abstraksts spuldzes foto

Valdība atbalstījusi 2,8 milj. eiro piešķiršanu Izglītības un zinātnes ministrijai un tās padotībā esošajām iestādēm, tajā skaitā, profesionālās izglītības iestādēm un koledžām, lai apkures sezonā kompensētu energoresursu sadārdzinājuma ietekmē radušās izmaksas.

Tā kā izmaksas par elektroenerģiju un siltumenerģiju ir ievērojami pieaugušas, ministrija saņēmusi vairāku izglītības iestāžu lūgumus izvērtēt iespēju piešķirt papildu finansējumu, lai varētu samaksāt par energoresursu pakalpojumiem. 2022. gadam piešķirtais valsts budžeta finansējums nav pietiekams, lai kompensētu radušos sadārdzinājumu, ko iepriekš nevarēja prognozēt.

Tautsaimniecības rādītāju izmaiņas - nekustamā īpašuma nodokļa likmes, elektroenerģijas un siltumenerģijas tarifu izmaiņas, inflācijas rādītāja izmaiņas, kā arī izglītības programmu īstenošanas izmaksu jautājums tika aktualizēts vēl krietni pirms pārmaiņām ģeopolitiskajā situācijā un tai sekojošās energokrīzes 2022. gadā. Šogad piedzīvotais energoresursu cenu pieaugums vēl vairāk iezīmē nepietiekamo finansējumu izglītības iestādēm to darbības nodrošināšanai. Apkures un elektrības izmaksu pieaugums rada riskus arī klātienes mācību norisei, kā arī iestāžu infrastruktūras uzturēšanai.

Lai samazinātu enerģijas patēriņu 2022.-2023.gada apkures sezonā, izglītības iestādes ievieš dažādus taupības pasākumus – telpās samazina apkures temperatūru, ierobežo ventilācijas sistēmu darbības laiku, daļēji atslēdz apgaismojumu koplietošanas telpās, atslēdz karsto ūdeni un apkures sistēmām uzstāda termoregulatorus, taču tas nespēj pilnībā kompensēt energoresursu cenu pieaugumu.

Tāpēc IZM aicinājusi valdību atbalstīt papildu finansējuma piešķiršanu, lai kompensētu energoresursu sadārdzinājuma ietekmē radušās izmaksas ministrijas pakļautībā esošajām tiešajām pārvaldes iestādēm un padotībā esošajām izglītības iestādēm. 

Rīkojuma projekts “Par finanšu līdzekļu piešķiršanu no valsts budžeta programmas "Līdzekļi neparedzētiem gadījumiem"" pieejams MK tīmekļvietnē.