Izglītības sektora COVID-19 plāns 2022. g. rudenim

Klātiene: Izglītības process notiek klātienē. Paaugstinoties saslimstībai, izglītības iestāde var  noteikt īslaicīgas izmaiņas mācību darba organizācijā atbilstoši situācijai izglītības iestādē.

Drošības protokols. Turpina darboties iestāžu izstrādātie drošības protokoli telpu vēdināšanai, higiēnai, plūsmu nodalīšanai u.c. Tiek ņemtas vērā IKVD izstrādātās rekomendācijas gaisa kvalitātes prasībām.

Testēšana: Izglītības iestādēm (pirmsskolā darbiniekiem, pamata un vidējā pakāpē skolēniem un darbiniekiem) tiek nodrošināti valsts apmaksāti paštesti. Testētas tiek tikai personas ar simptomiem, vai tieša augsta riska kontakta gadījumā (piem. saslimušais mājās). Nav nepieciešamības pārapstiprināt pozitīvu paštestu ar laboratorijas veiktu PĶR testu, izņemot gadījumus, ja PĶR testu nozīmē ārstējošais ārsts.

Sejas maskas. Nav pienākums lietot. Paaugstinoties saslimstībai iestādē, var noteikt masku lietošanu īslaicīgi kā daļu no pasākumiem saslimšanas ierobežošanai. Pie ļoti augsta saslimstības līmeņa – lieto atbilstoši vispārējam regulējumam publiskajā telpā un sabiedriskās iestādēs. Līdz 12 gadu vecumam speciālā auduma maskas.

Vakcinācija. Atbilstoši vispārējai valsts vakcinācijas stratēģijai un Imunizācijas Valsts padomes rekomendācijām. Netiek noteikta īpaša vakcinācijas kārtība izglītības sektorā.

Ēdināšana. Paaugstinoties saslimstībai iestādē, distancēšanās, vairāki ēšanas starpbrīži, grupu/klašu nepārklāšanās. Ārkārtīgi augstas saslimstības gadījumā - maltīte līdzņemšanai. Pastiprinātas vēdināšanas, higiēnas un dezinfekcijas prasības.

Lielie pasākumi. Tiek organizēti, ja tiek ievēroti epidemioloģiskās drošības pasākumi un atbilstoši vispārējam regulējumam valstī. Paaugstinoties saslimstībai iestādē, censties izvairīties no pasākumu organizēšanas un apmeklēšanas.

Komunikācija un informācija. Izglītības iestāde operatīvi informē bērnus, darbiniekus un vecākus par epidemioloģisko situāciju iestādē. Vecāki operatīvi informē izglītības iestādi un ģimenes ārstu par saslimšanas gadījumu ar izglītojamo.

Izolācija. Tikai saslimušie. Ja nav simptomu, pēc 7 dienām atgriežas klātienes mācībās, vai ar ārstējošā ārsta atļauju.

Skolu sports. Nav ierobežojumu. Paaugstinoties saslimstībai iestādē, iekštelpās nosaka papildus drošības pasākumus (ventilācija, prasības higiēnai) un ievēro izstrādāto iestādes Drošības protokolu.