Izglītības iestādes, kuru 2019.gadā plānoto dibināšanu, reorganizāciju vai likvidāciju saskaņojusi Izglītības un zinātnes ministrija

Pašvaldību lēmumi par izglītības iestāžu reorganizāciju, mainot īstenoto izglītības pakāpi

Nr. p.k.

Izglītības iestāde

Dibinātājs

Komentārs

Datums

Izglītojamo skaits uz 01.09.2018.

 1.

Mežgaļu pamatskola

Bauskas novada pašvaldība

Mežgaļu sākumskola

01.07.2019.

23

(7.-9.kl.)

 2.

Līvu sākumskola

Cēsu novada pašvaldība

Līvu pirmsskolas izglītības iestāde

31.08.2019.

26

(1.-6.kl.)

3.

Liepnas vidusskola

Alūksnes novada pašvaldība

Liepnas pamatskola

01.08.2019.

7

(10.-12.kl.)

4.

Saldus novada pašvaldības Kursīšu pamatskola

Saldus novada pašvaldība

Saldus novada pašvaldības Kursīšu sākumskola

30.08.2019.

20

(7.-9.kl.)

5.

Saldus novada pašvaldības Jaunlutriņu pamatskola

Saldus novada pašvaldība

Saldus novada pašvaldības Jaunlutriņu sākumskola

30.08.2019.

8

(7.-9.kl.)

6.

Saldus novada pašvaldības Pampāļu pamatskola

Saldus novada pašvaldība

Saldus novada pašvaldības Pampāļu sākumskola

30.08.2019.

16

(7.-9.kl.)

7.

Tumes vidusskola

Tukuma novada pašvaldība

Tumes pamatskola

31.08.2019.

0

(10.-12.kl.)

8.

Jelgavas 3.sākumskola

Jelgavas pilsētas pašvaldība

Jelgavas Centra pamatskola

01.06.2019.

602

(1.-6.kl.)

9.

Virbu pamatskola

Talsu novada pašvaldība

Virbu sākumskola

01.09.2019.

20

(7.-9.kl.)

10.

Vecumnieku novada Domes Valles vidusskola

Vecumnieku novada pašvaldība

Valles pamatskola

31.07.2019.

0

(10.-12.kl.)

11.

Grobiņas pagasta sākumskola

Grobiņas novada pašvaldība

Grobiņas novada pirmsskolas izglītības iestāde “Ūdelīte”

31.08.2019.

13

(1.-6.kl.)

12. Stalbes vidusskola Pārgaujas novada pašvaldība Stalbes pamatskola 31.08.2019

0
(10.-12.kl.)

 

Pašvaldību lēmumi par izglītības iestāžu apvienošanu, pievienošanu citai izglītības iestādei

Nr. p.k.

Izglītības iestāde

Dibinātājs

Komentārs

Datums

 1.

Irlavas pirmsskolas izglītības iestāde “Cīrulītis”

Tukuma novada pašvaldība

Pievieno Irlavas pamatskolai

01.01.2019.

 2.

Auces novada pirmsskolas izglītības iestāde “Mazulis”

Auces novada pašvaldība

Pievieno Auces novada pirmsskolas izglītības iestādei “Pīlādzītis”

31.12.2018.

 3.

Rēzeknes pilsētas pirmsskolas izglītības iestāde "Laimiņa"

Rēzeknes pilsētas dome

Pievieno Rēzeknes pilsētas pirmsskolas izglītības iestādei "Māriņa"

01.06.2019.

 4.

Iecavas internātpamatskola un Dzimtmisas pamatskola

Iecavas novada pašvaldība

Apvienošanas rezultātā izveido Iecavas pamatskola

30.06.2019.

5.

Jēkabpils vakara vidusskola

Jēkabpils pilsētas pašvaldība

Pievieno Jēkabpils 2.vidusskolai

31.08.2019.

6.

Jelgavas Vakara (maiņu) vidusskola

Jelgavas pilsētas pašvaldība

Pievieno Jelgavas Amatu vidusskolai

01.08.2019.

7.

Jelgavas 2.pamatskola

Jelgavas pilsētas pašvaldība

Pievieno Jelgavas 5.vidusskolai un Jelgavas 6.vidusskolai

28.06.2019.

8.

Jūrmalas sākumskola “Atvase”

Jūrmalas pilsētas pašvaldība

Pievieno Jūrmalas Valsts ģimnāzijai

23.08.2019.

9.

Ventspils speciālās pirmsskolas izglītības iestāde “Zīlīte”

Ventspils pilsētas pašvaldība

Pievieno Ventspils pirmsskolas izglītības iestādei “Saulīte”

Līdz 01.07.2019.

10.

Stāmerienas pamatskola, K.Valdemāra sākumskola, Galgauskas pamatskola

Gulbenes novada pašvaldība

Apvienošanas rezultātā izveido Gulbenes novada pirmsskolas izglītības iestādi “Ābolīši”

01.09.2019.

11.

Gulbenes sākumskola

Gulbenes novada pašvaldība

Pievieno Gulbenes novada valsts ģimnāzijai

01.09.2019.

12.

Grobiņas ģimnāzija, Kapsēdes pamatskola, Bārtas pamatskola, Gaviezes pamatskola

Grobiņas novada pašvaldība

Pievieno Grobiņas sākumskolai, to pārveidojot par Zentas Mauriņas Grobiņas novada vidusskolu

31.08.2019.

13.

Ropažu vidusskola, Zaķumuižas pamatskola

Ropažu novada pašvaldība

Ropažu novada vidusskola

31.08.2019.

14.

Drustu pamatskola

Raunas novada pašvaldība

Pievieno Raunas vidusskolai

līdz 01.09.2019.

15.

Liepājas vakara (maiņu) vidusskola

Liepājas pilsētas pašvaldība

Pievieno Liepājas 8.vidusskolai

01.09.2019.

16.

Tukuma Vakara un neklātienes vidusskola

Tukuma novada pašvaldība

Pievieno Zemgales vidusskolai

01.09.2019.

17.

Liepājas pilsētas 12.vidusskola,

Liepājas A.Puškina 2.vidusskola

Liepājas pilsētas pašvaldība

Apvienošanas rezultātā izveido Liepājas A.Puškina vidusskolu

Līdz 01.09.2019.

18.

Rīgas 94.vidusskola,

Rīgas Ziepniekkalna sākumskola

Rīgas pilsētas pašvaldība

Apvienošanas rezultātā izveido Rīgas Ziepniekkalna vidusskolu

Līdz 31.07.2019.

19.

Rīgas 162.pirmsskolas izglītības iestāde “Saulīte”,

Rīgas 145.pirmsskolas izglītības iestāde

Rīgas pilsētas pašvaldība

Apvienošanas rezultātā izveido Rīgas pirmsskolas izglītības iestādi “Pienenītes”

Līdz 31.07.2019.

20.

Rīgas 139.pirmsskolas izglītības iestāde,

Rīgas pirmsskolas izglītības iestāde “Mārītes”

Rīgas pilsētas pašvaldība

Apvienošanas rezultātā izveido  Rīgas pirmsskolas izglītības iestādi “Bizmārītes”

Līdz 31.07.2019.

21.

Rīgas Ezerkrastu pamatskola

Rīgas pilsētas pašvaldība

Pievieno Rīgas Juglas vidusskolai

Līdz 31.07.2019.

22.

Rīgas Sanatorijas internātpamatskola

Rīgas pilsētas pašvaldība

Pievieno Rīgas 5.internātpamatskolai

Līdz 31.07.2019.

23.

Rīgas 60.vidusskola

Rīgas pilsētas pašvaldība

Pievieno Rīgas Klasiskajai ģimnāzijai

Līdz 31.07.2019.

24.

Rīgas pirmsskolas izglītības iestāde “Sapņudārzs”

Rīgas pilsētas pašvaldība

Pievieno Strazdumuižas internātvidusskolai – attīstības centram vājredzīgiem un neredzīgiem bērniem

Līdz 31.07.2019.

25.

Rīgas 153.pirmsskolas izglītības iestāde

Rīgas pilsētas pašvaldība

Pievieno Rīgas 4.speciālai internātpamatskolai

Līdz 31.07.2019.

26. Mežgaļu sākumskola Bauskas novada pašvaldība Pievieno Griķu pamatskolai 01.09.2019.
27.

Limbažu novada pašvaldības pirmsskolas izglītības iestāde “Zīļuks”

Limbažu novada pašvaldība Pievieno Umurgas pamatskolai 01.10.2019.
28.

Salaspils novada pašvaldības pirmsskolas izglītības iestāde “Saulīte”

Salaspils novada pašvaldība Pievieno Salaspils novada pašvaldības pirmsskolas izglītības iestādei “Jāņtārpiņš”, izveidojot Salaspils 1.pirmsskolu 01.09.2019.

 

Pašvaldību lēmumi par izglītības iestāžu likvidāciju

Nr. p.k.

Izglītības iestāde

Dibinātājs

Datums

Izglītojamo skaits uz 01.09.2018.

Komentārs

 1.

Jaunmuižas pamatskola

Skrundas novada pašvaldība

31.08.2019.

14

(1.-9.kl.)

 

 2.

Jūrmalas vakara vidusskola

Jūrmalas pilsētas dome

31.08.2019.

171

(7.-12.kl.)

Programmu īstenošanu pārņem Majoru vidusskola

 3.

Ozolu sākumskola

Valkas novada pašvaldība

01.06.2019.

7

(1.-6.kl.)

 

4.

Liepājas internātpamatskola

Liepājas pilsētas pašvaldība

01.08.2019.

67

(1.-9.kl.)

 

5.

Andzeļu pamatskola

Dagdas novada pašvaldība

30.06.2019.

30

(1.-9.kl.)

 

6.

Rīgas un visas Latvijas Metropolīta Aleksandra (Kudrjašova) Grāveru pamatskola

Aglonas novada pašvaldība

07.08.2019.

26

(1.-9.kl.)

 

7.

Šķeltovas pamatskola

Aglonas novada pašvaldība

07.08.2019.

19

(1.-9.kl.)

 

8.

Tiskādu speciālā internātpamatskola

Rēzeknes novada pašvaldība

31.08.2019.

53

(1.-9.kl.)

Izglītības programmu īstenošana tiks turpināta Maltas speciālajā internātpamatskolā (ar izglītības programmu īstenošanas vietu arī Tiskādu speciālās internātpamatskolas adresē)

9.

Adamovas speciālā internātpamatskola

Rēzeknes novada pašvaldība

31.08.2019.

69

(1.-9.kl.)

10.

Ludzas novada vakara vidusskola

Ludzas novada pašvaldība

31.08.2019.

120

(7.-12.kl.)

Izglītības programmu īstenošanu nodrošinās Ludzas 2.vidusskola

11.

A.Spāģa Dunalkas pamatskola

Durbes novada pašvaldība

01.09.2019.

27

(1.-9.kl.)

 

12.

Mētrienas pamatskola

Madonas novada pašvaldība

31.07.2019.

26

(1.-9.kl.)

 

13.

Rīgas 29.vidusskola

Rīgas pilsētas pašvaldība

31.07.2019.

145

(1.-12.kl.)

Programmu īstenošanu pārņem Rīgas 46.vidusskola

14. Tilžas internātpamatskola Balvu novada pašvaldība 31.07.2019.

65
(1.-9.kl.)