• BONUS
  Pētniecības programma, kas vērsta uz Baltijas jūras ekosistēmas, tās piekrastes un sateces baseina izpēti. BONUS programmu īsteno astoņas ES dalībvalstis: Igaunija, Latvija, Lietuva, Polija, Dānija, Somija, Vācija, Zviedrija. BONUS programma veicina dažādu valstu zinātnieku ciešu sadarbību, jo dod iespēju kopīgi īstenot pētniecības projektus un kopīgi izmantot dalībvalstu rīcībā esošo pētniecības infrastruktūru.
 • COST
  Starptautiskās sadarbības programma, kas atbalsta zinātnieku un pētnieku sadarbību dažādās zinātnes un tehnoloģijas attīstības jomās Eiropā. Programma radīta ar mērķi atbalstīt galvenokārt pirms-konkurences pētniecību, kā arī pētījumus, kas risina aktuālas sabiedrības problēmas.
 • EUREKA
  Eiropas programma, kuras mērķis ir uzņēmumu un zinātnisko institūciju starptautiskās sadarbības veicināšana, lai izstrādātu un ieviestu inovatīvus, konkurētspējīgus produktus, tehnoloģijas, procesus vai pakalpojumus.
 • Kopējās tehnoloģiju ierosmes (KPI)
  Ilgtermiņa publiskās - privātās partnerības, kas patstāvīgi administrē pētniecības un tehnoloģiju attīstības projektus, kurus īsteno uzņēmēji kopā ar zinātniskajām institūcijām un citām iesiastītajām pusēm.
 • ERA-NET projekti (European Research Area Network)
  Projekti paredzēti valsts pārvaldes institūcijām, (ministrijas, zinātnes padomes, aģentūras u.c.), kuras finansē un/vai administrē nacionālās pētījumu programmas. ERA-Net projektos Eiropas Komisija (EK) līdzfinansē aktivitātes, kas veicina nacionālo pētījumu programmu koordinētu ieviešanu, nodrošinot sistemātisku informācijas un pieredzes apmaiņu, pētniecības infrastruktūras pieejamību un koplietošanu, organizējot kopīgus stratēģiskos tīklošanās pasākumus un pētniecības projektu konkursus.
 • Eurostars 2
  Programma paredzēta pētniecībā un attīstībā iesaistītu mazos un vidējo uzņēmumiem, kas attīsta inovatīvus produktus, tehnoloģijas vai pakalpojumus, lai veicinātu to konkurētspēju tirgū. Eurostars-2 finansējumu piešķir transnacionāliem inovatīviem projektiem, kuros izstrādātos produktus var ātri komercializēt.