Lēmumu par izglītības iestāžu reorganizāciju, slēgšanu vai dibināšanu pieņem pašvaldības kā izglītības iestāžu dibinātājs. Par savu lēmumu pašvaldības informē Izglītības un zinātnes ministriju, iesniedzot nepieciešamos dokumentus un informāciju, lūdzot ministrijai šo lēmumu saskaņot.  Atbilstoši noteiktajai kārtībai ministrija saņemto informāciju izvērtē un sniedz atbildi par to, vai saskaņo vai nesaskaņo pašvaldības lēmumu par izglītības iestādes reorganizāciju, slēgšanu vai dibināšanu.

Izskatot jautājumus par saskaņojumu pašvaldības lēmumam par vispārējās vidējās izglītības iestādes reorganizēšanu vai likvidāciju, tiek ņemti vērā šādi kritēriji:

  • izglītības iestādes darba kvalitāte – skolēnu mācību rezultāti un sekmības dinamika, izglītības programmu piedāvājums, sasniegumi interešu izglītības jomā, pedagogu un izglītības iestādes vadītāja darba kvalitāte u.c.;
  • izglītības pieejamība – sākumskolas (1.-6.klase) iespējami tuvāk bērna dzīvesvietai;
  • transporta nodrošinājums;
  • izglītības iestādes tīkla attīstības koncepcija novadā – pieejamie finanšu resursi, izglītības iestāžu ēku piepildījums un noslogojums, teritorijas demogrāfiskās tendences, pašvaldības ekonomiskās attīstības potenciāls;
  • iesaistīto pušu (skolēnu, pedagogu, vecāku) informētība un viedoklis.

Pirms lēmuma pieņemšanas tiek izskatīts pašvaldības iesniegums, pašvaldības lēmums par izglītības iestādes reorganizēšanu vai likvidāciju, pašvaldības argumentēts pamatojums par reorganizēšanu vai likvidāciju.

Izglītības un zinātnes ministrijas 2010.gada 10.novembra noteikumi Nr.29 „Kārtība, kādā Izglītības un zinātnes ministrija saskaņo pašvaldību lēmumus par vispārējās izglītības iestādes dibināšanu, reorganizēšanu un likvidāciju, to vadītāju pieņemšanu darbā un atbrīvošanu no darba un izglītības pārvaldes iestādes vadītāja pieņemšanu darbā un atbrīvošanu no darba” (.pdf)

 

Izglītības iestādes, kuru dibināšanu 2015.gadā ir saskaņojusi Izglītības un zinātnes ministrija

Nr. p.k. Dibinātā izglītības iestāde Dibinātājs
1. Pirmsskolas izglītības iestāde "Zīļuks" Jelgavas pilsētas pašvaldība
2. Austrumlatvijas Tehnoloģiju vidusskola Rēzeknes Augstskola

Izglītības iestādes, kuru reorganizāciju 2015.gadā saskaņojusi Izglītības un zinātnes ministrija

Nr. p.k. Reorganizētā izglītības iestāde Dibinātājs Reorganizēta (datums) Izglītības iestādes nosaukums (rezultāts)
1. Cēsu 2.vidusskola un Cēsu pilsētas pamatskola, reorganizētas apvienojot Cēsu novada pašvaldība 31.08.2015. Cēsu pilsētas vidusskola
2. Rīgas 24.pamatskola un Rīgas 32.vidusskola, reorganizētas apvienojot Rīgas pilsētas pašvaldība 03.08.2015. Rīgas Austrumu vidusskola
3. Gulbenes vidusskola Gulbenes novada pašvaldība 01.08.2017. Gulbenes sākumskola
4. Indras vidusskola Krāslavas novada pašvaldība 01.08.2015. Indras pamatskola
5. Rēzeknes Valsts ģimnāzija un Rēzeknes 1.vidusskola, reorganizētas apvienojot Rēzeknes pilsētas pašvaldība 31.08.2015. Rēzeknes Valsts 1.ģimnāzija un Rēzeknes sākumskola
6. Rēzeknes 4.vidusskola un Rēzeknes vakara vidusskola, reorganizētas apvienojot Rēzeknes pilsētas pašvaldība 03.08.2015. Rēzeknes 4.vidusskola
7. Pērses pamatskola Kokneses novada pašvaldība 31.08.2015. Pērses sākumskola
8. Vilpulkas sākumskola, Jeru pamatskola un Rūjienas vidusskola, reorganizētas apvienojot Rūjienas novada pašvaldība 31.08.2015. Rūjienas vidusskola
9. Kuldīgas centra vidusskolas Snēpeles filiāle, reorganizēta nododot Vilgāles pamatskolai Kuldīgas novada pašvaldība 01.09.2015. Vilgāles pamatskolas Snēpeles filiāle
10. Matkules sākumskola un Vānes pamatskola, reorganizētas apvienojot Kandavas novada pašvaldība 31.08.2015. Vānes pamatskola
11. Grobiņas pamatskola Grobiņas novada pašvaldība 01.09.2015. Grobiņas sākumskola
12. A.Spāģa Dunalkas pamatskola, reorganizēta likvidējot Rāvas filiāli Durbes novada pašvaldība 31.08.2015. A.Spāģa Dunalkas pamatskola
13. Ata Kronvalda Durbes vidusskola, reorganizēta likvidējot Vecpils filiāli Durbes novada pašvaldība 31.08.2015. Ata Kronvalda Durbes vidusskola
14. Burtnieku Ausekļa vidusskola reorganizēta, pārveidojot to par Burtnieku Ausekļa pamatskolu* Burtnieku novada
pašvaldība
01.05.2016. Burtnieku Ausekļa pamatskola
15. Valkas pamatskolas
un Valkas ģimnāzijas reorganizētas, apvienojot tās un izveidojot vidusskolu Valkas ģimnāzija*
Valkas novada
pašvaldība
31.08.2015. nosaukums tiks precizēts

*Reorganizācijas datums 2016. gadā

Izglītības iestādes, kuru slēgšanu 2015.gadā saskaņojusi Izglītības un zinātnes ministrija

Nr. p.k. Izglītības iestādes nosaukums Dibinātājs Likvidēta Izglītojamo skaits
1. Rīgas 68.vidusskola (pievienojot Rīgas 34.vidusskolai) Rīgas pilsētas pašvaldība 03.08.2015. 323
2. Bērzgala pamatskola Jēkabpils novada pašvaldība 31.07.2015. 17
3. Bērzu sākumskola (pievienojot Gulbenes vidusskolai) Gulbenes novada pašvaldība 21.07.2015. 162
4. Gārsenes pamatskola Aknīstes novada pašvaldība 31.07.2015. 21
5. Sarkaņu pamatskola Madonas novada pašvaldība 31.07.2015. 46
6. Strautiņu pirmsskolas izglītības iestāde "Zemenīte" (pievienojot Strautiņu pamatskolai) Alūksnes novada pašvaldība 26.08.2015. 46
7. Mārkalnes pamatskola Alūksnes novada pašvaldība 31.08.2016. 58
8. Saldus sākumskola (pievienojot Saldus 2.vidusskolai) Saldus novada pašvaldība 31.08.2015. 159
9. Daugavpils pilsētas 6.pirmsskolas izglītības iestāde (pievienojot J.Raiņa Daugavpils 6.vidusskolai) Daugavpils pilsētas pašvaldība 01.09.2015. 33
10. Aulejas pamatskola Krāslavas novada pašvaldība 31.08.2015. 23
11. Gaujienas pirmsskolas izglītības iestāde "Taurenītis" (pievienojot Ojāra Vācieša Gaujienas vidusskolai) Apes novada pašvaldība 30.09.2015. 37
12. Pirmsskolas izglītības iestāde "Kastanītis"* Amatas novada pašvaldība 01.01.2016. 79
13. Pirmsskolas izglītības iestāde "Kāpēcīši"* Auces novada
 pašvaldība
01.02.2016. 4
14. Jūrkalnes pamatskola* Ventspils novada
pašvaldība
29.07.2016. 12
15. Elejas vidusskolas Lielplatones filiāle (pievienojot to Elejas pirmsskolas izglītības iestādei "Kamenīte"* Jelgavas novada
pašvaldība
01.05.2016. 24

*Reorganizācijas datums 2016. gadā