Jaunumi

Izglītības un zinātnes ministrijas (IZM) valsts sekretāre Līga Lejiņa, piedaloties Eiropas Savienības Konkurētspējas ministru padomē Briselē 26.-27. maijā, diskutēja par kosmosa un pētniecības jautājumiem, kosmosa datu izmantošanu un atvērtās zinātnes (open science) attīstību.

Līga Lejiņa uzsvēra, ka šķēršļu mazināšana atvērtajai zinātnei un infrastruktūras attīstīšana ir galvenās prioritātes. "Latvija plāno uzlabot pētniecības rezultātu pieejamību un pārskatāmību, mainīt pieeju zinātnes snieguma novērtēšanā, stimulēt atvērto pieeju, un popularizēt pētniecības rezultātus biznesa videi", atzina valsts sekretāre, norādot, ka nepieciešams iesaistīt ES dalībvalstis topošā Eiropas atvērtās zinātnes mākoņa izveidē, lai tas būtu noderīgs dažādām lietotāju grupām.

Vērtējot kosmosa datu izmantošanu, L. Lejiņa uzsvēra, ka galvenie izaicinājumi, kas kavē labāku kosmosa datu izmantošanu Latvijā, ir informācijas, zināšanu un speciālistu trūkums, kā arī nepietiekamā infrastruktūras pieejamība. Valsts sekretāre norādīja, ka līdztekus ir jārod risinājumi tehniskām barjerām - datu savietojamībai, precizitātei, nepārtrauktībai un atbilstoša mērogojamībai. Ir jāattīsta demonstrācijas un pilotprojekti konkrētās nozarēs, lai praktiski parādītu kosmosa datu izmantošanas ieguvumus. Topošajai Eiropas Kosmosa stratēģijai ir jākoncentrē uzmanība uz kosmosa tehnoloģiju un datu izmantošanu Eiropas iedzīvotāju labklājības uzlabošanai.

Konkurētspējas ministru padome pieņēma secinājumus par virzību pretim atvērtas zinātnes sistēmai, secinājumus par pētniecībai un inovācijām draudzīgu regulējumu un secinājumus par 7. ietvara programmu un nākotnes perspektīvām: pētniecības un inovāciju ieguldījumiem izaugsmei, darba vietām un risinājumiem sabiedrības izaicinājumiem un vajadzībām.