Jaunatne
pasākuma plakāts

2022. gada 16. novembrī jaunatnes lietu speciālisti, jaunatnes darbinieki, jaunatnes organizāciju pārstāvji, jaunatnes politikas plānotāji un ieviesēji aicināti piedalīties konferencē, kurā būs iespēja iepazīties ar jauniešu rekomendācijām Eiropas Jaunatnes gada ietvaros un kopā ar iesaistītajām pusēm apspriest šo rekomendāciju ieviešanu dzīvē. Lūgums reģistrēties konferencei līdz 9. novembrim šeit.

Konferences ievadā Izglītības un zinātnes ministrijas (IZM) Politikas iniciatīvu un attīstības departamenta direktores vietniece jaunatnes jomā Randa Ķeņģe iepazīstinās ar jauniešu skatījumu par Latviju Eiropas jaunatnes gadā, izceļot jauniešus dažādu politiku centrā.

Konferences dalībniekiem būs iespēja uzklausīt OECD ekspertes Gamzes Igrioglu skatījumu par ietekmes novērtējuma uz jauniešiem (angliski YouthTest) ieviešanas priekšnosacījumiem, eksperte iepazīstinās arī ar citu valstu  labās prakses piemēriem un kopā ar Valsts kancelejas, IZM un Latvijas Jaunatnes padomes ekspertiem diskutēs - kā un vai šāds ietekmes novērtējams būtu ieviešams arī Latvijā.

Savukārt piecās darba grupās tiks meklētas atbildes un risinājumi par vairākām jauniešiem svarīgām tēmām -  mūsdienu jauniešu skatījums uz nodarbinātību, jauniešu un citu paaudžu vērtības līdzdalības procesos un spēja sadarboties, uzticēties, sadzirdēt citam citu. Tāpat tiks apskatīti jautājumi par jauniešu mentālās veselības noturību, darba ar jaunatni mobilitāti un publiskās infrastruktūras pieejamību reģionos. Vēl vienā no darba grupām tiks veidoti ieteikumi, kā iesaistīt un uzrunāt Ukrainas jauniešus darba ar jaunatni aktivitātēs.


Konference tiek rīkota Izglītības un zinātnes ministrijas Jaunatnes politikas valsts programmas 2022. – 2024. gadam valsts budžeta finansējuma un  Eiropas Komisijas finansētā projekta “"Eiropas Jaunatnes dialoga īstenošana Latvijā 2022 - 2024" ietvaros.

Reģistrēties

līdz 9. novembrim
Skatīt vairāk