Publicēts 18 augusts 2020

Sagaidot jauno mācību gadu, 2020. gada 19. augustā plkst. 10.00 Izglītības un zinātnes ministrija (IZM) rīko tradicionālo izglītības konferenci pašvaldību izglītības speciālistiem, kuru tiešraidē varēs vērot arī vispārējās izglītības iestāžu direktori, skolotāji un citi interesenti tīmekļvietnē www.izm.gov.lv

Lai nodrošinātu sekmīgu izglītības procesa norisi jaunajā mācību gadā, ir veikti grozījumi Ministru kabineta noteikumos Nr.360 „Epidemioloģiskās drošības pasākumi Covid-19 infekcijas izplatības ierobežošanai”, kā arī sagatavoti dažādi ieteikumi piesardzības pasākumu un izglītības procesa īstenošanai. Visa informācija par jauno mācību gadu ir pieejama IZM tīmekļvietnes īpaši izveidotā sadaļā „Par 2020./20221. mācību gadu”.

Konferencē tiks sniegta plašāka informācija par ieteikumiem mācību procesa organizācijai vispārējā un vidējā profesionālajā izglītībā apstākļos, kad nākas īstenot dažādus pasākumus Covid-19 ierobežošanai. Uzmanība tiks veltīta arī jaunajai kompetenču pieejai mācību saturā, kuru sāk īstenot no 2020. gada 1. septembra vispārizglītojošo skolu 1., 4., 7. un 10. klasēs un profesionālo izglītības iestāžu pirmajos kursos.

Konferences darba kārtība ir pieejama šeit.

Tiešraidei varēs sekot šeit.

Prezentācijas:

1. Ilga Šuplinska - Darītspēks. Mācītspēks. Dzīvotspēks. 

2. Vispārējās izglītības jomas aktualitātes, 2020./2021. mācību gadu uzsākot.

3. Pedagogiem nepieciešamā izglītība, profesionālā kvalifikācija un pedagogu profesionālās kompetences pilnveide.

4. Izglītības kvalitātes valsts dienesta aktualitātes 2020./2021. māc.g.

5. Guntars Catlaks - Jaunā mācību gada aktualitātes.

6. Vērtēšana mācīšanās atbalstam. Formatīvās un summatīvās vērtēšanas prakses jauno standartu īstenošanai.

7. Pilnveidotā mācību satura un pieejas aprobācijas secinājumi. Darbības pilnveides satura ieviešanas uzsākšanai.

8. Par izglītības iestāžu rīcību, īstenojot piesardzības pasākumus Covid-19 infekcijas izplatības ierobežošanai

9. Pārskats par aktuālajām ES fondu investīcijām izglītībā