Informācija presei
Daugavpils Universitāte

Saistībā ar 24. janvārī medijos izskanējušo ziņu par iespējamu krāpšanos ar ES Sociālā fonda līdzekļiem 600 000 eiro apmērā, Izglītības un zinātnes ministrijā (IZM) šodien tika sasaukta Vadības sanāksme, kurā nolemts pieprasīt Daugavpils Universitātes Padomei nekavējoties sniegt paskaidrojumus.

IZM ieskatā tāda rīcība nav pieļaujama nevienā Latvijas izglītības iestāde vai zinātniskajā institūcijā. Daugavpils Universitātes gadījumā tas nozīmē, ka nav bijusi pietiekama uzraudzība no Daugavpils Universitātes Padomes puses. Padomes pienākumi ir noteikti Augstskolu likumā - Augstskolas padome uzrauga iekšējās kontroles un risku pārvaldības sistēmu darbību, pārskata to atbilstību un darbības efektivitāti.