Iesnieguma par valsts atzītu profesionālās izglītības dokumentu veidlapu izgatavošanu, saskaņošanu ar IZM un dokumentu veidlapu iegāde SIA “LS Dizains” no 2023./2024.m.g.:

Termiņš iesniegumu (forma – IZM mājaslapā) elektroniskai iesniegšanai saskaņošanai IZM (vienlaicīgi ar Pārskatu par iepriekšējā periodā izsniegtajām dokumentu veidlapām (forma IZM mājaslapā) – E-pasts informācijaiveidlapas@izm.gov.lv

No 01.09.2023. – līdz 31.10.2023.


Pasūtīto veidlapu iegāde, SIA „LS Dizains” (Krišjāņa Barona iela 19, Rīga, LV – 1011),  iepriekš pierakstoties uz noteiktu datumu (zvanīt – Jeļena Kohane;  m.t. 29502870; e- pasts: lena@lgv.lv)

No 01.11.2023. – līdz 30.12.2023.


Saskaņošana un veidlapu iegāde (1 mēnesi pēc pasūtījuma veikšanas) pēc minētā termiņa būs iespējama, ja ir radusies neplānota nepieciešamība pēc papildu veidlapām (jaunas programmas bezdarbnieku apmācībā, jauni kursi pieaugušo izglītībā, neformālās izglītības novērtēšana u.c.)

Termiņš iesniegumu (forma – IZM mājaslapā) elektroniskai iesniegšanai saskaņošanai IZM (vienlaicīgi ar Pārskatu par iepriekšējā periodā izsniegtajām dokumentu veidlapām (forma IZM mājaslapā) – E-pasts informācijaiveidlapas@izm.gov.lv

No 01.09.2023. – līdz 31.10.2023.


Pasūtīto veidlapu iegāde, SIA „LS Dizains” (Krišjāņa Barona iela 19, Rīga, LV – 1011),  iepriekš pierakstoties uz noteiktu datumu (zvanīt – Jeļena Kohane;  m.t. 29502870; e- pasts: lena@lgv.lv)

No 01.11.2023. – līdz 31.12.2023.


Saskaņošana un veidlapu iegāde ( 1 mēnesi pēc pasūtījuma veikšanas) pēc minētā termiņa būs iespējama, ja ir radusies neplānota nepieciešamība pēc papildu veidlapām (jaunas programmas bezdarbnieku apmācībā, jauni kursi pieaugušo izglītībā, neformālās izglītības novērtēšana u.c.)

Termiņš iesniegumu (forma – IZM mājaslapā) elektroniskai iesniegšanai saskaņošanai IZM (vienlaicīgi ar Pārskatu par iepriekšējā periodā izsniegtajām dokumentu veidlapām (forma IZM mājaslapā) – E-pasts informācijaiveidlapas@izm.gov.lv

No 01.11.2023. – līdz 01.12.2023.


Pasūtīto veidlapu iegāde, SIA „LS Dizains” (Krišjāņa Barona iela 19, Rīga, LV – 1011),  iepriekš pierakstoties uz noteiktu datumu (zvanīt – Jeļena Kohane;  m.t. 29502870; e- pasts: lena@lgv.lv)

No 02.01.2024. – līdz 31.03.2024.


Saskaņošana un veidlapu iegāde (1 mēnesi pēc pasūtījuma veikšanas) pēc minētā termiņa būs iespējama, ja ir radusies neplānota nepieciešamība pēc papildu veidlapām (jaunas programmas bezdarbnieku apmācībā, jauni kursi pieaugušo izglītībā, neformālās izglītības novērtēšana u.c.)

Termiņš iesniegumu (forma – IZM mājaslapā) elektroniskai iesniegšanai saskaņošanai IZM (vienlaicīgi ar Pārskatu par iepriekšējā periodā izsniegtajām dokumentu veidlapām (forma IZM mājaslapā) – E-pasts informācijaiveidlapas@izm.gov.lv

No 01.11.2023. – līdz 01.12.2023.


Pasūtīto veidlapu iegāde, SIA „LS Dizains” (Krišjāņa Barona iela 19, Rīga, LV – 1011),  iepriekš pierakstoties uz noteiktu datumu (zvanīt – Jeļena Kohane;  m.t. 29502870; e- pasts: lena@lgv.lv)

No 02.01.2023. – līdz 31 03.2024.


Saskaņošana un veidlapu iegāde ( 1 mēnesi pēc pasūtījuma veikšanas) pēc minētā termiņa būs iespējama, ja ir radusies neplānota nepieciešamība pēc papildu veidlapām (jaunas programmas bezdarbnieku apmācībā, jauni kursi pieaugušo izglītībā, neformālās izglītības novērtēšana u.c.)

Termiņš iesniegumu (forma – IZM mājaslapā) elektroniskai iesniegšanai saskaņošanai IZM (forma IZM mājaslapā) iesniegšanu) – E-pasts informācijai: ilze.pauliņa@izm.gov.lv 

No 01.09.2023. līdz 01.12.2023.


Pasūtīto veidlapu iegāde, SIA „LS Dizains” (Krišjāņa Barona iela 19, Rīga, LV – 1011),  iepriekš pierakstoties uz noteiktu datumu (zvanīt – Jeļena Kohane;  m.t. 29502870; e- pasts: lena@lgv.lv)

No 02.01.2024. līdz 30.04.2024.


Saskaņošana un veidlapu iegāde ( 1 mēnesi pēc pasūtījuma veikšanas) pēc minētā termiņa būs iespējama, ja ir radusies neplānota nepieciešamība pēc papildu veidlapām (jaunas programmas bezdarbnieku apmācībā, jauni kursi pieaugušo izglītībā, neformālās izglītības novērtēšana u.c.)