Eiropas Padome (Council of Europe), iestāšanas gads – 1995.gads.

Eiropas Padome ir dibināta 1949.gadā, tās mērķis ir veidot kopēju demokrātisku un tiesisku telpu, nodrošinot tās pamatvērtību (cilvēktiesību, demokrātijas un tiesiskuma) ievērošanu un aizsardzību. Šobrīd Eiropas Padomē ir 46 dalībvalstis. Latvija kļuva par Eiropas Padomes locekli 1995.gadā.

Izglītības un zinātnes ministrijas darbojas dažādos Eiropas Padomes formātos izglītības, zinātnes, sporta un valodas jomās, tajā skaitā pārstāvot Latvijas intereses Izglītības politikas un prakses koordinācijas komitejā, Starptautiskā darba grupā holokausta izglītībā, piemiņā un pētniecībā, Izglītības politikas padomnieku tīklā, Jaunatnes politikas vadības komitejā, Antidopinga konvencijas Nr.135 uzraudzības komitejā, Eiropas Moderno valodu centra valdē u.c.

Latvijas prezidentūra Eiropas Padomes Ministru komitejā noritēs no 2023.gada maija līdz novembrim. Tās uzdevums būs veicināt Eiropas Padomes noteikto stratēģisko prioritāšu sasniegšanu, stiprināt cilvēktiesību standartu ievērošanu Eiropas Padomes dalībvalstīs, sekmēt Eiropas Padomes aktivitātes, redzamību un atpazīstamību, kā arī stiprināt organizācijas reputāciju. Izglītības un zinātnes ministrija plāno iesaistīsities Latvijas prezidentūras pasākumu organizēšanā.