ES fondi Izglītība
meitene ar grāmatām rokās un skolas somu

Izglītības un zinātnes ministrija sāk kampaņu #LaiksStudēt, lai stiprinātu augstākās izglītības vērtību un motivētu Latvijas iedzīvotājus studēt kādā no Latvijas augstskolām. Kampaņas ietvaros plānots uzrunāt ne tikai skolēnus, bet arī tos, kuri jau beiguši kādu studiju programmu, rosinot viņus iegūt jaunu kvalifikāciju.

Kampaņas laikā ikviens interesents aicināts izmantot iespēju iepazīties ar sev interesējošām studiju iespējām Atvērto durvju dienās, kuras rīko augstskolas visā Latvijā. Atvērto durvju dienās  augstskolas iepazīstinās topošos studentus ar studiju iespējām, programmām, pasniedzējiem, mācību procesu un vidi, kā arī sporta un atpūtas iespējām, dienesta viesnīcām un bibliotēkām.

Tāpat vietnes redzitalak.lv kampaņas lapā interesenti var atrast bezmaksas tiešsaistes karjeras testus un iepazīties ar augstākās izglītības iestādēm un to studiju programmām. Tas ļaus precīzāk izvēlēties jomu savas kvalifikācijas celšanai, kas ir viens no būtiskiem instrumentiem konkurētspējas paaugstināšanā darba tirgū un pašizaugsmes attīstīšanā.

Skolu jaunieši no 9. līdz 15.novembrim aicināti piedalīties tiešsaistes sarunās ar Latvijas zinātniekiem un zinātniecēm. Sarunu laikā skolēni uzzina vairāk par zinātnes plašumiem un pētniecības aizraujošo dabu, kā arī potenciālo nākotnes studiju virzienu. Ar zinātniekiem sarunājas argumentācijas un kritiskās domāšanas treneris Juris Baltačs, kurš uzdod jautājumus gan par zinātnieku pārstāvēto zinātnes nozari, gan viņu ceļu līdz zinātnei. Lai piedalītos sarunās, skolotāji aicināti pieteikt klases.

Starptautiskie izglītības pētījumi un monitoringa dati apliecina, ka augstākā izglītība nodrošina cilvēkiem augstu nodarbinātības un pieaugošu ienākumu līmeni. Pārmaiņas un tendences mūsdienu darba tirgū raksturo nepieciešamība, lai cilvēki apzinātos, ka izglītības nepārtrauktība ir jaunā laikmeta prasība. Tādēļ viens no kampaņas mērķiem ir iesaistīt augstākās izglītības programmās Latvijas iedzīvotājus, neatkarīgi no viņu vecuma vai jau sasniegtā, un mudināt pilnveidot jau esošās zināšanas, tādējādi palielinot cilvēku konkurētspēju un iespējas darba tirgū un veidojot labvēlīgākus priekšnosacījumus personīgajai labklājībai.

puisis ar somu pāri plecam - students

Eiropas Savienības struktūrfondu (ES fondu) 2014.-2020. gada plānošanas periodā augstākajā izglītībā ir veikti nozīmīgi ieguldījumi vairāk nekā 106 milj. eiro  apmērā, nodrošinot mūsdienīgus studiju un pētniecības apstākļus augstākās izglītības iestādēs. Ar ES fondu investīcijām ir modernizēta augstākās izglītības iestāžu infrastruktūra, uzlabota augstākās izglītības studiju programmu kvalitāte un konkurētspēja, stiprināts akadēmiskais personāls un ieviesti pārvaldības uzlabojumi.

logo