Lēmumu par izglītības iestāžu dibināšanu, reorganizāciju vai slēgšanu pieņem pašvaldības kā izglītības iestāžu dibinātājs. Par savu lēmumu pašvaldības informē Izglītības un zinātnes ministriju, iesniedzot nepieciešamos dokumentus un informāciju, lūdzot ministrijai šo lēmumu saskaņot. Atbilstoši noteiktajai kārtībai ministrija, izskatot jautājumu par saskaņojuma sniegšanu pašvaldības lēmumam, izvērtē saņemto informāciju izvērtē un sniedz atbildi, nepieciešamības gadījumā pieprasot pašvaldībai arī papildu skaidrojumu.

Izskatot jautājumus par saskaņojumu pašvaldības lēmumam par vispārējās izglītības iestādes reorganizēšanu vai likvidāciju, tiek izvērtēta pašvaldības sniegtais skaidrojums par:

  • izglītības iestādes darba kvalitāti – skolēnu mācību rezultāti, izglītības programmu piedāvājums, sasniegumi interešu izglītības jomā, pedagogu un izglītības iestādes vadītāja darba kvalitāte u.c.;
  • turpmākās izglītības pieejamību;
  • transporta nodrošinājumu;
  • izglītības iestāžu tīkla attīstību novadā – pieejamie finanšu resursi, izglītības iestāžu ēku piepildījums un noslogojums, teritorijas demogrāfiskās tendences, pašvaldības ekonomiskās attīstības potenciāls;
  • iesaistīto pušu (skolēnu, pedagogu, vecāku) informētība un viedoklis.

Pašvaldību lēmumi par izglītības iestāžu dibināšanu, reorganizāciju, likvidāciju 2021.gadā

Nr.p.k. Izglītības iestāde Dibinātājs Darbība ar iestādi     Rezultāts Datums
1. Dravnieku pamatskola Riebiņu novada pašvaldība Likvidācija   31.08.2021.
2. Jaunstrūžānu pamatskola Rēzeknes novada pašvaldība Likvidācija   18.08.2021.
3. Vijciema sākumskola Valkas novada pašvaldība Likvidācija   01.06.2021.
4. Meirānu Kalpaka pamatskola Lubānas novada pašvaldība Likvidācija   31.07.2021.
5. Murmastienes pamatskola Varakļānu novada pašvaldība Likvidācija   30.06.2021.
6. Mežotnes sākumskola Bauskas novada pašvaldība Likvidācija   30.11.2021.
7. Nītaures vidusskola

Amatas novada pašvaldība

Reorganizācija apvienojot

Nītaures mūzikas un mākslas pamatskola

01.09.2021.

8. Amatas novada mūzikas un mākslas skola
9. Jūrmalas Alternatīvā skola

Jūrmalas pilsētas pašvaldība

Reorganizācija apvienojot

Jūrmalas Aspazijas pamatskola

15.06.2021.

10. Jūrmalas pilsētas Lielupes pamatskola
11. Medumu pamatskola Daugavpils novada pašvaldība Pievienojot citai izglītības iestādei Pievieno Sventes vidusskolai 31.08.2021.
12. Pildas pagasta pirmsskolas izglītības iestāde Ludzas novada pašvaldība Pievienojot citai izglītības iestādei Apvieno ar Pildas pamatskolu 31.08.2021.
13. Zvejniekciema vidusskola

Saulkrastu novada pašvaldība

Reorganizācija apvienojot

Vidzemes jūrmalas vidusskola

21.06.2021.

14. Saulkrastu vidusskolu
15. Rīgas 61.vidusskola

Rīgas pilsētas pašvaldība

Reorganizācija apvienojot

Rīgas Arkādijas vidusskola

31.08.2021.

16. Rīgas 53.vidusskola
17. Rīgas Jāņa Poruka vidusskola Rīgas pilsētas pašvaldība Pievienojot citai izglītības iestādei Pievieno Rīgas 45.vidusskolai 31.08.2021.
18. Rīgas Mūzikas vidusskola Rīgas pilsētas pašvaldība Pievienojot citai izglītības iestādei Pievieno Rīgas Valdorfskolai 31.08.2021.
19. Rīgas Avotu pamatskola Rīgas pilsētas pašvaldība Pievienojot citai izglītības iestādei Pievieno Rīgas Raiņa vidusskolai 31.08.2021.
20. Rīgas 15.pirmsskolas izglītības iestāde Rīgas pilsētas pašvaldība Pievienojot citai izglītības iestādei Pievieno Rīgas 7.pamatskolai 31.08.2021.
21. Tukuma 2.pamatskola Tukuma novada pašvaldība Pievienojot citai izglītības iestādei Pievieno Tukuma Raiņa ģimnāzijai (no 01.09.2021. – valsts ģimnāzijas statuss, Tukuma Raiņa Valsts ģimnāzija) 31.08.2021.
22. Raudas internātpamatskola Augšdaugavas novada pašvaldība Pievienojot citai izglītības iestādei Pievieno Medumu speciālajai pamatskolai 31.08.2021.
23. Ilūkstes pirmsskolas izglītības iestāde "Zvaniņš" Augšdaugavas novada pašvaldība Reorganizācija, nododot atsevišķas īstenošanas vietas citām izglītības iestādēm Pievieno Bebrenes vispārizglītojošajai un profesionālajai vidusskolai un Ilūkstes Raiņa vidusskolai 31.12.2021.
24. Piltenes vidusskola Ventspils novada pašvaldība Maina īstenoto izglītības pakāpi Piltenes pamatskola 31.07.2021.
25. Rēzeknes 6.vidusskola Rēzeknes pilsētas pašvaldība Maina īstenoto izglītības pakāpi Rēzeknes 6.pamatskola 01.07.2021.
26. Sākumskola “Ābelīte” Jūrmalas pilsētas pašvaldība Maina īstenoto izglītības pakāpi Jūrmalas pirmsskolas izglītības iestāde “Ābelīte” 31.08.2021.
27. Audriņu pamatskola Rēzeknes novada pašvaldība Maina īstenoto izglītības pakāpi Audriņu pirmsskolas izglītības iestāde 18.08.2021.
28. Salaspils 2.vidusskola Salaspils novada pašvaldība Maina īstenoto izglītības pakāpi Salaspils pamatskola 31.07.2021.
29. Dāvja Ozoliņa Apes vidusskola Apes novada pašvaldība Maina īstenoto izglītības pakāpi Dāvja Ozoliņa Apes pamatskola 01.09.2021.
30. Raunas vidusskola Daugavpils pilsētas pašvaldība Maina īstenoto izglītības pakāpi Raunas pamatskola 01.09.2021.
31. J.Raiņa Daugavpils 6.vidusskola Daugavpils pilsētas pašvaldība Maina īstenoto izglītības pakāpi J.Raiņa Daugavpils 6.pamatskola 01.09.2021.
32. Bērzpils vidusskola Balvu novada pašvaldība Maina īstenoto izglītības pakāpi Bērzpils pamatskola 01.08.2021.
33. Jelgavas 6.vidusskola Jelgavas pilsētas pašvaldība Maina īstenoto izglītības pakāpi Jelgavas Pārlielupes pamatskola 01.07.2021
34. Baldones Mūzikas pamatskola Rīgas pilsētas pašvaldība Maina īstenoto izglītības pakāpi Baldones sākumskola 01.08.2021.
35. Rīgas 19.vidusskola Rīgas pilsētas pašvaldība Maina īstenoto izglītības pakāpi Rīgas Bolderājas Jaunā pamatskola 01.09.2021.
36. Rīgas 54.vidusskola Rīgas pilsētas pašvaldība Maina īstenoto izglītības pakāpi Rīgas Baltmuižas pamatskola 01.09.2021.
37. Rīgas 65.vidusskola Rīgas pilsētas pašvaldība Maina īstenoto izglītības pakāpi Rīgas 65.pamatskola 01.09.2021.
38. Rīgas 69.vidusskola Rīgas pilsētas pašvaldība Maina īstenoto izglītības pakāpi Rīgas 69.pamatskola 01.09.2021.
39. Rīgas Austrumu vidusskola Rīgas pilsētas pašvaldība Maina īstenoto izglītības pakāpi Rīgas Austrumu pamatskola 01.09.2021.
40. Rīgas Sergeja Žoltoka vidusskola Rīgas pilsētas pašvaldība Maina īstenoto izglītības pakāpi Rīgas Sergeja Žoltoka pamatskola 01.09.2021.
41. Ventspils 3.vidusskola Ventspils pilsētas pašvaldība Maina īstenoto izglītības pakāpi Ventspils 3.pamatskola 01.09.2021.
42. Alsungas vidusskola Kuldīgas novada pašvaldība Maina īstenoto izglītības pakāpi Alsungas pamatskola 27.08.2021.
43. Kandavas Reģionālā vidusskola Tukuma novada pašvaldība Maina īstenoto izglītības pakāpi Kandavas Reģionālā pamatskola

01.09.2021.

44. Bēnes vidusskola Dobeles novada pašvaldība Maina īstenoto izglītības pakāpi Bēnes pamatskola 01.09.2021