Jaunumi

Gada sporta skolotajs 1 18“Latvijas Gada balvas sportā 2018” noslēguma ceremonijā 21. decembra vakarā paziņots arī konkursa “Gada sporta skolotājs 2018” uzvarētājs. Izglītības un zinātnes ministrijas (IZM) rīkotajā konkursā izcilākā sporta skolotāja titulu šogad izcīnījis Salas vidusskolas sporta skolotājs Pēteris Krastiņš.

Pēteri Krastiņu kolēģi raksturo kā atsaucīgu, iniciatīvas bagātu pedagogu, kurš savus tiešos pienākumus veic apzinīgi un profesionāli. Gan mācību stundās, gan ārpusstundu nodarbībās viņš nodrošina pozitīvu un atbalstošu saskarsmi skolēnu zināšanu, dzīves prasmju apguvei un attieksmju veidošanai. Skolotājs regulāri papildina savas zināšanas un prot tās lietot praktiskajā darbā. P. Krastiņa audzēkņi uzkrāj pieredzi un gūst sportiskus panākumus, regulāri piedaloties dažāda mēroga sacensības Jēkabpils pilsētas un starpnovadu lielo skolu grupā, piemēram, telpu futbolā, basketbolā, krosā, volejbolā, militarizēto šķēršļu joslas pārvarēšanas stafetē Latgales novadā, kā arī Latvijas mēroga orientēšanās sacensībās.

"Dalība konkursā man bija liels izaicinājums un pārbaudījums. Gatavojoties paraugstundas vadīšanai žūrijas priekšā, es atcerējos un izanalizēju savas līdz šim vadītās sporta stundas un rūpīgi pārdomāju, ko vēlētos parādīt konkursa vērtēšanas komisijai. Konkurss man ir atskats uz līdz šim paveikto un sasniegto, kā arī milzīgs stimuls turpmākajam darbam," ar gandarījumu saka 2018. gada Latvijas labākais sporta skolotājs Pēteris Krastiņš.

Piedaloties konkursā, lielākais pārbaudījums pedagogam bijis paraugstundas vadīšana Rīgas Valsts vācu ģimnāzijā. “Lai arī esmu vadījis neskaitāmas nodarbības, uzsākot darbu svešā klasē vērtēšanas komisijas priekšā, pirmās sekundes man bija lampu drudzis, grūti bija pat parunāt. Taču jau pēc brīža tiku pāri uztraukumam un sporta stunda “aizgāja” pati no sevis," stāsta skolotājs. Viņš aicina sporta skolotājus no visas Latvijas izmantot izdevību un nākamgad pieteikties dalībai konkursā. “Jā, nav vienkārši pārvarēt sevi, varbūt ir arī bail no paraugstundas vadīšanas, bet es noteikti to iesaku darīt. Tas ir lielisks atskaites punkts, kad tiek izvērtēts jau paveiktais, lai dotos tālāk uz priekšu un turpinātu zināšanu un prasmju pilnveidošanu,” piebilst Pēteris Krastiņš.

IZM rīkotajā konkursā "Gada sporta skolotājs 2018" dalībniekus tika aicinātas pieteikt Latvijas novadu un pilsētu izglītības pārvaldes, vispārējās un profesionālās izglītības iestādes, pirmo reizi konkursā skolotāji varēja pieteikties arī paši. Konkursa vērtēšanas komisijā šogad bija gan IZM pārstāvji, gan pieredzes bagāti sporta pedagogi, sportisti un nozares speciālisti, tostarp, Latvijas vieglatlēte Anita Siliņa, sporta žurnālists Dāvids Ernštreits, “Lattelecom” Rīgas maratona organizators Aigars Nords, Liepājas Sporta spēļu skolas direktora vietniece Evita Auniņa. Konkurss “Gada sporta skolotājs” norit divās kārtās. Pirmajā kārtā tika vērtēti pretendentu aizpildītie pieteikumi, bet otrajā kārtā – sešu labāko sporta skolotāju vadītās sporta stundas kādā no skolām.

Konkursa mērķis ir popularizēt sporta skolotāja nozīmi veselīgas un fiziski aktīvas jaunās paaudzes izglītošanas procesā, kā arī celt profesijas prestižu plašākas sabiedrības acīs. Labs sporta skolotājs spēj motivēt savus skolniekus būt fiziski aktīviem un veidot pozitīvu attieksmi pret fiziskām aktivitātēm arī turpmākajai dzīvei, tāpēc būtiski ir novērtēt sporta skolotāju darbu.