Uz 07.09.2021.

Valstspilsētu un novadu izglītības pārvalžu vadītāju, izglītības speciālistu kontaktinformācija

N.p.k.

Pašvaldības nosaukums

Amats

Vārds, uzvārds

E-pasta adrese

Tālruņa numurs

1.

Aizkraukles novada pašvaldība

Aizkraukles Izglītības pārvaldes vadītāja

 

Aizkraukles Izglītības pārvaldes galvenā speciāliste, vadītāja p.i. 

Astra Siliņa 

Sarmīte Ķļaviņa

Astra.silina@aizkraukle.lv 

Sarmīte.klavina@aizkraukle.lv

26313637 

26419839

2.

Alūksnes novada pašvaldība

Izglītības pārvaldes vadītāja

Gunta Kupča

Izgl.parvalde@aluksne.lv

26320623

3.

Augšdaugavas novada pašvaldība

Izglītības pārvaldes vadītāja

Janita Zarakovska

janita.zarakovska@dnd.lv

65476830, 29168033

4.

Ādažu novada pašvaldība

Izglītības darba un jaunatnes lietu speciāliste

Ināra Briede

Inara.briede@adazi.lv

25936485

5.

Balvu novada pašvaldība (prioritārā secībā, kamēr vēl nav izveidota jaunā novada Izglītības pārvalde)

Balvu novada pašvaldības Izglītības, kultūras un sporta pārvaldes vadītāja

 

Viļakas novada pašvaldības Izglītības, kultūras un sporta pārvaldes vadītāja

 

Rugāju novada Izglītības pārvaldes vadītāja

Inta Kaļva

 

Inese Circene


 

Biruta Berkolde

inta.kalva@balvi.lv

 

inese.circene@vilaka.lv


 

izglitiba@rugaji.lv

29437260

 

26383909


 

27869387

6.

Bauskas novada pašvaldība

(līdz 2021.gada 31.decembrim)

Bauskas novada pašvaldības iestādes “Bauskas novada administrācija” izglītības nodaļas vadītāja

 

Bauskas novada pašvaldības iestādes "Rundāles novada dome" speciāliste  izglītības un IT jautājumos

 

Bauskas novada pašvaldības iestādes “Iecavas novada pašvaldības administrācija” Izglītības nodaļas vadītāja

Bauskas novada pašvaldības  iestādes “Vecumnieku novada dome” izglītības nodaļas vadītāja

Māra Bauvare 

Zinaīda Sparāne


 

Vija Ieleja


 

Vija Beļūna

mara.bauvare@bauska.lv 

zinaida.sparane@rundale.lv 

vija.ieleja@iecava.lv


 

Vija.beluna@vecumnieki.lv

26528079

63922660

 

22029011 

28698777


 

26669550

7.

Cēsu novada pašvaldība

Cēsu novada izglītības pārvaldes vadītāja

Lolita Kokina 

lolita.kokina@cesis.lv

29259695

8.

Daugavpils valstspilsētas pašvaldība

Izglītības pārvaldes vadītāja

Marina Isupova

marina.isupova@ip.daugavpils.lv

65423110

29140955

9.

Dienvidkurzemes novada pašvaldība (līdz Izglītības pārvaldes izveidei)

Izglītības metodiķis

Arvils Roga

arvils.roga@grobinasnovads.lv

29125969

10.

Dobeles novada pašvaldība

 

Tērvetes administrācija

 

Auces administrācija

Izglītības pārvaldes vadītāja

 

Izglītības darba koordinatore

 

Izglītības, kultūras un sporta nodaļas vadītāja

Aija Didrihsone

 

Inita Roze

 

Valda Zvirbule

aija.didrihsone@dobele.lv

 

inita.roze@inbox.lv

 

valda.zvirbule@dome.auce.lv

63707280

26550960

 

26465219

 

29615868

11.

Gulbenes novada pašvaldība

vadītāja

Edīte Kanaviņa

edite.kanavina@gulbene.lv

64497722, 26490591

12.

Jelgavas novada pašvaldība

Izglītības pārvaldes vadītājs

Ginta Avotiņa

ginta.avotina@jelgavasnovads.lv

63027438;

29267682

13.

Jelgavas valstspilsētas pašvaldība

Jelgavas izglītības pārvaldes vadītāja

Gunta Auza

gunta.auza@izglitiba.jelgava.lv

630012461

14.

Jēkabpils novada pašvaldība

 

 

Līdz 2021.gada 31. decembrim 

Jēkabpils Izglītības pārvaldes vadītājs

 

Jēkabpils novada Izglītības pārvaldes vadītāja

 

Juris Līcis

 

Anda Ķiploka

juris.licis@edu.jekabpils.lv;

izglitibasparvalde@edu.jekabpils.lv

 

anda.kiploka@jekabpils.lv

29127621

65207054

 

65220736,

29247870

15.

Jūrmalas valstspilsētas pašvaldība

Jūrmalas pilsētas domes Izglītības pārvaldes vadītājs

Imants Vasmanis

imants.vasmanis@jurmala.lv

67511492

29452351

16.

Krāslavas novada pašvaldība

Vadītāja

Lidija Miglāne

izglitiba@kraslava.lv;

lidija.miglane@kraslava.lv 

65620025;

26531015

17.

Kuldīgas novada pašvaldība

Izglītības nodaļas vadītāja

Santa Dubure

santa.dubure@kuldiga.lv

27020934; 

63350076

18.

Ķekavas novada pašvaldība

Izglītības, kultūras un sporta pārvaldes vadītāja

Linda Zaķe

Linda.zake@kekava.lv 

26459609

19.

Liepājas valstspilsētas pašvaldība

Liepājas pilsētas Izglītības pārvaldes vadītāja

Kristīne Niedre-Lathere

kristine.niedre-lathere@liepaja.edu.lv

29641882;

63489136

20.

Limbažu novada pašvaldība

Centrālās administrācijas Izglītības un kultūras nodaļas vadītāja;

 

Alojas administrācijas izgglītības, kultūras un sporta nodaļas vadītāja;

 

Salacgrīvas administrācijas izglītības speciāliste

Sigita Upmale

 

Ilze Kapmale

 

Antra Paegle

sigita.upmale@limbazi.lv
 

ilze.kapmale@aloja.lv


 

antra.paegle@salacgriva.lv

29496711
 

29332084


 

26443291

21.

Ludzas novada pašvaldība

Ludzas novada Izglītības, kultūras un sporta pārvaldes vadītāja

Sarmīte Gutāne

sarmite.gutane@ludzasnovads.lv

65707141 

29442762

22.

Līvānu novada pašvaldība

Līvānu novada Izglītības pārvaldes vadītāja

Ilga Peiseniece

ilga.peiseniece@livani.edu.lv

izglitiba@livani.edu.lv

65342252,

25448052

23.

Madonas novada pašvaldība

Madonas novada pašvaldības Izglītības nodaļas vadītāja

Solvita Seržāne

solvita.serzane@madona.lv

64860562;

26136230

24.

Mārupes novada pašvaldība

Izglītības dienesta vadītāja

Sarmīte Antiņa

sarmite.antina@marupe.lv

25448489

25.

Ogres novada pašvaldība

Ogres novada Izglītības pārvaldes vadītājs

Igors Grigorjevs

igors.grigorjevs@ogresnovads.lv

65068773

26.

Olaines novada pašvaldība

Izglītības un kultūras nodaļas vadītāja

  Mārīte Zaube

marite.zaube@olaine.lv

67146038; 29437683

27.

Preiļu novada pašvaldība

Izglītības pārvaldes vadītājs

Andrejs Zagorskis

andrejs.zagorskis@preili.lv

29297979,

65322332

28.

Ropažu novada pašvaldība

Izglītības,kultūras, sporta, jaunatnes lietu un veselības aprūpes departamenta direktore

Sanita Tīberga

sanita.tiberga@ropazi.lv

67800939/26199608

29.

Rēzeknes novada pašvaldība

Izglītības un sporta pārvaldes vadītājs

Guntars Skudra

izglitiba@saskarsme.lv

Guntars.skudra@saskarsme.lv

64607201

294 95624

30.

Rēzeknes valstspilsētas pašvaldība

Izglītības pārvaldes vadītājs

Arnolds Drelings

arnolds@rezekne.lv

64622123

29425003

31.

Rīgas valstspilsētas pašvaldība

Rīgas domes Izglītības, kultūras un sporta departamenta Izglītības pārvaldes priekšnieks

Ivars Balamovskis

iksd@riga.lv

Ivars.Balamovskis@riga.lv

29262765 

32.

Salaspils novada pašvaldība

Salaspils novada pašvaldības Administrācijas izpildirektora vietniece izglītības jomā, Izglītības daļas vadītāja

Inga Elksne

Inga.elksne@salaspils.lv

26481457

33.

Saldus novada pašvaldība

Izglītības pārvaldes vadītāja

Saulcerīte Levica

saulcerite.levica@saldus.lv

26397350

34.

Saulkrastu novada pašvaldība

Izglītības darba speciāliste

Ramona Urtāne

pasts@saulkrasti.lv

ramona.urtane@saulkrasti.lv

29877772
35.

Siguldas novada pašvaldība

Siguldas novada pašvaldības Izglītības pārvaldes vadītāja

Sandra Tukiša

sandra.tukisa@sigulda.lv 

26452964, 67970863

36.

Smiltenes novada pašvaldība

Izglītības pārvaldes vadītāja

Gunta Grigore

gunta.grigore@smiltenesnovads.lv

25441976, 64707857

37.

Talsu novada pašvaldība

Izglītības pārvaldes vadītājs

Uldis Katlaps

uldis.katlaps@talsi.lv

29468902

38.

Tukuma novada pašvaldība

Izglītības pārvaldes vadītāja

Dace Strazdiņa

dace.strazdina@tukums.lv

28351771

39.

Valkas novada pašvaldība

Izglītības, kultūras, sporta un jaunatnes nodaļas vadītājs

Rolands Rastaks

rolands.rastaks@valka.lv

25779961

40.

Valmieras novada pašvaldība

Valmieras novada Izglītības pārvaldes vadītāja

Iveta Pāže

Iveta.paze@valmierasnovads.lv

64207139, 29296307

41.

Varakļānu novada pašvaldība

Izglītības speciāliste

Anita Saleniece

anitasa@tvnet.lv

28607435

42.

Ventspils novada pašvaldība

vadītāja

Aina Klimoviča

aina.klimovica@ventspilsnd.lv

29167302

43.

Ventspils valstspilsētas pašvaldība

Ventspils pilsētas Izglītības pārvaldes vadītāja

Ineta Tamane

Ineta.tamane@ventspils.lv

63601222

29214102