petijumi

Pirmdien, 2022. gada 24. janvārī, pulksten 10.00 Latvijas Universitātes 80. Starptautiskās zinātniskās konferences sekcijā „Izglītības kvalitāte un izglītības sistēmas efektīva pārvaldība” līdztekus citiem prezentēs Ekonomiskās sadarbības un attīstības organizācijas Starptautiskās skolēnu novērtēšanas programmas (OECD PISA), Starptautiskās izglītības sasniegumu novērtēšanas asociācijas Starptautiskā pilsoniskās izglītības  (IEA ICCS) un Starptautiskā matemātikas un dabaszinību izglītības attīstības tendenču (IEA TIMSS) pētījumu datos balstītu analīzi. 

Konferences sekcija „Izglītības kvalitāte un izglītības sistēmas efektīva pārvaldība” pulcēs pētniekus un praktiķus, lai dalītos ar saviem pētījumu rezultātiem par dažādām izglītības kvalitātes un pārvaldības tēmām dažādos izglītības veidos un pakāpēs.

Pasākums notiks tiešsaistē, tā darba valodas būs latviešu un angļu. Pasākuma programma pieejama šeit, savukārt tiešsaistes platformā Zoom jāpieslēdzas šeit.

Dažādi starptautiskie izglītības pētījumi norisinās cikliski reizi trīs, četros vai piecos gados, paredzot laiku gan datu ieguvei, gan to analīzei. Skolas pētījumos aicinātas piedalīties arī šajā pavasarīOECD PISA mērķis ir izmērīt 15 gadus jaunu skolēnu kompetenci izglītības procesā iegūto zināšanu un prasmju pielietošanai reālai dzīvei pietuvinātās situācijās, konstatēt skolēnu gatavību mācīties, turpināt izglītību un būt sekmīgiem sabiedrības locekļiem. Savukārt IEA ICCS pēta 8. klašu jauniešu sagatavotību pildīt savus pilsoņu pienākumus un noskaidro astoto klašu skolēnu zināšanu līmeni pilsoniskajā izglītībā. Visbeidzot IEA TIMSS salīdzina un interpretē atšķirības 4. klašu skolēnu rezultātos matemātikā un dabaszinībās.   

Dalība starptautiskos izglītības pētījumos ir viens no pasākumiem, ko Izglītības un zinātnes ministrija īsteno, lai sasniegtu Izglītības attīstības pamatnostādnēs definēto mērķi veidot ilgtspējīgu un efektīvu izglītības sistēmu un tās resursu pārvaldību. Latvijas dalība starptautiskos izglītības pētījumos notiek ar Eiropas Sociālā fonda atbalstu projektā  Nr. 8.3.6.1/16/I/001 „Dalība starptautiskos izglītības pētījumos” un Nr. 8.3.6.2/17/I/001 „Izglītības kvalitātes monitoringa sistēmas izveide un īstenošana”.

ESF Sociālais fonds