ES struktūrfondi
studenti

Eiropas Savienības (ES) fondu atbalsta aktivitātes “Inovāciju granti studentiem” otrajai atlases kārtai pieteikti deviņi projekti. Projektu pieteikumus plānots vērtēt līdz šā gada 12.jūlijam un līgumu slēgšana paredzēta trešajā ceturksnī.

“Inovāciju granti studentiem” otrajā atlases kārtā studējošo inovāciju veicināšanai paredzēts ieguldīt vairāk nekā 5,3 miljonus eiro, no tiem 4,5 miljonus eiro no ES fondiem, kā arī piesaistot privāto finansējumu vairāk nekā 800 000 eiro apmērā. Viena projekta īstenošanai maksimālais publiskais finansējums ir 900 000 eiro.

Šobrīd pirmās kārtas ietvaros projektus īsteno Latvijas Universitāte, Rīgas Tehniskā universitāte, Ventspils augstskola un Latvijas Jūras akadēmija. Projektu īstenošanā iesaistījušās arī citas augstskolas, kā arī plašs sadarbības partneru loks.

“Inovāciju granti studentiem” ietvaros tiek stiprināta pētniecībā un praktiskā pieredzē balstītas augstākās izglītības īstenošana un attīstītas studējošo pamata un caurviju kompetences, kā arī stiprināta studējošo un mācībspēku sadarbība ar nozari un augstskolu spēja piesaistīt privāto finansējumu.

“Inovāciju granti studentiem” ir augstskolu izstrādātas studentu inovāciju programmas, kas mērķētas uz studējošo inovāciju spēju, uzņēmīguma un uzņēmējspēju attīstību. Programmu ietvaros studējošie var izstrādāt arī savas piedāvātās idejas vai praktiskas, sabiedrībai vai nozarei aktuālas problēmas inovatīvu risinājumu, idejas izstrādei konkursa kārtībā saņemot atbalstu (ekspertu konsultācijas, materiāli, mobilitāte) un stipendiju.

Studentu inovāciju programmu ietvaros tiek īstenoti inovāciju spēju attīstības pasākumi, piemēram, studentu biznesa/inovāciju pirmsinkubatori un inkubatori, inovatīvu izstrāžu darba grupas, inovāciju konkursi, hakatoni, vasaras skolas, tīklošanās, ideācijas pasākumi u.c.. Studentu inovāciju idejas tiek realizētas dažādos pasākumos - Demola Latvia, IceBreakers festivāls, KInGS (Kurzemes inovāciju granti studentiem), Studentu padziļinātās zinātnes hakatons (Deep Science Hackathon) un citos. Reaģējot  uz Covid-19 krīzes radīto situāciju, augstskolas operatīvi pārstrukturēja savu Studentu inovāciju programmu aktivitātes, visiem projekta īstenotājiem apvienojoties triecienprogramas CrisisLab izveidē un īstenošanā, kuras ietvaros 230 studenti no 15 augstskolām un koledžām tiešsaistē prezentēja savus risinājumus Covid-19 krīzes radītajiem izaicinājumiem. Četrām labākajām idejām tika piešķirts finansējums izstrādāto risinājumu tālākai attīstībai

Inovāciju granti studentiem programma tiek īstenota Eiropas Savienības 1.1.1.specifiskā atbalsta mērķa “Palielināt Latvijas zinātnisko institūciju pētniecisko un inovatīvo kapacitāti un spēju piesaistīt ārējo finansējumu, ieguldot cilvēkresursos un infrastruktūrā”  1.1.1.3.pasākuma “Inovāciju granti studentiem” ietvaros.