N.p.k.

Pašvaldības nosaukums

 

Amats

Vārds, uzvārds

E-pasta adrese

Tālruņa numurs

 1.  

Aizkraukles novada pašvaldība

 

Aizkraukles novada Izglītības pārvaldes vadītāja

 

Sarmīte Kļaviņa

 

 

 

sarmite.klavina@aizkraukle.lv

 

 

26419839

65133918

 

 1.  

Alūksnes novada pašvaldība

 

Izglītības pārvaldes vadītāja

Gunta Kupča

Izgl.parvalde@aluksne.lv

26320623

64381479

 1.  

Augšdaugavas novada pašvaldība

 

Izglītības pārvaldes vadītāja

Janita Zarakovska

 

izglitiba@augsdaugavasnovads.lv

janita.zarakovska@augsdaugavasnovads.lv

             

65476830

26593205

 1.  

Ādažu novada pašvaldība

 

Izglītības un jaunatnes nodaļas vadītāja

Ligita Anspoka

ligita.anspoka@adazi.lv

26544669

 1.  

Balvu novada pašvaldība

 

Balvu novada Izglītības pārvaldes vadītājs

Inese Circene

inese.circene@balvi.lv;

izglparvalde@balvi.lv

26383909

 1.  

Bauskas novada pašvaldība

Izglītības nodaļas vadītāja

Baiba Šumina

baiba.sumina@bauskasnovads.lv

28698777

 1.  

Cēsu novada pašvaldība

 

Izglītības pārvaldes

vadītāja

Linda Markus Narvila

linda.markus@cesunovads.lv

28386749

 1.  

Daugavpils valstspilsētas pašvaldība

 

Daugavpils pilsētas Izglītības pārvaldes vadītāja

Marina Isupova

marina.isupova@ip.daugavpils.lv

 

 

65423110

29140955

 1.  

Dienvidkurzemes novada pašvaldība

 

Izglītības pārvaldes vadītāja

Ginta Kampare

ginta.kampare@dkn.lv

29111923

 1.  

Dobeles novada pašvaldība

 

Dobeles novada Izglītības pārvaldes vadītāja

Aija Didrihsone

aija.didrihsone@dobele.lv

63707280

26550960

 1.  

Gulbenes novada pašvaldība

 

Gulbenes novada Izglītības pārvaldes vadītāja

Dace Kablukova

dace.kablukova@gulbene.lv

29610524

64497722

 1.  

Jelgavas novada pašvaldība

 

Izglītības pārvaldes vadītāja

Kristīne Strūberga

kristine.struberga@jelgavasnovads.lv

 

27893959

 1.  

Jelgavas valstspilsētas pašvaldība

 

Vadītāja

Gunta Auza

gunta.auza@izglitiba.jelgava.lv

29490506

63012461

 1.  

Jēkabpils novada pašvaldība

 

Jēkabpils novada Izglītības pārvaldes vadītāja p.i.

Aija Voitiške

aija.voitiske@edu.jekabpils.lv

 

22016140

 1.  

Jūrmalas valstspilsētas pašvaldība

 

Jūrmalas valstspilsētas administrācijas Izglītības pārvaldes vadītājs

Edgars Bērziņš

edgars.berzins@jurmala.lv

67511492

 1.  

Krāslavas novada pašvaldība

 

 Izglītības pārvaldes vadītāja

Lidija Miglāne

lidija.miglane@kraslava.lv

26531015

 1.  

Kuldīgas novada pašvaldība

 

Izglītības nodaļas vadītāja

Santa Dubure

santa.dubure@kuldiga.lv

27020934

 1.  

Ķekavas novada pašvaldība

Izglītības, kultūras un sporta pārvaldes vadītāja

Linda Zaķe

 

 

linda.zake@kekava.lv  

26459609

 1.  

Liepājas valstspilsētas pašvaldība

 

Liepājas pilsētas Izglītības pārvaldes vadītāja p.i.

Inga Ekuze

Inga.ekuze@liepaja.edu.lv

63489136, 29641882

 1.  

Limbažu novada pašvaldība

 

 Izglītības pārvaldes vadītāja

Valda Tinkusa

valda.tinkusa@limbazunovads.lv

 

20245679

 1.  

Ludzas novada pašvaldība

 

Izglītības pārvaldes vadītāja

Sarmīte Gutāne

sarmite.gutane@ludzasnovads.lv

65707141

29442762

 1.  

Līvānu novada pašvaldība

 

Izglītības pārvaldes vadītāja

Ilze Vanaga

 

ilze.vanaga@livani.edu.lv

 

 

65342252

29537335

 1.  

Madonas novada pašvaldība

 

Izglītības nodaļas vadītāja

Solvita Seržāne

solvita.serzane@madona.edu.lv

 

26136230

 1.  

Mārupes novada pašvaldība

 

Izglītības pārvaldes vadītāja                           

Liene Šmite

izglitibas.dienests@marupe.lv, liene.smite@marupe.lv

26310535

 1.  

Ogres novada pašvaldība

 

Ogres novada izglītības pārvaldes vadītājs

Igors Grigorjevs

igors.grigorjevs@ogresnovads.lv

65068773

29697125

 
 1.  

Olaines novada pašvaldība

 

Izglītības un kultūras nodaļas vadītājs

Andris Joksts

andris.joksts@olaine.lv

 

67146038; 29411336

 1.  

Preiļu novada pašvaldība

 

Izglītības pārvaldes vadītājs

Andrejs Zagorskis

preiluipvad@preili.lv; andrejs.zagorskis@preili.lv

29297976, 65322332

 1.  

Ropažu novada pašvaldība

 

Izglītības, jaunatnes lietu, kultūras un sporta departamenta vadītāja

 

Izglītības un jaunatnes nodaļas vadītāja, departamenta vadītājas vietniece

Sanita Tīberga

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vija Tomiņa

sanita.tiberga@ropazi.lv

 

 

 

 

 

 

 

 

vija.tomina@ropazi.lv

 

67800939

26199608

 

 

 

 

 

 

20231300

 1.  

Rēzeknes novada pašvaldība

 

Izglītības un sporta pārvaldes vadītājs

 

Guntars Skudra

izglitiba@saskarsme.lv

Guntars.skudra@saskarsme.lv

64607201; 29495624

 1.  

Rēzeknes valstspilsētas pašvaldība

 

Izglītības pārvaldes vadītājs

Arnolds Drelings

arnolds@rezekne.lv

64622123

29425003

 1.  

Rīgas valstspilsētas pašvaldība

 

Rīgas domes Izglītības, kultūras un sporta departamenta Izglītības pārvalde

Ivars Balamovskis

iksd@riga.lv

Ivars.Balamovskis@riga.lv

67026832, 29262765

 1.  

Salaspils novada pašvaldība

 

Salaspils novada pašvaldība

Līga Buceniece

liga.buceniece@salaspils.lv

 

 1.  

Saldus novada pašvaldība

 

Saldus novada pašvaldības Izglītības pārvaldes vadītāja

Saulcerīte Levica

saulcerite.levica@saldus.lv

63807940, 26397350

 1.  

Saulkrastu novada pašvaldība

 

Izglītības daļas vadītāja

Aija Štrausa

pasts@saulkrasti.lv

aija.strausa@saulkrasti.lv

 

 

26568681

 1.  

Siguldas novada pašvaldība

Izglītības pārvaldes vadītāja

Sigita Upmale

izglitiba@sigulda.lv

sigita.upmale@sigulda.lv

29496711

 1.  

Smiltenes novada pašvaldība

 

Smiltenes novada Izglītības pārvaldes vadītājs

Edgars Roslovs

edgars.roslovs@smiltenesnovads.lv

 

26118342

 1.  

Talsu novada pašvaldība

 

Talsu novada Izglītības pārvaldes vadītājs

Uldis Katlaps

uldis.katlaps@talsi.lv

izglitibasparvalde@talsi.lv

29468902

 1.  

Tukuma novada pašvaldība

 

Tukuma novada Izglītības pārvaldes vadītāja

Dace Strazdiņa

dace.strazdina@tukums.lv

28351771

 1.  

Valkas novada pašvaldība

 

Izglītības, kultūras, sporta un jaunatnes nodaļas vadītājs

Rolands Rastaks

rolands.rastaks@valka.lv

25779961

 1.  

Valmieras novada pašvaldība

 

Valmieras novada Izglītības pārvaldes vadītāja

Iveta Pāže

Iveta.paze@valmierasnovads.lv

64207139,

29296307

 1.  

Varakļānu novada pašvaldība

 

koordinators izglītības jautājumos,

Varakļānu vidusskolas direktors 

Juris Daleckis

varaklanuvsk@gmail.com

29475496

 1.  

Ventspils novada pašvaldība

 

Izglītības pārvaldes vadītāja                           

Aina Klimoviča

Aina.klimovica@ventspilsnd.lv

29167302

 1.  

Ventspils valstspilsētas pašvaldība

 

Ventspils Izglītības pārvaldes vadītāja

Jana Bakanauska

jana.bakanauska@ventspils.lv

 

 

636 01222