Grafiks Iesnieguma profesionālās izglītības dokumentu veidlapu izgatavošanai saskaņošanai IZM un dokumentu veidlapu iegādei SIA “Plūsma” no 2021./2022.m.g.

 

 

 

Termiņš iesniegumu (forma – IZM mājaslapā) elektroniskai iesniegšanai saskaņošanai IZM (vienlaicīgi ar Pārskatu par iepriekšējā periodā izsniegtajām dokumentu veidlapām (forma IZM mājaslapā).  

E-pasts informācijai un iesniegumiem: veidlapas@izm.gov.lv

Pasūtīto veidlapu pirkšanas SIA “Plūsma” termiņš, iepriekš pierakstoties uz noteiktu datumu (zvanīt SIA “Plūsma”

t. 67321298

mob.t. 28677214

Dagnija Tetere

plusma@plusma.lv)

Piebilde par saskaņošanu un veidlapu iegādi citā termiņā.

Profesionālās ievirzes izglītības iestādes (māksla, mūzika, izņemot sports) – 141 iestādes

No 01.09.2021. – līdz 31.10.2021.

No 01.01.2022. – līdz 31.03.2022.

Saskaņošana un veidlapu iegāde (bet ne agrāk kā 1 mēnesi pēc pasūtījuma veikšanas) pēc minētā termiņa būs iespējama, ja ir radusies neplānota nepieciešamība pēc papildu veidlapām (jaunas programmas bezdarbnieku apmācībā, jauni kursi pieaugušo izglītībā, nesen notikusi izglītības programmas akreditācija, neformālās izglītības novērtēšana u.c.)

Speciālās izglītības iestādes, vispārējās izglītības iestādes un augstākās izglītības iestādes, t.sk. koledžas (valsts, privātas) – 67 izglītības iestādes

No 01.09.2021. – līdz 31.10.2021.

No 01.04.2022. – līdz 30.04.2022.

Profesionālās pilnveides un tālākizglītības iestādes, mācību centri – 146 iestādes

No 01.11.2021. – līdz 01.12.2021.

No 01.05.2022. – līdz 30.05.2022.

Profesionālās izglītības iestādes (valsts, pašvaldību, privātās) – 46 iestādes

No 01.11.2021. – līdz 01.12.2021.

No 01.05.2022. – līdz 30.05.2022.

Grafiks sporta skolām Iesnieguma profesionālās izglītības dokumentu veidlapu izgatavošanai saskaņošanai IZM un dokumentu veidlapu iegādei SIA “Plūsma” no 2021./2022.m.g.

Izglītības iestādes veids

Termiņš iesniegumu (forma – IZM mājaslapā) elektroniskai iesniegšanai saskaņošanai IZM (forma IZM mājaslapā).

E-pasts informācijai: ilze.paulina@izm.gov.lv 

Pasūtīto veidlapu pirkšanas SIA “Plūsma” termiņš, iepriekš pierakstoties uz noteiktu datumu (zvanīt SIA “Plūsma”

t. 67321298

mob.t. 28677214

Dagnija Tetere

plusma@plusma.lv

Piebilde par saskaņošanu un veidlapu iegādi citā termiņā.

Profesionālās ievirzes izglītības iestādes (sports) – 89 iestādes

No 01.09.2021. līdz 01.12.2021.

No 01.01.2021. līdz 30.04.2022.

Tie paši nosacījumi, kas pārējiem