attelsDarba vidē balstītas mācības ir profesionālās izglītības forma, kurā jaunietis praktiskās iemaņas vismaz pusi no mācību laika apgūst reālā darba vidē uzņēmumā, bet teorētiskās zināšanas - profesionālās izglītības iestādē.

Kādas iespējas sniedz darba vidē balstītas mācības?
• Jau pirmajā kursā iespēja iepazīt darbu uzņēmumā;
• Apgūt prasmes un jaunākās tehnoloģijas pie nozares profesionāļiem;
• Sākt pelnīt jau mācību laikā;
• Veiksmīgi atrast savu darba vietu pēc skolas beigšanas;
• Ātrāk kļūt patstāvīgam un pašam veidot savu dzīvi

Darba vidē balstītu mācību īstenošanai profesionālās izglītības iestāde, audzēknis (vai viens no vecākiem, ja jaunietis vēl nav pilngadīgs) un uzņēmums slēdz trīspusējo līgumu.

Izglītības iestāde sadarbībā ar uzņēmumu katram audzēknim izstrādā individuālu mācību plānu.

 

DARBA VIDĒ BALSTĪTAS MĀCĪBAS ATTĪSTĀS

Īstenojot Eiropas Sociālā fonda projektu, turpmāko septiņu gadu laikā darba vidē balstītās mācībās plānots investēt gandrīz 22 milj. eiro (Eiropas Sociālā fonda finansējums - 18,7 milj. un valsts budžeta līdzfinansējums – 3,3 milj. eiro).

Tiek prognozēts, ka projekta noslēgumā darba vidē balstītās mācībās būs iesaistīti 3 150 audzēkņi, bet praktiskajās mācībās un mācību praksēs uzņēmumos būs piedalījušies 11 025 audzēkņi. Projektu īstenos Latvijas Darba devēju konfederācija sadarbībā ar profesionālās izglītības iestādēm, komersantiem, biedrībām un nodibinājumiem.
Vairāk informācijas:


AKTUALITĀTES

Darba vidē balstītas mācības Ogres tehnikumā