Zinātne Zinātnes komunikācija
pasaule

Aicinām uzņēmējus un pētniekus piedalīties divos Izglītības un zinātnes ministrijas un Eiropas Kosmosa aģentūras (EKA) organizētajos klātienes semināros, kas ļaus veiksmīgāk sagatavoties dalībai EKA Nacionālās programmas konkursā, kas tiks izsludināts 2022. gada 19. septembrī. Savukārt 2022. gada 13. septembrī notiks Informācijas diena par topošo EKA Biznesa inkubatoru Latvijā.

Latvija kopš 2020. gada 27. jūlija ir EKA asociētā dalībvalsts. Tuvākajos gados kosmosa nozarē varētu iesaistīties vairāki desmiti Latvijas uzņēmumu un zinātnisko institūciju, kuriem ir augsta pētniecības un inovāciju kapacitāte, piemēram, inženierzinātnēs, lietišķajā fizikā, optikā, multidisciplinārās materiālzinātnēs u. c. zinātnes jomās ar augstu pievienoto vērtību.

12. septembra seminārs par pirmo EKA Nacionālās programmas (RPA) konkursu

Semināra dalībnieki iegūs vērtīgu informāciju par EKA Nacionālās programmas konkursa noteikumiem, aktivitāšu tipiem un citiem atbalsta nosacījumiem. Dalība šajā seminārā ir būtiska, lai sekmīgi pretendētu uz finansējuma atbalstu EKA Nacionālās programmas ietvaros.

EKA Nacionālās programmas konkursa atbalsta aktivitātes ietvers:

  • Sagatavošanās aktivitātes TRL1-3
  • Lidojuma segmenta (Flight Segment) aktivitātes TRL3-5
  • Kosmosa zinātnes aktivitātes
  • Kosmosa lietojumi TRL6-8
  • Izglītības aktivitātes (studiju kursu vai doktora darba izstrāde)
  • Ar kosmosu saistītie mācību kursi

Reģistrācija tiešsaistē līdz 10. septembrim.

13. septembrī EKA Biznesa inkubatora informācijas diena

EKA Biznesa inkubācijas centra (ESA BIC) mērķis ir radīt un attīstīt kosmosa tehnoloģiju zinātņietilpīgus uzņēmumus, veicinot jomas izaugsmi Latvijā, kā arī kosmosa tehnoloģiju pārnesi citās valsts prioritārajās viedās specializācijas (RIS3) nozarēs, piemēram, robotikā, materiālzinātnē, elektronikā, pārtikas un veselības aprūpes nozarē, vides tehnoloģijās u. tml. ESA BIC darbojas pēc gadu desmitiem aprobēta EKA modeļa, kas nodrošina stabilu un drošu ESA BIC vadību un kontroli. Katra ESA BIC centra koncepcijas fokusā atbalsta mehānismi ir orientēti uz atbalstu uzņēmējiem uzsākt savu darbību, attīstību kosmosa nozarē un līdzdarboties ar Eiropas un pasaules kosmosa industrijas spēlētājiem.

Paredzams, ka EKA Biznesa inkubators Latvijā tiks izveidots 2023. gada pirmajā pusgadā. EKA Biznesa inkubatora Informācijas diena norisināsies 13. septembrī no plkst. 10.00 - 13.00. Informācija par norises vietu un programmu tiks nosūtīta reģistrētājiem dalībniekiem.

Reģistrācija tiešsaistē līdz 12. septembrim.


Pasākums tiek īstenots projekta 1.1.5/17/I/002 “Integrētie nacionālā līmeņa pasākumi Latvijas pētniecības un attīstības interešu pārstāvības stiprināšanai Eiropas pētniecības telpā” ietvaros.

ERAF
Ja neizdodas atvērt reģistrācijas anketu

Ja nav iespējams atvērt reģistrācijas saites ar "Google Chrome", lūdzam izmantot citu pārlūkprogrammu.