Gada sporta skolotājs 2023

Izsludināta pieteikšanās LR Izglītības un zinātnes ministrijas (IZM) organizētajam konkursam "Gada sporta skolotājs 2023".

Dalībai konkursā var pieteikties gan paši sporta pedagogi, gan to var paveikt ikvienas valsts vai pašvaldības dibinātās pamatizglītības, vidējās izglītības vai profesionālās vidējās izglītības iestādes direktors un direktora vietnieks mācību darbā.

Pieteikumus dalībai konkursā līdz 2023. gada 8. decembrim iesniedz elektroniski: sports@izm.gov.lv, izmantojot Pieteikšanās anketu un aizpildītu Datu subjekta piekrišanas anketu.

Katru gadu ceremonijas “Trīs zvaigžņu balva sportā” ietvaros Izglītības un zinātnes ministrija rīko konkursu „Gada sporta skolotājs”, kura mērķis – popularizēt sporta skolotāja nozīmi veselīgas jaunās paaudzes izglītošanas procesā un noteikt profesionālāko sporta pedagogu valstī.

Sarmīte Gobiņa, Gulbenes novada vidusskola
Attēlā: Sarmīte Gobiņa, 2022. gada konkursa laureāte
Gada sporta skolotājs 2023
Gada sporta skolotājs 2023