Sports Zinātne
sarunājas pie galda

13. februārī Izglītības un zinātnes ministrijā (IZM) tikās izglītības un zinātnes ministre Anda Čakša un ārlietu ministrs Edgars Rinkevičs. Tikšanās mērķis bija pārrunāt IZM un Ārlietu ministrijas (ĀM) kopīgu rīcību saistībā ar Latvijas sekmīgu iekļaušanos starptautiskajā zinātnes apritē un turpmākās aktivitātes, reaģējot uz agresorvalstu Krievijas un Baltkrievijas centieniem izmantot sportu savu politisko interešu realizēšanā.

Sarunas pirmajā daļā abi ministri sprieda par turpmāko rīcību, lai veiksmīgi realizētu Latvijas stratēģiju virzībai uz Eiropas Kodolpētījumu organizācijas (CERN) pilntiesīgas dalībvalsts statusu.

Abi ministri ir vienisprātis, ka jau šogad Latvijai ir jāsper nākamie soļi tālākai integrācijai CERN, kas paredz pāreju no asociētās valsts statusa, kāds Latvijai ir šobrīd, uz pirmsiestāšanās statusu. Tālāk sekos Latvijas kļūšana par  pilnvērtīgu dalībvalsti, kas indikatīvi ir plānota 2026.gadā.

Pilnvērtīgas CERN dalībvalsts statuss turpmāk pavērs iespējas vēl vairāk piesaistīt darbam Eiropas Kodolpētījumu organizācijā talantīgākos Latvijas un diasporas zinātniekus, īstenojot Latvijas intereses. Kā būtisku ieguvumu, ko stimulē dalība CERN, abi ministri minēja arī Latvijas industrijas iesaisti pētniecības darba apritē, nodrošinot veiksmīgu dalību augstas pievienotās vērtības produktu un pakalpojumu iepirkumos un veicinot augsto tehnoloģiju īpatsvaru Latvijā.

Anda Čakša un Edgars Rinkēvičs pārrunāja arī Latvijas sekmes, esot Eiropas Kosmosa aģentūras (EKA) asociētai dalībvalstij. Šobrīd vērojama strauji pieaugoša Latvijas augsto tehnoloģiju uzņēmumu dalība Eiropas Kosmosa aģentūras konkursos, kas liecina par Latvijas tehnoloģisko briedumu ar kosmosu saistītajās pētniecības jomās. Sarunā īpaši tika akcentēts, ka Latvijas dalība EKA sniedz ieguldījumu visos līmeņos – izglītībā, augstākajā izglītībā, zinātnē un industriju spējā būt inovatīvām.  

Situācija saistībā ar Starptautiskās Olimpiskās komitejas (SOK) 2023. gada 25.janvāra paziņojumu, kurā tā aicināja meklēt risinājumus, lai Krievijas un Baltkrievijas sportisti varētu piedalīties starptautiskās sacensībās, bija otra būtiska tēma, par kuru sprieda izglītības un zinātnes ministre Anda Čakša un ārlietu ministrs Edgars Rinkēvičs.

Ministri ļoti atzinīgi novērtēja Latvijas sportistu, sporta organizāciju, valsts pārvaldes iestāžu un augstāko amatpersonu vienoto un stingro pozīciju, nosodot SOK nostāju un paužot gatavību nepiedalīties starptautiskās sporta sacensībās, ja tajās tiks pieļauta Krievijas vai Baltkrievijas sportistu vai komandu dalība zem jebkāda veida karogiem. Abu ministriju darbības koordinācija šajā jautājumā tiks turpināta.

Tikšanās laikā tika pārrunāta arī Izglītības un zinātnes ministrijas iecere līgumos par valsts sporta budžeta līdzekļu piešķiršanu iekļaut nosacījumu, ka valsts budžeta līdzekļi nevar tikt novirzīti tiem sportistiem un sporta darbiniekiem, kas piedalās sporta sacensībās, kurās piedalās arī Krievijas vai Baltkrievijas sportisti - neatkarīgi no to statusa (tai skaitā neitrālā) un starptautisko sporta federāciju noteikumiem un lēmumiem.

Ministri vienojās, ka jautājumos, kas skar Latvijas profesionālo sportistu individuālu dalību komercsacensībās (piemēram, tenisā un riteņbraukšanā), kurās vienlaikus ar Ukrainas sportistiem piedalās arī Krievijas un Baltkrievijas sportisti, būtu jāņem vērā nostāja, kādu līdzīgās situācijās ieņem Ukrainas par sportu atbildīgās organizācijas.