Jaunumi Zinātnes komunikācija

Lai vienkāršotu un padarītu efektīvāku Latvijas zinātnes procesu pārvaldību, no 2020. gada 1. jūlija darbu sāks jauna institūcija – Latvijas Zinātnes padome (LZP). Tā apvienos visas zinātnes politikas ieviešanas funkcijas, kas šobrīd atrodas vairākās radnieciskās iestādēs – pašreizējā Latvijas zinātnes padomē, Studiju un zinātnes administrācijā un Valsts izglītības attīstības aģentūrā. Plānotās izmaiņas tiek veiktas saskaņā ar iepriekš valdībā apstiprināto konceptuālo ziņojumu “Par Latvijas zinātnes politikas ieviešanas sistēmas institucionālo konsolidāciju”.

Veidojot vienoto zinātnes institūciju, Izglītības un zinātnes ministrija izvērtēja visu esošo iestāžu funkcijas saistībā ar zinātnes politikas ieviešanu, rosinot vairāku mazo valsts tiešās pārvaldes iestāžu reorganizāciju. Otrdien, 2020. gada 31. martā, valdība apstiprināja IZM izstrādāto rīkojuma projektu "Par Izglītības un zinātnes ministrijas padotībā esošo valsts pārvaldes iestāžu reorganizāciju un likvidāciju". Rīkojums paredz ar 2020. gada 1. jūliju izglītības un zinātnes ministra padotībā esošās tiešās pārvaldes iestādes – Studiju un zinātnes administrācijas (SZA) funkciju nodošanu jaunveidojamai Latvijas Zinātnes padomei. SZA funkcijas studiju un studējošo kreditēšanā pārņems Valsts izglītības attīstības aģentūra. Rīkojuma projekts paredz izmaiņas arī  Valsts izglītības attīstības aģentūras darbībā - no 2021. gada 1. jūlija aģentūras funkcijas zinātnes politikas īstenošanā, kā arī Apvārsnis 2020 Nacionālā kontaktpunkta funkcijas pārņems LZP.

Plānots, ka esošās Latvijas Zinātnes padomes, kā arī Studiju un zinātnes administrācijas un Valsts izglītības attīstības aģentūras darbinieki, kas strādā zinātnes programmu ieviešanā, uzsāks darbu jaunveidotajā iestādē. Savukārt uz jaunās Latvijas Zinātnes padomes vadītāja amatu tiks izsludināts atklāts konkurss.

Jaunā pieeja zinātnes politikas veidošanā nodrošinās vienotu un nacionālā līmenī koncentrētu zinātnes politikas ieviešanas, uzraudzības, administrēšanas, kā arī analītisko kapacitāti pilnā zinātnes ciklā – no fundamentālās zinātnes līdz zinātnes rezultātu komercializācijai, tādā veidā samazinot administratīvo slogu Latvijas augstskolām un zinātniskajām institūcijām.


Plašāka informācija par LZP izveidi IZM tīmekļvietnē.