2021. gads

konference
seminārs
vardnica
diskusija
seminārs
Izglītības kvalitātes monitoringa sistēma - iespēja izglītībā katram no mums
Pētījums
Skolu profesionālā atbalsta sistēmas pilnveide

2020. gads

Izglītības kvalitāte
Konference par izglītības kvalitātes monitoringu
Vērtēšanas kartējums
Vardnica
prasmju-strategijas
Izglītības kvalitātes monitoringa sistēmas un rīku apraksta prezentācija
ICCS pētījums
Civitta apmācības
Kvalitatīvai izglītībai nepieciešams visu iesaistīto pušu kopdarbs
Palielina finansējumu pētījumiem un monitoringam
Pētījums studentu kompetenču novērtēšanai

2019. gads

2018. gads