Projektu aktualitātes

40620756965 cd9659473d z2018. gada 10. un 11. aprīlī projekta “Baltic Science Network” (BSN) partneri tikās pasākumā Gdaņskā, lai diskutētu par ekspertu grupu organizēšanu, kā arī pārrunātu jautājumus par pozīcijas dokumenta izstrādi saistībā ar gaidāmajiem līdzdalības paplašināšanas instrumentiem, kas tiks finansēti no devītās ietvarprogrammas.

BSN partneri gatavojas uzsākt konsultācijas trīs projektā definētajās pētniecības jomās, kas tika noteiktas 2017.gada izskaņā, pamatojoties uz projekta vadošā partnera veikto pētījumu ”Pētnieciskā ekselence – kopīgais potenciāls Baltijas jūras reģionā” (Scientific excellence - joint potentials in the Baltic Sea Region – an exploratitive study). Tikšanās laikā Gdaņskā tika panākta vienošanās par pozīcijas dokumenta saturu saistībā ar līdzdalības paplašināšanu Eiropas pētniecības telpā.

Iepriekšējās diskusijas, kas veltītas nākamajai ietvarprgrorammai, apliecināja vispārējo sapratni partneru starpā un apņemšanos saglabāt kopīgu pozīciju šajos jautājumos. Papildus BSN saņem arī ievērojamu atbalstu projektā paustās pozīcijas redzamības nodrošināšanai no tādiem sadarbības partneriem kā Lietuvas RDI sadarbības birojs Briselē (LINO).

Vizītes laikā BSN partneri iepazinās ar Gdaņskas universitāti, uzzināja par tās daudzpusējo sadarbību ar dažādiem partneriem.

BSN projekts sadarbojas arī ar citām reģionā radītām iniciatīvām, kas var palīdzēt projekta mērķu sasniegšanai. Viens no šādiem projektiem ir Baltic TRAM (Transnacionālā pētījumu pieejamība makroreģionā). Tāpat kā BSN projekts, arī Baltic TRAM tika īpaši atbalstīts Baltijas jūras valstu padomes un Baltijas jūras valstu parlamentārajā konferencē Varšavā.

Abi projekti organizēs kopīgu konferenci “Baltijas jūras reģions – zinātnes spēkstacija” (Baltic Sea Region – Science Powerhouse) Briselē šā gada novembrī. Interesenti aicināti sekot līdzi notikumu kalendāram BSN mājaslapā: http://www.baltic-science.org/

Projekta “Baltijas zinātnes tīkls” mērķis ir līdzsvarot pētnieciskās izcilības līmeni Baltijas jūras reģionā, tādējādi nostiprinot Baltijas jūras reģiona statusu kā inovatīvāko reģionu Eiropā. Projektā piedalās par pētniecību atbildīgās ministrijas un zinātniskās institūcijas no Latvijas, Lietuvas, Igaunijas, Polijas, Vācijas, Somijas, Zviedrijas un Dānijas. Kopējais budžets: 2,994,500.00 EUR (78.4% jeb 2,348,325.00 EUR - ERAF finansējums, 21,6% jeb 646.175.00 EUR – nacionālais līdzfinansējums).

Izglītības un zinātnes ministrijas kopējais budžets: 230,000.00 EUR, no kuriem 85% jeb 195,500.00 EUR - ERAF finansējums, 15% jeb 34,500.00 EUR - nacionālais līdzfinansējums.

Projekta īstenošanas laiks ir no 2016. gada 1. marta līdz 2019. gada 28. februārim.

interregLogoScienceNetwork