Uz 04.01.2022.

Valstspilsētu un novadu izglītības pārvalžu vadītāju, izglītības speciālistu kontaktinformācija

N.p.k.

Pašvaldības nosaukums

Amats

Vārds, uzvārds

E-pasts

Tālruņa numurs

1.

Aizkraukles novada pašvaldība

Aizkraukles novada izglītības pārvaldes vad. p.i.

Aizkraukles novada izglītības pārvaldes vadītāja vietniece

Sarmīte Kļaviņa

 

 

Ilona Lazda

sarmite.klavina@aizkraukle.lv

 

 

ilona.lazda@aizkraukle.lv

26419839

65133918

 

29146136

2.

Alūksnes novada pašvaldība

Izglītības pārvaldes vadītāja

Gunta Kupča

Izgl.parvalde@aluksne.lv

26320623

64381479

3.

Augšdaugavas novada pašvaldība

Izglītības pārvaldes vadītāja

Janita Zarakovska

izglitiba@augsdaugavasnovads.lv

janita.zarakovska@augsdaugavasnovadas.lv

65476830

26593205

4.

Ādažu novada pašvaldība

Izglītības un jaunatnes nodaļas vadītāja p.i.

Aija Kalvāne

aija.kalvane@carnikava.lv

26544669

5.

Balvu novada pašvaldība 

Balvu novada izglītības pārvaldes vadītāja

Inese Circene

inese.circene@vilaka.lv

izgparvalde@balvi.lv

26383909

6.

Bauskas novada pašvaldība

Izglītības, kūltūras, sporta un labklājības departamenta vadītāja

Izglītības nodaļas vadītāja

Antra Ozoliņa

 

Vija Ieleja

antra.ozolina@bauska.lv

 

vija.ieleja@bauska.lv

29477188

 

29190465

7.

Cēsu novada pašvaldība

Izglītības pārvaldes vadītāja p.i.

Dina Dombrovska

dina.dombrovska@cesis.lv

29365568

8.

Daugavpils valstspilsētas pašvaldība

Daugavpils pilsētas izglītības pārvaldes vadītāja

Marina Isupova

marina.isupova@ip.daugavpils.lv

65423110

29140955

9.

Dienvidkurzemes novada pašvaldība 

Izglītības pārvaldes vadītāja

Ginta Kampare

ginta.kampare@dkn.lv

29111923

10.

Dobeles novada pašvaldība

Dobeles novada izglītības pārvaldes vadītāja

Aija Didrihsone

aija.didrihsone@dobele.lv

63707280

26550960

11.

Gulbenes novada pašvaldība

Gulbenes novada izglītības vadītāja

Dace Kablukova

dace.kablukova@gulbene.lv

29610524;

64497722

12.

Jelgavas novada pašvaldība

Izglītības pārvaldes vadītājs

Ginta Avotiņa

ginta.avotina@jelgavasnovads.lv

63027438;

29267682

13.

Jelgavas valstspilsētas pašvaldība

Vadītāja

Gunta Avotiņa

gunta.avotina@jelgavasnovads.lv

63027438

29267682

14.

Jēkabpils novada pašvaldība

Jēkabpils novada Izglītības pārvaldes vadītāja

Juris Līcis

 

juris.licis@edu.jekabpils.lv;

 

29127621

65207054

15.

Jūrmalas valstspilsētas pašvaldība

Jūrmalas valstspilsētas administrācijas izglītības pārvaldes vadītājs

Imants Vasmanis

imants.vasmanis@jurmala.lv

67511492

29452351

16.

Krāslavas novada pašvaldība

Izglītības pārvaldes vadītāja

Lidija Miglāne

lidija.miglane@kraslava.lv 

26531015

17.

Kuldīgas novada pašvaldība

Izglītības nodaļas vadītāja

Santa Dubure

santa.dubure@kuldiga.lv

27020934; 

18.

Ķekavas novada pašvaldība

Izglītības, kultūras un sporta pārvaldes vadītāja

Linda Zaķe

Linda.zake@kekava.lv 

26459609

19.

Liepājas valstspilsētas pašvaldība

Liepājas pilsētas Izglītības pārvaldes vadītāja

Kristīne Niedre-Lathere

kristine.niedre-lathere@liepaja.edu.lv

29641882;

63489136

20.

Limbažu novada pašvaldība

Izglītības pārvaldes vadītāja

Sigita Upmale

sigita.upmale@limbazi.lv

29496711

21.

Ludzas novada pašvaldība

Izglītības pārvaldes vadītāja

Sarmīte Gutāne

sarmite.gutane@ludzasnovads.lv

65707141 

29442762

22.

Līvānu novada pašvaldība

Vadītāja

Ilga Peiseniece

ilga.peiseniece@livani.edu.lv

 

65342252,

25448052

23.

Madonas novada pašvaldība

Madonas novada pašvaldības Izglītības nodaļas vadītāja

Solvita Seržāne

solvita.serzane@madona.lv

64860562;

26136230

24.

Mārupes novada pašvaldība

Izglītības dienesta vadītāja

Sarmīte Antiņa

sarmite.antina@marupe.lv

25448489

25.

Ogres novada pašvaldība

Ogres novada Izglītības pārvaldes vadītājs

Igors Grigorjevs

igors.grigorjevs@ogresnovads.lv

65068773

29697125

26.

Olaines novada pašvaldība

Izglītības un kultūras nodaļas vadītāja

  Mārīte Zaube

marite.zaube@olaine.lv

67146038;

29437683

27.

Preiļu novada pašvaldība

Izglītības pārvaldes vadītājs

Andrejs Zagorskis

preiluipvad@preili.lv

andrejs.zagorskis@preili.lv

29297976,

65322332

28.

Ropažu novada pašvaldība

Ropažu novada pašvaldības izglītības, kūltūras, sporta, jaunatnes lietu un veselības aprūpes departamenta direktore 

Ropažu novada pašvaldības izglītības, kūltūras, sporta, jaunatnes lietu un veselības aprūpes departamenta izglītības nodaļas vadītāja

Sanita Tīberga

Vija Tomiņa

sanita.tiberga@ropazi.lv

vija.tomina@ropazi.lv

67800939

26199608

20231300

 

29.

Rēzeknes novada pašvaldība

Izglītības un sporta pārvaldes vadītājs

Guntars Skudra

izglitiba@saskarsme.lv

Guntars.skudra@saskarsme.lv

64607201

29495624

30.

Rēzeknes valstspilsētas pašvaldība

Izglītības pārvaldes vadītājs

Arnolds Drelings

arnolds@rezekne.lv

64622123

29425003

31.

Rīgas valstspilsētas pašvaldība

Rīgas domes Izglītības, kultūras un sporta departamenta Izglītības pārvalde

Ivars Balamovskis

iksd@riga.lv

Ivars.Balamovskis@riga.lv

67026832

29262765 

32.

Salaspils novada pašvaldība

Salaspils novada pašvaldības Administrācijas izpildirektora vietniece izglītības jomā, Izglītības daļas vadītāja

Inga Elksne

Inga.elksne@salaspils.lv

26481457

33.

Saldus novada pašvaldība

Saldus novada pašvaldības izglītības pārvaldes vadītāja

Saulcerīte Levica

saulcerite.levica@saldus.lv

26397350

34.

Saulkrastu novada pašvaldība

Izglītības darba speciāliste

Diāna Eisaka

diana.eisaka@saulkrasti.lv

 

22160705
35.

Siguldas novada pašvaldība

Izglītības pārvaldes vadītāja p.i.

Sandra Tukiša

(līdz 31.01.2022.)

sandra.tukisa@sigulda.lv

izglitiba@sigulda.lv

26452964,

67970863

36.

Smiltenes novada pašvaldība

Smiltenes novada izglītības pārvaldes vadītājs

Edgars Roslovs

edgars.roslovs@smiltenesnovads.lv

26118342

37.

Talsu novada pašvaldība

Izglītības pārvaldes vadītājs

Uldis Katlaps

uldis.katlaps@talsi.lv

29468902

38.

Tukuma novada pašvaldība

Izglītības pārvaldes vadītāja

Dace Strazdiņa

dace.strazdina@tukums.lv

28351771

39.

Valkas novada pašvaldība

Izglītības, kultūras, sporta un jaunatnes nodaļas vadītājs

Rolands Rastaks

rolands.rastaks@valka.lv

25779961

40.

Valmieras novada pašvaldība

Valmieras novada Izglītības pārvaldes vadītāja

Iveta Pāže

Iveta.paze@valmierasnovads.lv

64207139,

29296307

41.

Varakļānu novada pašvaldība

Koordinators izglītības jautājumos, Varaklāņu vidusskolas direktors

Jurijs Daleckis

varaklanuvsk@gmail.com

29475496

42.

Ventspils novada pašvaldība

izglītības pārvaldes vadītāja

Aina Klimoviča

aina.klimovica@ventspilsnd.lv

29167302

43.

Ventspils valstspilsētas pašvaldība

Ventspils pilsētas Izglītības pārvaldes vadītāja

Ineta Tamane

Ineta.tamane@ventspils.lv

63601222

29214102