Jaunumi Zinātne
Siltums

Valsts dibinātās augstskolas, Izglītības un zinātnes ministrijas (IZM) pārraudzībā esošie zinātniskie institūti un valsts kapitālsabiedrības sporta un izglītības jomā saņems atbalstu saistībā ar energoresursu cenu sadārdzinājumu. To paredz IZM izstrādātais priekšlikums, kas šodien, 2022. gada 6. decembrī, atbalstīts valdībā. Kopumā šim mērķim tiek atvēlēti vairāk nekā trīs miljoni eiro.

Ievērojamais energoresursu sadārdzinājums rada būtiskas papildu izmaksas zinātnisko institūtu, kā arī valsts kapitālsabiedrību infrastruktūras uzturēšanai. Apkures un elektrības izmaksu pieaugums apdraud klātienes izglītības ieguves procesu un rada infrastruktūras bojājuma riskus. Visas institūcijas un iestādes jau ir ieviesušas dažādus energoresursu taupīšanas pasākumus – tiek pazemināta apkures temperatūra, samazināts apgaismojums, regulēta energoresursu ietilpīgu zinātnisko iekārtu darbība, notiek pāreja uz reglamentēto darba laiku, kā arī objektu daļēja slēgšana. Taču to rezultātā ietaupītais energoresursu patēriņš nekompensē ievērojamo energoresursu cenu pieaugumu.

IZM ir apzinājusi valsts augstskolas un zinātniskos institūtus, apkopojot informāciju par energoresursu cenu sadārdzinājumu salīdzinot ar 2021. gadu, kā arī saņēmusi informāciju par plānotajiem un ieviestajiem taupības pasākumiem. Izvērtējot valsts augstskolu un zinātnisko institūtu sniegto informāciju, IZM ir sagatavojusi Ministru kabineta (MK) rīkojuma projektus - „Par apropriācijas pārdali” un „Par finanšu līdzekļu piešķiršanu no valsts budžeta programmas „Līdzekļi neparedzētiem gadījumiem””, paredzot kompensēt energoresursu cenu kāpuma sadārdzinājumu valsts augstskolām, IZM pārraudzībā esošajiem zinātniskajiem institūtiem un valsts kapitālsabiedrībām sporta un izglītības jomā, tādējādi neapdraudot infrastruktūras uzturēšanu un klātienes studiju norisi.