktors 4 2943 2943
37 III Departamenta direktora vietnieks 3 2492 2492
37 III Departamenta direktora vietnieks augstākās izglītības un zinātnes attīstības jomā 1 2492 2492
37 III Departamenta direktora vietnieks profesionālās izglītības un mūžizglītības attīstības jomā 1 2492 2492
37 III Departamenta direktora vietnieks vispārējās izglītības attīstības jomā 1 2492 2492
37 III Departamenta direktora vietnieks Eiropas Savienības fondu ieviešanas vadības jomā 1 2492 2492
37 III Departamenta direktora vietnieks Eiropas Savienības un starptautiskās sadarbības jautājumos 1 2492 2492
37 III Departamenta direktora vietnieks valsts valodas politikas jomā 1 2492 2492
37 III Departamenta direktora vietnieks jaunatnes jomā 1 2492 2492
37 III Departamenta direktora vietnieks izglītības statistikas un finanšu plānošanas jomā 1 2492 2492
37 III Departamenta direktora vietnieks vispārējās izglītības jomā 1 2492 2492
37 III Departamenta direktora vietnieks pedagogu un pieaugušo  izglītības jomā 1 2492 2492
37 III Departamenta direktora vietnieks zinātnes jomā 1 2492 2492
37 III Departamenta direktora vietnieks augstākās izglītības jomā 1 2492 2492
37 III Departamenta direktora vietnieks politikas ieviešanas un monitoringa jomā 1 2492 2492
37 III Nodaļas vadītājs 1 2492 2492
37 III Vecākais eksperts 8 1976 1976
37 III Vecākais eksperts 1 1778 - 1976 1877
37 III Vecākais eksperts 2 1740 1740
37 III Vecākais eksperts 1 1730 1730
37 III Juriskonsults 1 1658 1658
37 II A Vecākais eksperts 2 1976 1976
37 II A Vecākais eksperts 2 1800 1800
37 II A Vecākais eksperts 12 1756 1756
37 II A Vecākais eksperts - projekta vecākais eksperts starptautiskās sadarbības un diasporas jautājumos 1 1756 1756
37 II A Vecākais eksperts (zinātnes un inovācijas politikas jomā) 1 1756 1756
37 II A Nozares eksperts 3 1756 1756
37 II A Nozares eksperts kosmosa jomā  1 1756 1756
37 II A Vecākais eksperts 8 1580 - 1756 1668
37 II A Vecākais eksperts (Boloņas procesa un akadēmiskā personāla jautājumos) 1 1580 - 1756 1668
37 II A Vecākais eksperts 2 1695 1695
37 II A Vecākais eksperts 2 1650 1650
37 II A Vecākais eksperts 3 1595 1595
37 IIA Vecākais eksperts 6 1586 1586
37 II A Pakalpojumu vadītājs (VIIS) 1 1520 1520
37 II A Vecākais eksperts 13 1520 1520
37 II A Vecākais eksperts jaunatnes politikas jomā  1 1520 1520
37 II A Vecākais eksperts pirmsskolas izglītības jautājumos  1 1520 1520
37 II A Vecākais eksperts profesionālās izglītības jomā  1 1520 1520
37 II A Vecākais eksperts - projekta vadītājs 1 1520 1520
37 II A Vecākais eksperts 1 1368 - 1520 1444
37 II A Vecākais eksperts –  nozares eksperts  1 1368 - 1520 1444
37 II A Vecākais eksperts 3 1415 1415
37 I Eksperts 2 1215 - 1351 1283
37 I Eksperts 3 1124 - 1249 1186
37 I Eksperts valsts valodas politikas jomā  1 1232 1232
37 I Eksperts 1 1108 - 1232 1170
37 I Vecākais referents 1 1214 1214
38.2. I Speciālists 1 1249 1249
39.1. V Vadošais vecākais eksperts – projektu vadītājs 1 2174 2174
39.1. V Pētniecības programmu vienības vadītājs 1 2174 2174
39.1. V RIS3 vienības vadītājs 1 2174 2174
39.1. V Vadošais vecākais eksperts – projektu vadītājs  1 1956 - 2174 2065
39.1. V Projektu vadītājs 1 1976 1976
39.1. IV A Projekta vadītājs 2 1756 1756
39.1. IV A Vecākais eksperts – projekta vadītājs  1 1520 1520
39.1. IV B Nozares eksperts 2 1976 1976
39.1. IV B Nozares eksperts 1 1778 - 1976 1877
39.1. IV B Vecākais eksperts 1 1756 1756
39.1. IV B Vecākais eksperts 2 1580 - 1756 1668
39.1. IV B Eksperts 1 1695 1695
39.1. III Vecākais eksperts – projekta vadītāja vietnieks 1 1520 1520
39.1. III Projekta koordinators  1 1415 1415
39.1. III Projekta koordinators  2 1399 1399
39.1. III Komunikācijas un satura eksperts 1 1399 1399
39.1. III Vecākais eksperts starptautiskās pētniecības sadarbības iniciatīvās  1 1399 1399
39.1. III Vecākais eksperts IT jautājumos 1 1399 1399
39.1. III Vecākais eksperts 1 1399 1399
39.1. III Eksperts  0.5 760 760
39.1. III “iWatermap” projekta vadītājs 0.625 855 - 950 902
39.1. III Eksperts  0.5 699.5 699.5
39.1. II A Eksperts aktivitāšu un satura jomā 1 1351 1351
39.1. I Projektu vadītāja asistents  1 1147 1147
39.2. IV Vecākais eksperts 1 1976 1976
39.2. III Vecākais eksperts 5 1756 1756
39.2. III Vecākais eksperts 1 1580 - 1756 1668
39.2. III Vecākais eksperts 1 1586 1586
39.2. I Eksperts 1 1232 1232
39.2. I Eksperts 0.5 607 - 675,5 641
42 IV Administratīvais sekretārs 1 1399 1399
46.1. III Automobiļa vadītājs 2 1045 1045

Mēnešalga un tās noteikšanas kritēriji:

Izglītības un zinātnes ministrijas nodarbinātajiem mēnešalgu nosaka saskaņā ar Valsts un pašvaldību institūciju amatpersonu un darbinieku atlīdzības likumu  un Ministru kabineta 2022.gada 21.jūnija noteikumiem Nr.361  “Noteikumi par valsts institūciju amatpersonu un darbinieku darba samaksu un tās noteikšanas kārtību, kā arī par profesijām un specifiskajām jomām, kurām piemērojams tirgus koeficients”.

Lai noteiktu nodarbinātā amata mēnešalgu grupu, amatu klasificē atbilstoši Ministru kabineta 2022. gada 26. aprīļa noteikumiem Nr. 262 "Valsts un pašvaldību institūciju amatu katalogs, amatu klasifikācijas un amatu apraksta izstrādāšanas kārtība" un nosaka amata saimi (apakšsaimi) un līmeni.

Lai noteiktu individuālo mēnešalgu, ņem vērā nodarbinātā kvalifikācijas un kompetences, darba snieguma līmeni un regulāro darba apjomu – Ministru kabineta 2022. gada 21. jūnija noteikumi Nr. 361 "Noteikumi par valsts institūciju amatpersonu un darbinieku darba samaksu un tās noteikšanas kārtību, kā arī par profesijām un specifiskajām jomām, kurām piemērojams tirgus koeficients".

Mēnešalgas skaitliskais lielums tiek noteikts Valsts un pašvaldību institūciju amatpersonu atlīdzības likuma 3. pielikumā attiecīgajai mēnešalgu grupai paredzētā mēnešalgas intervāla ietvaros – koeficientu reizinot ar bāzes algu.

Informācija par iespējamām piemaksām, prēmijām un naudas balvām

 

Nr. p. k

Piemaksas vai prēmijas veids, naudas balva

Piemaksas, prēmijas vai naudas balvas apmērs
(euro vai %)

Piešķiršanas pamatojums vai kritēriji

1.

Prēmija  saskaņā ar nodarbinātā darba izpildes ikgadējo darba izpildes novērtējumu (vienreiz gadā)

1) 75 % no mēnešalgas, ja darba izpildes novērtējums ir "teicami";

2) 65 % no mēnešalgas, ja novērtējums ir "ļoti labi";

3) 55 % no mēnešalgas, ja novērtējums ir "labi".

Valsts un pašvaldību institūciju amatpersonu un darbinieku atlīdzības likuma (turpmāk –Atlīdzības likums) 16.panta otrā daļā;

Ministru kabineta 2022.gada 21.jūnija noteikumu Nr.361 “Noteikumi par valsts institūciju amatpersonu un darbinieku darba samaksu un tās noteikšanas kārtību, kā arī par profesijām un specifiskajām jomām, kurām piemērojams tirgus koeficients” 25.punkts

2.

Piemaksa, ja nodarbinātais papildus saviem tiešajiem amata (darba, dienesta) pienākumiem aizvieto prombūtnē esošu nodarbināto vai pilda vēl citus pienākumus

Līdz 30% no mēnešalgas

Atlīdzības likuma 14.panta pirmā daļa.

 

3.

Piemaksa par virsstundu darbu

Kompensē virsstundu darbu, izmaksājot piemaksu 100 procentu apmērā no stundas algas likmes

Atlīdzības likuma 14. panta 5.1daļa, sestā daļa

4.

Piemaksa par diplomātisko rangu

20 % apmērā no diplomāta amatam atbilstošās mēnešalgas

Ministru kabineta 2022.gada 21.jūnija noteikumu Nr.361 “Noteikumi par valsts institūciju amatpersonu un darbinieku darba samaksu un tās noteikšanas kārtību, kā arī par profesijām un specifiskajām jomām, kurām piemērojams tirgus koeficients” 254.punkts

5.

Naudas balva

Minimālās mēnešalgas apmērā vienreiz gadā

Atlīdzības likuma 3.panta ceturtās daļas 5.punkts.

Darba ilgums ministrijā ne mazāk kā 3 mēneši.                                        

Informācija par sociālajām garantijām

 

Sociālās garantijas veids

Sociālās garantijas apmērs (euro vai %)

Piešķiršanas pamatojums vai kritērij

6.

Pabalsts nodarbinātajam, kura apgādībā ir bērns ar invaliditāti līdz 18 gadu vecumam.

Pabalsts reizi kalendāra gadā par katru apgādībā esošu bērnu ar invaliditāti līdz 18 gadu vecumam 50 % apmērā no nodarbinātā mēnešalgas (ar 2023.gada 1.janvāri pabalsts 750 euro apmērā reizi kalendāra gadā)

Atlīdzības likuma 3.panta ceturtās daļas 7.punkts

7.

Atvaļinājuma pabalsts

50% apmērā no noteiktās mēnešalgas, ja nodarbinātais ministrijā nepārtraukti nodarbināts vairāk par vienu gadu un nodarbinātā darba izpildes novērtējums ir “teicami”, “ļoti labi” vai “labi”;

40% apmērā no noteiktās mēnešalgas, ja nodarbinātais ministrijā nepārtraukti nodarbināts no sešiem mēnešiem līdz vienam gadam un nodarbinātā darba izpildes novērtējums ir “teicami”, “ļoti labi” vai “labi”;

30 % apmērā no noteiktās mēnešalgas, ja nodarbinātais ministrijā nepārtraukti nodarbināts ne mazāk kā sešus mēnešus un nodarbinātā darba izpildes novērtējums ir “jāpilnveido”.

Atlīdzības likuma 3.panta ceturtās daļas 8.punkts; ikgadējās darbības novērtējums

 

Izmaksā reizi kalendārā gadā, aizejot ikgadējā apmaksātajā atvaļinājumā. Pabalstu nepārceļ uz nākamo kalendāra gadu un, izbeidzot dienesta attiecības, neatlīdzina, ja kārtējais atvaļinājums nav izmantots.

8.

Speciālo medicīniski optisko redzes korekcijas līdzekļu (briļļu) iegādes kompensācija

Līdz 100 euro gadā

Ministru kabineta 2002.gada 6.augusta noteikumi Nr.343 „Darba aizsardzības prasības, strādājot ar displeju”12.punkts. Ja obligātajā veselības pārbaudē konstatēts, ka nepieciešami amata pienākumu veikšanai piemēroti speciāli medicīniski optiski redzes korekcijas līdzekļi

9.

Veselības apdrošināšana

Saskaņā ar veselības apdrošināšanas līguma nosacījumiem 260 euro

Atlīdzības likuma 37.panta otrā daļa

 

10.

Pabalsts sakarā ar ģimenes locekļa vai apgādājamā nāvi

Vienas minimālās mēnešalgas apmērā

Atlīdzības likuma 20.pants

11.

Atlaišanas pabalsts

Atlīdzības likuma noteiktajā apmērā

Atlīdzības likuma 17. panta pirmā, otrā, trešā, ceturtā daļa, 12.1 daļas 2. un 3. punkts, trīspadsmitā daļa.

12.

Pabalsti un kompensācijas nozares padomniekiem (darba vieta Brisele, Parīze)

 

Atlīdzības likums, Diplomātiskā un konsulārā dienesta likums,  Ministru kabineta 2010.gada 29.jūnija noteikumi Nr.602 „Noteikumi par pabalstu un kompensāciju apmēriem diplomātiskā un konsulārā dienesta amatpersonām (darbiniekiem), valsts tiešās pārvaldes amatpersonām (darbiniekiem), karavīriem, prokuroriem un sakaru virsniekiem par dienestu ārvalstīs un to izmaksas kārtību”

Citi ar papildu atlīdzību saistīti pasākumi

13.

Kvalifikācijas celšanas izdevumi

 

Atlīdzības likuma 27.pants, NEVIS apstiprinātās mācību vajadzības

Ministrija izvērtē nodarbinātā kvalifikācijas paaugstināšanas nepieciešamību un nodrošina tam iespēju paaugstināt kvalifikāciju, kompensējot vai sedzot mācību izdevumus un saglabājot mēnešalgu un piemaksas, izņemot piemaksu par aizvietošanu.

Ministru kabineta 2010. gada 21. jūnija noteikumu Nr. 565 „Noteikumi par valsts un pašvaldību institūciju amatpersonu un darbinieku sociālajām garantijām" IX nodaļā noteikta kārtība, kādā nodarbināto nosūta paaugstināt kvalifikāciju mācību kursos, un ar nodarbinātā kvalifikācijas paaugstināšanu saistīto izdevumu segšanas un atmaksāšanas nosacījumus un kārtību, kā arī gadījumus, kad nodarbinātais neatmaksā ar tās kvalifikācijas paaugstināšanu saistītos izdevumus.

14.

Papildatvaļinājums

No 6 līdz 10 darba dienām atkarībā no darba izpildes novērtējuma, par šo laiku izmaksā vidējo izpeļņu

Ministru kabineta 21.06.2010. noteikumu Nr. 565 "Noteikumi par valsts un pašvaldību institūciju amatpersonu un darbinieku sociālajām garantijām" 103. punkts - atbilstoši darba izpildes vērtējumam (“labi”, “ļoti labi” vai “teicami”)

15.

Papildatvaļinājums par bērnu

līdz 3 darba dienām

Darba likuma 151.pants

16.

Mācību atvaļinājums

līdz 20 darba dienām

Atlīdzības likuma 44. pants

17.

Apmaksāta brīvdiena sakarā ar darbinieka bērna skolas gaitu uzsākšanu 1.-4.klasē

1 darba diena

Atlīdzības likuma 3. panta ceturtā daļa

18.

Apmaksātas brīvdienas sakarā ar stāšanos laulībā

2 darba dienas

Atlīdzības likuma 3. panta ceturtā daļa

19.

Apmaksāta brīvdiena izlaiduma dienā darbiniekam vai tā bērnam absolvējot izglītības

1 darba diena

Atlīdzības likuma 3. panta ceturtā daļa

20.

Apmaksātas brīvdienas sakarā ar tuva ģimenes locekļa nāvi

2 darba dienas

Darba likuma 74. panta pirmā daļa

21.

Apmaksātas atpūtas dienas sakarā ar asins vai asins komponentu nodošanu ārstniecības iestādē

līdz 5 darba dienām gadā

Darba likuma 74. panta pirmā daļa

22.

Par 2 stundām saīsināta darba diena pirms svētku dienām

 

Atlīdzības likuma 3. panta ceturtā daļa