Eiropas Padome (Council of Europe), iestāšanas gads – 1995.gads.

Eiropas Padome ir dibināta 1949.gadā, tās mērķis ir veidot kopēju demokrātisku un tiesisku telpu, nodrošinot tās pamatvērtību (cilvēktiesību, demokrātijas un tiesiskuma) ievērošanu un aizsardzību. Šobrīd Eiropas Padomē ir 47 dalībvalstis. Latvija kļuva par Eiropas Padomes locekli 1995.gadā.

Izglītības un zinātnes ministrijas darbojas dažādos Eiropas Padomes formātos izglītības, zinātnes, sporta un valodas jomās, tajā skaitā pārstāvot Latvijas intereses Izglītības politikas un prakses koordinācijas komitejā, Starptautiskā darba grupā holokausta izglītībā, piemiņā un pētniecībā, Izglītības politikas padomnieku tīklā, Jaunatnes politikas vadības komitejā, Antidopinga konvencijas Nr.135 uzraudzības komitejā, Eiropas Moderno valodu centra valdē u.c.