Izglītības un zinātnes ministrijas 2010.gada 10.novembra noteikumi Nr.29 „Kārtība, kādā Izglītības un zinātnes ministrija saskaņo pašvaldību lēmumus par vispārējās izglītības iestādes dibināšanu, reorganizēšanu un likvidāciju, to vadītāju pieņemšanu darbā un atbrīvošanu no darba un izglītības pārvaldes iestādes vadītāja pieņemšanu darbā un atbrīvošanu no darba” (.pdf)

 

Izglītības iestādes, kuru reorganizāciju 2010.gadā saskaņojusi Izglītības un zinātnes ministrija

 

N.p.k.

Reorganizētā izgl.

iestāde

Dibinātājs

Reorganizēta

(datums)

Izglītības iestādes

nosaukums

(rezultāts)

1.

Tukuma 3.vidusskola  reorganizēta par Tukuma 3.pamatskolu

Tukuma novada  dome

01.09.2010.

Tukuma 3.pamatskola

 

Jūrmalas Ķemeru vidusskolas reorganizāciju par Jūrmalas Ķemeru pamatskolu

Jūrmalas pilsētas  dome

31.08.2010.

lēmums atcelts IZM 25.08.2010. vēstule Nr.1-14/5671

 

Jūrmalas Kauguru vidusskolas reorganizāciju, pārceļot sākumskolas klases uz Jūrmalas Kauguru vidusskolu (citā ēkā) un Mežmalas vidusskolu

Jūrmalas pilsētas dome

01.09.2010.

lēmums atcelts IZM 25.08.2010. vēstule Nr.1-14/5671

2.

Sākumskola Dārtija reorganizēta par PII Dārtija

Iecavas novada dome

01.06.2010.

Iecavas novada pii "Dārtija"

3.

Daugavpils 5.pamatskola reorganizēta, pievienojot Daugavpils pilsētas Centra ģimnāzijai

Daugavpils novada dome

01.06.2010.

Daugavpils pilsētas Centra ģimnāzija

4.

Daugavpils 8.pamatskola  reorganizēta, pievienojot J.Raiņa Daugavpils 6.vidusskolai

Daugavpils novada dome

01.06.2010.

J.Raiņa Daugavpils 6.vidusskola

5.

Daugavpils 7.pamatskola  reorganizēta, pievienojot Daugavpils 16.vidusskolai

Daugavpils novada dome

01.06.2010.

Daugavpils 16.vidusskola

6.

Kuldīgas Centra vidusskolas  Snēpeles filiāli reorganizēta, turpinās realizēt pamatskolas pirmā posma izglītības programmu (1.-6.klasei) un pirmsskolas izglītības programmu

Kuldīgas novada  pašvaldība

01.09.2010.

Kuldīgas Centra vidusskola  Snēpeles filiāle

7.

Rīgas 7.internātpamatskola un Rīgas Lastādijas internātvidusskola reorganizētas, apvienojot unizveidojot Rīgas Lastādijas internātpamastkolu

Rīgas domesIzglītības, kultūras unsporta departaments

01.09.2010.

Rīgas Lastādijas  internātpamatskola

8.

Brigu pamatskola reorganizēta  par Brigu pirmsskolas izglītības iestādi

Ludzas novada  pašvaldība

01.11.2010.

Brigu pirmsskolas  izglītības iestāde

9.

Balvu 2.pamatskola reorganizēta, pievienojot Balvu pamatskolai

Balvu novada  pašvaldība

31.08.2010.

Balvu pamatskola

10.

Balvu vakara (maiņu) vidusskola reorganizēta, pievienojot Balvu Amatniecības vidusskolai

Balvu novada  pašvaldība

31.08.2010.

Balvu Amatniecības vidusskola

11.

Pasienes pamatskola reorganizēta,  pievienojot Zilupes vidusskolai

Zilupes novada  pašvaldība

01.07.2010.

Zilupes vidusskola ar struktūrvienību  Pasienes pamatskola

12.

Sēmes pamatskola reorganizēta par Sēmes sākumskolu

Tukuma novada  dome

30.06.2011.

Sēmes sākumskola

13.

Džūkstes vidusskola reorganizēta par Džūkstes pamatskolu

Tukuma novada  dome

31.08.2010.

Džūkstes pamatskola

14.

Pirmsskolas izglītības iestāde "Zīlīte" reorganizēta, pievienojot Blomes pamatskolai

Smiltenes novada  dome

31.08.2010.

Blomes pamatskola

15.

Audriņu vidusskola reorganizēta par Audriņu pamatskolu

Rēzeknes novada  dome

31.08.2010.

Audriņu pamatskola

16.

Upesgrīvas speciālās sākumskolas reorganizēta par Upesgrīvas speciālo internātpamatskolu

Talsu novada dome

01.09.2010.

Upesgrīvas speciālā internātpamatskola

17.

Vānes pagasta pii. "Vārpiņa" reorganizēta, pievienojot Vānes pamatskolai

Kandavas novada dome

01.01.2010.

Vānes pamatskola

18.

Ilūkstes 2.vidusskola un Ilūkstes novada neklātienes vidusskola reorganizētas, apvienojot un izveidojot Ilūkstes Sadraudzības vidusskolu

Ilūkstes novada pašvaldība

01.08.2010.

Ilūkstes Sadraudzības vidusskola

19.

Matkules pamatskola reorganizēta par Matkules sākumskolu

Kandavas novada dome

01.01.2011.

Matkules sākumskola

20.

Salas pamatskola reorganizēta par Salas sākumskolu

Babītes novada dome

01.09.2010.

Salas sākumskola

21.

Valmieras Vājdzirdīgo bērnu internātpamatskola-attīstības centrs reorganizēts par Valmieras Vājdzirdīgo bērnu internātvidusskolu -attīstības centru

Valmieras pilsētas pašvaldība

01.09.2010.

Valmieras Vājdzirdīgo bērnu internātvidusskola - attīstības centrs

22.

Meņģeles vispārējās pirmsskolas izglītības iestāde Auseklītis reorganizēta, pievienojot Meņģeles pamatskolai

Ogres novada pašvaldība

01.01.2010.

Meņģeles pamatskola

23

Garkalnes vidusskola reorganizēta, pievienojot tās struktūrvienību Berģu pamatskola  Berģu Mūzikas unmākslas skolai

Garkalnes novada dome

02.08.2010.

Berģu Mūzikas un mākslas pamatskola

24

Jelgavas novada Neklātienes vidusskola reorganizēta, pievienojot tās struktūrvienību Zaļenieku konsultācijas punktu Zaļenieku arodvidusskolai

Jelgavas novada dome

01.01.2011.

Jelgavas novada Neklātienes vidusskola

25

Ņukšu pamatskola reorganizēta, pievienojot Pildas pamatskolai

Ludzas novada  pašvaldība

30.06.2011.

Pildas pamatskola

26

PII "Pumpuriņš" reorganizēta, pievienojot Saldus novada pašvaldības Pampāļu pamatskolai

Saldus novada dome

03.11.2009.

Saldus novada pašvaldības Pampāļu pamatskola

Izglītības iestādes, kuru slēgšanu 2010.gadā saskaņojusi Izglītības un zinātnes ministrija

 

N.p.k.

Izglītības iestādes nosaukums

Dibinātājs

Likvidēta

1.

Cēsu pilsētas vakara vidusskola

Cēsu novada pašvaldība

01.09.2010.

2.

Veselavas pamatskola

Priekuļu novada dome

01.08.2010.

3.

Praviņu pamatskola

Tukuma novada dome

30.06.2011.

4.

Aizkalnes pamatskola

Preiļu novada dome

01.06.2010.

5.

Jūrmalas pirmsskolas  izglītības iestāde "Rūķītis"

Jūrmalas pilsētas dome

01.06.2010.

6.

Pirmsskolas izglītības  iestāde "Ābecīši"

Smiltenes novada dome

30.06.2010.

7.

Aizgāršas pamatskola

Kārsavas novada dome

01.09.2010.

8.

Vecpils pamatskola

Durbes novada dome

01.09.2010.

 

Jūrmalas pirmsskolas  izglītības iestāde "Pienenīte"

Jūrmalas pilsētas dome

Lēmums atcelts 2011.gada septembrī.

9.

Daugavpils 4.speciālā  pamatskola

Daugavpils pilsētas dome

30.06.2011.

Izglītības iestādes, kuru dibināšanu 2010.gadā saskaņojusi Izglītības un zinātnes ministrija

 

N.p.k.

Dibinātā izglītības iestāde

Rajons, pilsēta

Dibinātājs

1.

PII "" Zeltrīti

Mārupes novads

Mārupes novada  dome

2.

PII "Bitīte"

Ķekavas  novads

Ķekavas novada  dome

3.

PII "Bitīte"

Ventspils

Ventspils pilsētas dome

4.

PII "Riekstiņš"

Ogres novads

Ogres novada pašvaldība

5.

PII "Ieviņa"

Sigulda

Siguldas novada dome