Viedās specializācijas joma “Informācijas un komunikācijas tehnoloģijas” ir joma ar tiešu horizontālu ieguldījumu pārējo viedās specializācijas jomu attīstībā - bioekonomikā, biomedicīnā, viedajos materiālos un tehnoloģijās, viedajā enerģētikā un tai ir būtiska loma tautsaimniecības transformācijas veicināšanā, lai sekmētu augsto un vidēji augsto tehnoloģiju pieaugumu Latvijas preču un pakalpojumu eksportā. 

Informācijas un komunikāciju tehnoloģiju specializācijas jomā Latvijā attīstīta pētniecība un inovācija ir šādās tematiskajās nišās:

 • datorlingvistika, tai skaitā pētījumi mašīntulkošanā,
 • algoritmi, tai skaitā pētījumi par kvantu algoritmiem un skaitļošana,
 • mašīnmācīšanās,
 • izglītības tehnoloģijas un kultūras digitalizācija,
 • biznesa procesu vadības sistēmas,
 • elektronika, tai skaitā pētījumi par ekrāniem, pusvadītājiem un mikroshēmām, viedo autotransportu, 3D printeriem, audio un precīzajām iekārtām,
 • viedie sensori un lietu internets,
 • robotika, tai skaitā robotu datorredzes pētījumi,
 • lielie dati,tai skaitā viedās pildētas un bioinformātikas pētījumi,
 • datu uzglabāšana, pārraidīšana un sistēmas, tai skaitā mākoņdatošanas platformas,
 • kosmosa tehnologijas un tālizpēte,
 • sabiedrības drošība un kiberdrošība.

Pētniecības un attīstības projektu īstenošanā vienlīdz aktīvi iesaistās gan publiskā un akadēmiskā sektora institūcijas, gan uzņēmumi. Pētniecības institūcijas, kuras īsteno pētījumus informācijas un komunikācijas tehnoloģiju jomā ir Elektronikas un datorzinātņu institūts, Latvijas Lauksaimniecības universitāte, Latvijas Universitāte, Rīgas Tehniskā universitāte, Transporta un sakaru institūts, Ventspils Augstskola, Vidzemes Augstskola. 

Eiropas mēroga S3 platformas:

Artificial Intelligence and Human Machine Interface

Cybersecurity

High Performance Production through 3D-Printing

Informatīvi materiāli:

Digitālā izaugsme RIS3 kontekstā (angļu val.)

EU Digital Single Market strategy (2015)

EU Digital transformation strategy

OECD Digital economy

World Economic Forum Digital economy

 

RIS3 jomas “Informācijas un komunikācijas tehnoloģijas” nozares eksperte

Sarmīte Mickeviča

kontaktinformācija: sarmite.mickevica@izm.gov.lv, tel. 67047984