Valstspilsētu un novadu izglītības pārvalžu vadītāju, izglītības speciālistu kontaktinformācija

 

N.p.k.

Pašvaldības nosaukums

 

Amats

Vārds, uzvārds

E-pasta adrese

Tālruņa numurs

 1.  

Aizkraukles novada pašvaldība

 

Aizkraukles novada Izglītības pārvaldes vadītāja

 

Sarmīte Kļaviņa

 

 

 

sarmite.klavina@aizkraukle.lv

 

 

26533986,

65133918

 

 1.  

Alūksnes novada pašvaldība

 

Izglītības pārvaldes vadītāja

Gunta Kupča

Izgl.parvalde@aluksne.lv

26320623

64381479

 1.  

Augšdaugavas novada pašvaldība

 

Izglītības pārvaldes vadītāja

Janita Zarakovska

 

izglitiba@augsdaugavasnovads.lv

janita.zarakovska@augsdaugavasnovads.lv

               

65476830

26593205

 1.  

Ādažu novada pašvaldība

 

Izglītības un jaunatnes nodaļas vadītāja

Aija Kalvāne

aija.kalvane@carnikava.lv

 

26544669

 1.  

Balvu novada pašvaldība

 

Balvu novada Izglītības pārvaldes vadītājs

 

Inese Circene

inese.circene@balvi.lv;

izglparvalde@balvi.lv

26383909

 1.  

Bauskas novada pašvaldība

Izglītības, kultūras, sporta un labklājības departamenta vadītāja

Izglītības nodaļas vadītāja

Antra Ozoliņa

 

 

 

 

 

Vija Ieleja

Antra.ozolina@bauska.lv

 

 

 

 

 

Vija.ieleja@bauska.lv

29477188

 

 

 

 

 

29190465

 1.  

Cēsu novada pašvaldība

 

Izglītības pārvaldes

vadītāja

Linda Markus Narvila

linda.markus@cesunovads.lv

28386749

 1.  

Daugavpils valstspilsētas pašvaldība

 

Daugavpils pilsētas Izglītības pārvaldes vadītāja

Marina Isupova

marina.isupova@ip.daugavpils.lv

65423110

29140955

 1.  

Dienvidkurzemes novada pašvaldība

 

Izglītības pārvaldes vadītāja

Ginta Kampare

ginta.kampare@dkn.lv

29111923

 1.  

Dobeles novada pašvaldība

 

Dobeles novada Izglītības pārvaldes vadītāja

Aija Didrihsone

aija.didrihsone@dobele.lv

63707280

26550960

 1.  

Gulbenes novada pašvaldība

 

Gulbenes novada Izglītības pārvaldes vadītāja

Dace Kablukova

dace.kablukova@gulbene.lv

29610524

64497722

 1.  

Jelgavas novada pašvaldība

 

Izglītības pārvaldes vadītāja

Kristīne Strūberga

kristine.struberga@jelgavasnovads.lv

 

27893959

 1.  

Jelgavas valstspilsētas pašvaldība

 

Vadītāja

Gunta Auza

gunta.auza@izglitiba.jelgava.lv

29490506

63012461

 1.  

Jēkabpils novada pašvaldība

 

Jēkabpils novada Izglītības pārvaldes vadītājs 

Juris Līcis 

juris.licis@edu.jekabpils.lv 

65207054 

29127621 

 1.  

Jūrmalas valstspilsētas pašvaldība

 

Jūrmalas valstspilsētas administrācijas Izglītības pārvaldes vadītājs

Edgars Bērziņš

edgars.berzins@edu.jurmala.lv

67511492

 1.  

Krāslavas novada pašvaldība

 

 Izglītības pārvaldes vadītāja

Lidija Miglāne

lidija.miglane@kraslava.lv

26531015

 1.  

Kuldīgas novada pašvaldība

 

Izglītības nodaļas vadītāja

Santa Dubure

santa.dubure@kuldiga.lv

27020934

 1.  

Ķekavas novada pašvaldība

Izglītības, kultūras un sporta pārvaldes vadītāja

Linda Zaķe

 

 

linda.zake@kekava.lv

26459609

 1.  

Liepājas valstspilsētas pašvaldība

 

Liepājas pilsētas Izglītības pārvaldes vadītāja

Kristīne Niedre-Lathere

kristine.niedre-lathere@liepaja.edu.lv

63489136, 29641882

 1.  

Limbažu novada pašvaldība

 

 Izglītības pārvaldes vadītāja

Sigita Upmale

sigita.upmale@limbazunovads.lv

29496711

 1.  

Ludzas novada pašvaldība

 

Izglītības pārvaldes vadītāja

Sarmīte Gutāne

sarmite.gutane@ludzasnovads.lv

65707141

29442762

 1.  

Līvānu novada pašvaldība

 

Izglītības pārvaldes vadītājas p.i.

Ilze Vanaga

ilze.vanaga@livani.edu.lv

29537335

 1.  

Madonas novada pašvaldība

 

Izglītības nodaļas vadītāja

Solvita Seržāne

solvita.serzane@madona.lv

64860562

26136230

 1.  

Mārupes novada pašvaldība

 

Izglītības pārvaldes vadītāja                                               

Liene Šmite

izglitibas.dienests@marupe.lv, liene.smite@marupe.lv

26310535

 1.  

Ogres novada pašvaldība

 

Ogres novada izglītības pārvaldes vadītājs

Igors Grigorjevs

igors.grigorjevs@ogresnovads.lv

65068773

29697125

 1.  

Olaines novada pašvaldība

 

Izglītības un kultūras nodaļas vadītājs

Andris Joksts

andris.joksts@olaine.lv

 

67146038; 29411336

 1.  

Preiļu novada pašvaldība

 

Izglītības pārvaldes vadītājs

Andrejs Zagorskis

preiluipvad@preili.lv; andrejs.zagorskis@preili.lv

29297976, 65322332

 1.  

Ropažu novada pašvaldība

 

Ropažu novada pašvaldības

Izglītības, jaunatnes lietu, kultūras un sporta  departamenta vadītāja

 

 

Ropažu novada pašvaldības

Izglītības, jaunatnes lietu, kultūras un sporta  departamenta izglītības un jaunatnes  nodaļas vadītāja 

Sanita Tīberga

 

 

 

 

 

 

 

Vija Tomiņa

sanita.tiberga@ropazi.lv

 

 

 

 

 

 

 

vija.tomina@ropazi.lv

 

67800939

26199608

 

 

 

 

 

 

20231300

 1.  

Rēzeknes novada pašvaldība

 

Izglītības un sporta pārvaldes vadītājs

 

Guntars Skrudra

izglitiba@saskarsme.lv

Guntars.skudra@saskarsme.lv

64607201; 29495624

 1.  

Rēzeknes valstspilsētas pašvaldība

 

Izglītības pārvaldes vadītājs

Arnolds Drelings

arnolds@rezekne.lv

64622123

29425003

 1.  

Rīgas valstspilsētas pašvaldība

 

Rīgas domes Izglītības, kultūras un sporta departamenta Izglītības pārvalde

Ivars Balamovskis

iksd@riga.lv

Ivars.Balamovskis@riga.lv

67026832, 29262765

 1.  

Salaspils novada pašvaldība

 

Salaspils novada pašvaldības

Administrācijas izpilddirektora vietniece izglītības jomā, Izglītības daļas vadītāja

 

Inga Elksne

Inga.elksne@salaspils.lv

26481457

 1.  

Saldus novada pašvaldība

 

Saldus novada pašvaldības Izglītības pārvaldes vadītāja

Saulcerīte Levica

saulcerite.levica@saldus.lv

26397350

 1.  

Saulkrastu novada pašvaldība

 

Izglītības darba galvenā speciāliste

Lāsma Dene

pasts@saulkrasti.lv
lasma.dene@saulkrasti.lv

26433257

 1.  

Siguldas novada pašvaldība

 

Izglītības pārvaldes vadītāja

Inga Reķe

izglitiba@sigulda.lv

inga.reke@sigulda.lv

67970863

 1.  

Smiltenes novada pašvaldība

 

Smiltenes novada Izglītības pārvaldes vadītājs

Edgars Roslovs

edgars.roslovs@smiltenesnovads.lv

26118342

 1.  

Talsu novada pašvaldība

 

Talsu novada Izglītības pārvaldes vadītājs

Uldis Katlaps

uldis.katlaps@talsi.lv

izglitibasparvalde@talsi.lv

29468902

 1.  

Tukuma novada pašvaldība

 

Tukuma novada Izglītības pārvaldes vadītāja

Dace Strazdiņa

dace.strazdina@tukums.lv

28351771

 1.  

Valkas novada pašvaldība

 

Izglītības, kultūras, sporta un jaunatnes nodaļas vadītājs

Rolands Rastaks

rolands.rastaks@valka.lv

25779961

 1.  

Valmieras novada pašvaldība

 

Valmieras novada Izglītības pārvaldes vadītāja

Iveta Pāže

Iveta.paze@valmierasnovads.lv

64207139,

29296307

 1.  

Varakļānu novada pašvaldība

 

koordinators izglītības jautājumos,

Varakļānu vidusskolas direktors 

 

Juris Daleckis

varaklanuvsk@gmail.com

29475496

 1.  

Ventspils novada pašvaldība

 

Izglītības pārvaldes vadītāja                                               

Aina Klimoviča

Aina.klimovica@ventspilsnd.lv

29167302

 1.  

Ventspils valstspilsētas pašvaldība

 

Ventspils Izglītības pārvaldes vadītāja

Jana Bakanauska

jana.bakanauska@ventspils.lv

 

 

636 01222