Līdzdalība ir process, kurā jauniešiem ir iespēja piedalīties sev būtisku jautājumu izlemšanā un apkārt notiekošā veidošanā ar mērķi uzlabot savu un līdzcilvēku dzīves kvalitāti. 

Jauniešiem ir tiesības līdzdarboties jaunatnes politikas izstrādē un īstenošanā: 

 1. iesaistoties neformālās izglītības iegūšanā un sniegšanā un veicot brīvprātīgo darbu;
 2. darbojoties izglītības iestāžu pašpārvaldēs; 
 3. izstrādājot un īstenojot projektus, kā arī citas iniciatīvas; 
 4. piedaloties jaunatnes organizāciju, kā arī citu biedrību un nodibinājumu darbībā; 
 5. iesaistoties jaunatnes politiku ietekmējošu valsts un pašvaldību lēmumu pieņemšanas procesā; 
 6. iesaistoties citās aktivitātēs, kas vērstas uz jauniešu līdzdalības veicināšanu jaunatnes politikas izstrādē un īstenošanā. 

Kāpēc ir vērts iesaistīties?

 • iespēja pavadīt brīvo laiku interesantā vidē;
 • jaunas prasmes, zināšanas un pieredze; 
 • pašvērtējuma un pašapziņas paaugstināšana; 
 • iespēja mainīt savu un vietējās sabiedrības nākotni; 
 • iespēja būt saklausītam.

Formālie līdzdalības veidi (nostiprināti tiesību aktos un kurus organizē valsts vai pašvaldības institūcijas):

 • skolēnu vai studentu pašpārvalde 
 • jauniešu dome 
 • konsultatīvā padome/komisija
 • jauniešu forums 
 • Eiropas Jaunatnes dialogs 
 • dalība vēlēšanās un referendumos 
 • brīvprātīgais darbs 
 • dalība politiķu sēdēs 
 • dalība nevalstiskajās organizācijas (piemēram, jaunatnes organizācija) 

Izglītības un zinātnes ministrija nodrošina jauniešu līdzdalību lēmumu pieņemšanā, izmantojot šādus nacionāla mēroga līdzdalības mehānismus: 

 • Eiropas Jaunatnes dialogs 
 • Jaunatnes konsultatīvā padome

Neformālie līdzdalības veidi (neformāls dialogs ar lēmuma pieņēmējiem un sabiedrību): 

 • neformālas tikšanās ar politiķiem (piemēram, "kafija ar politiķiem") 
 • foto, video, teātra un cita radošo metožu izmantošana 
 • viedokļa paušana, izmantojot sociālos medijus 
 • publiskas akcijas un kampaņas 

Kas ir brīvprātīgais darbs?

 • brīvprātīgā darba mērķis ir sniegt ieguldījumu kāda cita vai visas sabiedrības kopējā labumā, vienlaicīgi iegūstot nozīmīgu labumu arī sev 
 • gūt nozīmīgu ieguvumu un pieredzi savā izaugsmē 
 • pēc savas brīvas gribas 
 • bez finansiālas ieinteresētības 
 • neformāls vai organizēts 
 • tas neaizstāj profesionālu un apmaksātu darbu 

Kopš 2016. gada Latvijā darbojas Brīvprātīgā darba likums

Gribi savā pasākumā piesaistīt brīvprātīgos? Ieskaties Brīvprātīgā darba rokasgrāmatā

Vēlies savā pašvaldībā organizēt brīvprātīgo darbu? Ieskaties Brīvprātīgā darba organizēšana pašvaldībā
Vairāk par brīvprātīgo darbu uzzini portālā brivpratigie.lv.