Jaunumi

augustakonferencePirmdien, 2018.gada 20.augustā, Izglītības un zinātnes ministrija vispārējās un profesionālās izglītības iestāžu direktorus, kā arī pašvaldību izglītības speciālistus aicināja uz tradicionālo izglītības konferenci. Konferenci atklāja izglītības un zinātnes ministrs Kārlis Šadurskis un ministrijas valsts sekretāre Līga Lejiņa.

Sagaidot jauno mācību gadu, izglītības speciālisti tika informēti par 2018./2019.mācību gada aktualitātēm un jaunumiem vispārējā un profesionālajā izglītībā, kā arī par izglītības kvalitātes monitoringa sistēmas izveidi. Šā gada vasarā stājās spēkā grozījumi Vispārējās izglītības likumā, kurā sakārtota skolu tipoloģija un veiktas citas izmaiņas. Šajā mācību gadā stājas spēkā arī normas, kas iestrādātas noteikumos jau iepriekšējos gados un paredz izmaiņas koeficientu noteikšanā, aprēķinot mērķdotāciju pašvaldībām. Tāpat valdībā apstiprināti vairāki IZM sagatavotie grozījumi noteikumos saistībā ar pedagogu darba samaksas aprēķināšanas un sadales kārtību, kā arī profesionālās darbības kvalitātes pakāpju piemaksu aprēķināšanu un piešķiršanu. Vēl šajā gadā stāsies spēkā arī jaunie noteikumi par kritērijiem un kārtību, kādā valsts no 2020.gada 1.septembra piedalīsies vispārējās izglītības iestāžu pedagogu darba samaksas finansēšanā vidējās izglītības pakāpē.

Šogad IZM turpina darbu pie vienotas izglītības kvalitātes monitoringa sistēmas izveides, kurai jābalstās uz statistiskās informācijas, salīdzinošo izglītības pētījumu rezultātu, valsts līmeņa izglītojamo sasniegumu un citu izglītības iestāžu raksturojošu indikatoru mērīšanu, kā arī centralizēto eksāmenu rezultātu analīzi, akreditācijas un licencēšanas informācijas izmantošanu. Arī šajā mācību gadā skolas turpinās piedalīties starptautiskos pētījumos, kas sniedz Latvijas izglītības sistēmas kvalitātes starptautiski salīdzinošu novērtējumu, nodrošina datus analīzei un nacionālajiem pētījumiem, bet skolu līmenī sniedz iespēju iegūt neatkarīgu sava darba vērtējumu.

Par aktuālo valsts pārbaudījumu organizēšanā un jaunā mācību satura izstrādē un ieviešanā informēja Valsts izglītības satura centra vadītājs Guntars Catlaks un projekta Skola2030 Mācību satura ieviešanas vadītāja Zane Oliņa. Savukārt Izglītības kvalitātes valsts dienesta vadītāja Inita Juhņēviča informēja par administratīvā sloga mazināšanu izglītības iestāžu darbībā un citām aktualitātēm.

Konferences otrajā daļā dalībnieki strādāja vairākās darbnīcās: “Mācību darba organizācija un vadības loma pilnveidotā satura un pieejas ieviešanā”, “Mācību satura un vērtēšanas plānošana skolēna mācīšanās atbalstam” un “Profesionālās izglītības attīstība – inovācijas uzņēmējspēju stiprināšanai un ilgtspējīgai attīstībai”, kā arī diskutēja par izglītības satura plānošanas principiem vidusskolā un skolas līmeņa izglītības kvalitātes kritērijiem.

 


Video no konferences:

Konference par izglītības aktualitātēm 2018

Prezentācijas:

Darbnīcu prezentācijas un izdales materiāli: