2020. gads

Latvija starptautiskos izglītības pētījumos
Globālā izglītības diena 2020
EK
Skolēnu globālā kompetence
OECD jaunieši
oecd-petijums-
OECD EAG
OECD EAG
Skolēnu kompetences
Skolēnu finanču kompetence
Skolotāju sadarbība
Palielina finansējumu pētījumiem un monitoringam
Starptautiskie pētījumi

2019. gads

2018. gads

2017. gads 

2016. gads