Zinātne Zinātnes komunikācija
cilvēki vēro izstādi

6. janvārī  izglītības un zinātnes ministre Anda Čakša atklāja izstādi “Zinātne Latvijai 2023”. Tā vēsta par 12 Latvijas un diasporas pētniekiem  un pētniecēm no dažādām  zinātnes jomām.

Sveicot zinātniekus, viņu kolēģus un zinātnisko institūciju pārstāvjus, Anda Čakša uzsvēra: “Stājoties izglītības un zinātnes ministres amatā, kā vienu no prioritātēm esmu definējusi zinātni. Es ticu, ka zināšanu radīšana un to pārnese tautsaimniecībā nodrošinās ekonomisko transformāciju un izaugsmi Latvijā. Valsts labklājība tiek vairota ar investīcijām zinātnē un iedzīvotāju izglītībā. Esmu pārliecināta, ka mums izdosies īstenot iecerētās pārmaiņas - nodrošināt atbilstošu finansējumu un turpināt reformas, kas veicinās ekselenci Latvijas zinātnē”.

Āgenskalna tirgus paviljonā izstāde būs apskatāma līdz 26. janvārim. Izstādes apmeklētāji var ne tikai aplūkot fotogrāfes Ivetas Gabaliņas veidotos zinātnieku portretus, bet savā viedtālrunī ar QR koda palīdzību noskatīties arī trīs minūšu garu video stāstu par katru no pētniekiem:

 • Ph. D. Anna Kļučņika (molekulārās bioloģijas zinātniece Lielbritānijas uzņēmumā “Laverock Therapeutics”)
 • Mg. phys. Kristaps Paļskis (Rīgas Tehniskās universitātes  (RTU) un Latvijas Universitātes (LU) studiju programmas “Daļiņu fizika un paātrinātāju tehnoloģijas” doktorantūras students, Eiropas kodolpētījumu organizācijas CERN pētnieks)
 • Mg. sc. ing. Anda Barkāne (RTU Materiālzinātnes un lietišķās ķīmijas fakultātes Polimērmateriālu institūta pētniece un doktorante)
 • Dr. phys. Aleksejs Zolotarjovs (LU Cietvielu fizikas institūta vadošais pētnieks, Optisko materiālu laboratorijas vadītājs)
 • Mg. sc. biol. Ēriks Krūze (Pārtikas drošības, dzīvnieku veselības un vides zinātniskā institūta "BIOR" pētnieks)
 • Dr. sc. ing. Linda Lancere (Vidzemes Augstskolas Sociotehnisko sistēmu inženierijas institūta Virtuālās un papildinātās realitātes laboratorijas pētniece)
 • Kārlis Rācenis (Paula Stradiņa Klīniskās universitātes slimnīcas Nefroloģijas centra ārsts – internists, Rīgas Stradiņa universitātes Militārās medicīnas pētījumu un studiju centra doktorants un pētnieks)
 • Dr. philol. Zita Kārkla (literatūrzinātniece un kritiķe, LU Literatūras, folkloras un mākslas institūta pētniece)
 • Dr. biol. Jānis Stāvusis (ģenētiķis, Latvijas Biomedicīnas pētījumu un studiju centra pētnieks)
 • Dr. sc. ing. Inese Vārna (LU Ģeodēzijas un ģeoinformātikas institūta vadošā pētniece)
 • Dr. med. vet. Līga Kovaļčuka (Latvijas Biozinātņu un tehnoloģiju universitātes Veterinārmedicīnas fakultātes Klīniskā institūta asociētā profesore un vadošā pētniece)
 • DMA Krists Auznieks (docētājs Jāzepa Vītola Latvijas Mūzikas akadēmijā, Latvijas Nacionālā simfoniskā orķestra rezidējošais komponists)

Kalendāru un izstādi “Zinātne Latvijai 2023” Izglītības un zinātnes ministrija veido jau sesto gadu. Šogad aktivitāte ERAF projekta “Integrētie nacionālā līmeņa pasākumi Latvijas pētniecības un attīstības interešu pārstāvības stiprināšanai Eiropas pētniecības telpā” ietvaros īstenota  sadarbībā ar dizaina servisa aģentūru “Ozols Ir”, fotogrāfi Ivetu Gabaliņu un video režisoru Kristapu Mozgiru.

Iepriekšējo gadu “Zinātne Latvijai” kalendāru video stāsti: