Sēdes datums Darba kārtība Sēdes protokols
14.augusts
  1. Jaunatnes politikas pamatnostādnes 2015. - 2020.gadam (ziņo: S.Brūna, Izglītības un zinātnes ministrijas Politikas iniciatīvu un attīstības departamenta direktores vietniece jaunatnes jomā)
  2. Jauniešu garantijas īstenošana (ziņo: I.Lipskis Labklājības ministrijas Darba tirgus politikas departamenta direktors)
  3. Par Jaunatnes konsultatīvās padomes turpmāko darbību

Sēdes materiāli:

Jaunatnes politikas pamatnostādnes 2015. - 2020.gadam: rīcības virzienu būtiskākās problēmas (.pdf)
Prezentācija: Jaunatnes politikas pamatnostādnes 2015. - 2020.gadam (.pdf)
Prezentācija: Jauniešu garantijas īstenošana (.pdf)

Protokols (.pdf)