Latviešu valodas aģentūras valodas konsultanti sniedz konsultācijas latviešu valodas jautājumos. Ikviens iedzīvotājs var saņemt konsultācijas:

  •  personvārdu pareizrakstības un identifikācijas jautājumos, ja dažādās valodās rakstītie vārdi vai uzvārdi attiecas uz vienu un to pašu personu;
  • par citvalodu īpašvārdu atveidi latviešu valodā atbilstoši latviešu literārās valodas normām;
  • pareizrakstības, pareizrunas, gramatikas, leksikas un valodas stila jautājumos.

Speciālisti sniedz arī lingvistiskus atzinumus – kāda vārda, teikuma vai teksta fragmenta skaidrojumu no valodas viedokļa – kā to saprast un uztvert attiecīgajā kontekstā.
Konsultācijas notiek:

  • pa tālruni: 67225879, 27890160;
  • pa e-pastu: konsultacija@valoda.lv;
  • klātienē Latviešu valodas aģentūrā, Rīgā, Meistaru ielā 10–401, 4. stāvā.