Padomes prezidentvalsts pilnvaras ik pēc sešiem mēnešiem pārņem cita ES dalībvalsts. Šo sešu mēnešu laikā prezidentvalsts vada visu līmeņu Padomes sanāksmes, palīdzot nodrošināt ES darba nepārtrauktību Padomē.

Dalībvalstis, kas ir prezidentvalstis, cieši sadarbojas grupās pa trim – tā dēvētajās triju prezidentvalstu komandās. Šī sistēma tika ieviesta ar Lisabonas līgumu 2009. gadā. Triju prezidentvalstu komanda izvirza ilgtermiņa mērķus un sagatavo kopīgu programmu, nosakot jomas un galvenos jautājumus, kuriem Padome pievērsīsies 18 mēnešu laikā. Balstoties uz šo programmu, katra no trim valstīm sagatavo sev detalizētāku sešu mēnešu programmu.

Prezidentūru secība līdz 2030.gadam: 

 • Zviedrija – 2023.gada janvāris – jūnijs
 • Spānija – 2023.gada jūlijs – decembris
 • Beļģija – 2024.gada janvāris – jūnijs
 • Ungārija – 2024.gada jūlijs – decembris
 • Polija – 2025.gada janvāris – jūnijs
 • Dānija – 2025.gada jūlijs – decembris
 • Kipra – 2026.gada janvāris – jūnijs
 • Īrija – 2026.gada jūlijs – decembris
 • Lietuva – 2027.gada janvāris – jūnijs
 • Grieķija – 2027.gada jūlijs – decembris
 • Itālija – 2028.gada janvāris – jūnijs
 • Latvija – 2028.gada jūlijs – decembris
 • Luksemburga – 2029.gada janvāris – jūnijs
 • Nīderlande – 2029.gada jūlijs – decembris
 • Slovākija – 2030.gada janvāris – jūnijs
 • Malta – 2030.gada jūlijs – decembris

 

Spānijas prezidentūra: 2023. gada 1.jūlijs – 31. decembris


Zviedrijas prezidentūra: 2023.gada 1.janvāris – 30.jūnijs


Čehijas prezidentūra: 2022.gada 1.jūlijs – 31. decembris

Čehijas prezidentūra ES Padomē prioritātes izglītības, zinātnes, kosmosa, jaunatnes un sporta jomā


Francijas prezidentūra: 2022.gada 1.janvāris – 30. jūnijs

Francijas prezidentūra ES Padomē prioritātes izglītības, zinātnes, kosmosa, jaunatnes un sporta jomā


Slovēnijas prezidentūra: 2021.gada 1.jūlijs – 31. decembris


Portugāles prezidentūra: 2021.gada 1.janvāris – 30. jūnijs 


Vācijas prezidentūra: 2020.gada 1.jūlijs – 31.decembris (Vācijas prezidentūras prioritātes izglītības, jaunatnes politikas, sporta, zinātnes un kosmosa jomās).


Horvātijas prezidentūra: 2020.gada 1.janvāris – 30.jūnijs (Horvātijas prezidentūras prioritātes, izglītības, jaunatnes politkas, sporta, zinātnes un kosmosa jomās). https://eu2020.hr/   


Somijas prezidentūra: 2019. gada 1. jūlijs – 31. decembris (Somijas prezidentūras prioritātes, izglītības, jaunatnes politkas, sporta, zinātnes un kosmosa jomās)  http://www.eu2019.fi/


Rumānijas prezidentūra: 2019. gada janvāris –  jūnijs (Rumānijas prezidentūras prioritātes izglītības, jaunatnes politikas, sporta, zinātnes un kosmosa jomāshttp://www.romania2019.eu/en/ 


Austrijas prezidentūra: 2018. gada jūlijs –  decembris (Austrijas prezidentūras prioritātes izglītības, jaunatnes politikas, sporta, zinātnes un kosmosa jomās) https://www.eu2018.at/


Bulgārijas prezidentūra: 2018.gada janvāris-jūnijs (Bulgārijas prezidentūras prioritātes izglītības, jaunatnes politikas, sporta, zinātnes un kosmosa jomāshttps://eu2018bg.bg


Igaunijas prezidentūra: 2017. gada jūlijs – decembris (Igaunijas prezidentūras prioritātes izglītības, jaunatnes politikas, sporta, zinātnes un kosmosa jomāshttp://www.eu2017.ee


Maltas prezidentūra: 2017. gada janvāris - jūnijs (Maltas prezidentūras prioritātes izglītības, jaunatnes politikas, sporta, zinātnes un kosmosa jomāshttp://www.eu2017.mt


Slovākijas prezidentūra: 2016. gada jūlijs – decembris (Slovākijas prezidentūras prioritātes izglītības, jaunatnes politikas, sporta, zinātnes un kosmosa jomās)

http://www.eu2016.sk


Nīderlandes prezidentūra: 2016. gada janvāris – jūnijs (Nīderlandes prezidentūras prioritātes izglītības, jaunatnes politikas, sporta, zinātnes un kosmosa jomās)

http://eu2016.nl


Luksemburgas prezidentūra: 2015. gada jūlijs - decembris (Luksemburgas prezidentūras prioritātes izglītības, jaunatnes politikas, sporta, zinātnes un kosmosa jomās)

http://www.eu2015lu.eu


Latvijas prezidentūra: 2015.gada janvāris - jūnijs


 Itālijas prezidentūra: 2014.gada jūlijs - decembris (Itālijas prezidentūras prioritātes izglītības, zinātnes, kosmosa, sporta un jaunatnes politikas jomā)


Grieķijas prezidentūra: 2014.gada janvāris - jūnijs (Grieķijas prezidentūras prioritātes izglītības, zinātnes, kosmosa, sporta un jaunatnes politikas jomās)


Grieķijas prezidentūra: 2014.gada janvāris - jūnijs (Lietuvas prezidentūras prioritātes izglītības, zinātnes, kosmosa, sporta un jaunatnes politikas jomās)


Lietuvas prezidentūra: 2013.gada jūlijs - decembris (Lietuvas prezidentūras prioritātes izglītības, zinātnes, kosmosa, sporta un jaunatnes politikas jomās)


Īrijas prezidentūra: 2013.gada 2013.gada janvāris - jūnijs (Īrijas prezidentūras prioritātes izglītības, zinātnes, kosmosa, sporta un jaunatnes politikas jomās)


Kipras prezidentūra: 2012.gada jūlijs - decembris (Kipras prezidentūras prioritātes izglītībā, zinātnē, sportā un jaunatnes lietās)


Dānijas prezidentūra: 2012.gada janvāris - jūnijs (Dānijas prezidentūras prioritātes izglītībā, zinātnē, sportā, jaunatnes lietās un kosmosa politikas jomās)


Polijas prezidentūra: 2011.gada jūlijs - decembris (Polijas prezidentūras prioritātes izglītībā, zinātnē, sportā, jaunatnes lietās un kosmosa politikas jomās)


Ungārijas prezidentūra: 2011.gada janvāris - jūnijs (Ungārijas prezidentūras prioritātes izglītībā, zinātnē, sportā un jaunatnes politikas jomā)


Beļģijas prezidentūra: 2010.gada jūlijs - decembris (Beļģijas prezidentūras prioritātes izglītībā, zinātnē, sportā un jaunatnes politikas jomā)


Spānijas prezidentūra: 2010.gada janvāris - jūnijs (Spānijas prezidentūras prioritātes izglītībā, zinātnē, sportā un jaunatnes politikas jomā)


Zviedrijas prezidentūra: 2009.gada jūlijs - decembris (Zviedrijas prezidentūras prioritātes izglītībā, zinātnē, sportā un jaunatnes politikas jomā)


Čehijas prezidentūra: 2009.gada janvāris - jūnijs (Čehijas prezidentūras prioritātes izglītības, zinātnes un sporta jomās)


Francijas prezidentūra: 2008.gada jūlijs - decembris (Francijas prezidentūras prioritātes izglītības jomā)


Slovēnijas prezidentūra: 2008.gada janvāris - jūnijs (Slovēnijas prezidentūras prioritātes izglītības jomā)


Portugāles prezidentūra: 2007.gada jūlijs - decembris (Portugāles prezidentūras prioritātes izglītības jomā)


Vācijas prezidentūra: 2007.gada janvāris - jūnijs (Vācijas prezidentūras prioritātes izglītības jomā)


Somijas prezidentūra: 2006.gada jūlijs-decembris (Somijas prezidentūras prioritātes izglītības jomā)