ES fondi
epale

Eiropas Savienības ERASMUS+ K3 programmas “Support for policy reforms” projekta “Road Map for Implementation of Institutional Assessment" (turpmāk – projekts) ietvaros š.g. 28. februārī un 1. martā Izglītības un zinātnes ministrija (IZM) sadarbībā ar Akadēmiskās informācijas centru (AIC) organizēja seminārus koledžu, augstskolu pārstāvjiem un sadarbības partneriem par ārvalstu ekspertu pieredzi cikliskas institucionālas augstāko izglītības iestāžu akreditācijas ieviešanu un īstenošanu. Abos semināros katrā piedalījās ap piecdesmit dalībnieku.

Semināri notiek Eiropas Savienības ERASMUS+ K3 programmas “Support for policy reforms” projekta “Road Map for Implementation of Institutional Assessment" ietvaros. 28. februāra seminārā ar savu pieredzi attālināti dalījās Anka Prisacariu (Anca Prisacariu), vecākā kvalitātes nodrošināšanas eksperte no Rumānijas ar plašu pieredzi Eiropas augstākās izglītības iestāžu kvalitātes novērtēšanā, kā arī Anne Roste (Anne Rooste), kas ir vadošā eksperte akadēmiskajos jautājumus Tallinas Lietišķo zinātņu universitātē.

A.Prisacariu savā prezentācijā klātesošos iepazīstināja ar augstākās izglītības iestāžu institucionālās akreditācijas modeļiem un pieejām un starptautisko praksi, izvēloties kritērijus un indikatorus, informēja par galvenajiem institucionālās akreditācijas principiem un iezīmēm iekšējas kvalitātes novērtēšanas sistēmās.

Savukārt A.Roste iepazīstināja ar Tallinas Lietišķo zinātņu universitātes (Tallinna Tehnikakõrgkool) pieredzi institucionālas akreditācijas procesā, kas nesen tika veiksmīgi akreditēta uz septiņiem gadiem.

1. martā seminārā attālināti piedalījās Diāna Freibergere (Diane Freiberger), Starptautiskā biznesa administrācijas akreditācijas fonda (FIBAA) (Vācija) direktore, Viktorija Tisčanski (Viktoria Tischanski), FIBAA Starptautiskās akreditācijas nodaļas vadītāja, un Mario Prasts (Mario Prast), Paracelsus Medicīnas Universiātes (Austrija) kvalitātes vadības vadītājs,  Austrijas Privāto universitāšu konferences (OePUK) kvalitātes vadības darba grupas vadītājs.

Pēc ekspertu prezentācijām dalībniekiem bija iespēja uzdot interesējošos jautājumus un saņemt atbildes. Semināru dalībnieki interesējās par pirmajiem soļiem, izlemjot par valstij piemērotāko institucionālās akreditācijas modeli. Notika informācijas apmaiņa par institucionālās akreditācijas izmaksām un ilgumu, par zinātniskās darbības izvērtēšanu šajā kontekstā, par sagatavošanās laiku institucionālajai akreditācijai, institucionālās akreditācijas pievienoto vērtību, par atšķirīgu pieeju attiecībā uz augstākās izglītības iestādēm ar specializāciju medicīnas jomā un citiem jautājumiem.

Institucionālās akreditācijas ieviešanu paredz Ministru kabineta rīkojuma Nr. 210 “Par Valdības rīcības plānu Deklarācijas par Artura Krišjāņa Kariņa vadītā Ministru kabineta iecerēto darbību īstenošanai”  pasākums “Sagatavot augstskolu cikliskas institucionālās akreditācijas ieviešanu, sākot ar 2024. gadu”. Projekta mērķis ir vērsts uz šī pasākuma izpildi, paredzot sagatavot un līdz 2022. gada beigām iesniegt izskatīšanai Ministru kabinetā priekšlikumus augstskolu cikliskas institucionālas akreditācijas ieviešanai un priekšlikumus normatīvajam regulējumam. Tādējādi cikliska augstākās izglītības institūciju akreditācija kļūtu par galveno kvalitātes nodrošināšanas procedūru, samazinot pašreizējo pārklāšanos starp dažādām esošajām kvalitātes nodrošināšanas procedūrām, samazinot administratīvo slogu un novērtēšanas procedūru izmaksas.

Erasmus+ LV logo