Zinātne Zinātnes komunikācija
cilvēki pie galda

2023. gada 9. un 10. martā Eiropas Komisijas Zinātnes un inovāciju ģenerālsekretāra vietnieces Signes Ratso (Signe Ratso) vadītā delegācija tikās ar Latvijas puses pārstāvjiem, lai apspriestu Latvijas pētniecības un inovācijas stratēģiskos mērķus. Šī tikšanās ir daļa no padziļinātā dialoga ar Latviju, kas aizsākās 8. februārī, kad Stokholmā tikās Eiropas Komisijas inovācijas un jaunatnes lietu komisāre Marija Gabiela (Mariya Gabriel) un Latvijas izglītības un zinātnes ministre Anda Čakša.

Tikšanās laikā Signe Ratso uzsvēra nepieciešamību valsts mērogā piešķirt prioritāti ieguldījumiem pētniecībā un inovācijā, lai risinātu sabiedrībai aktuālas problēmas, kā arī noteikt starpnozaru prioritātes. Kā viens no svarīgākajiem Latvijas izaicinājumiem ir nepieciešamība veicināt lielākus ieguldījumus zinātnē (īpaši no uzņēmējdarbības), kā arī nepieciešamība piesaistīt un noturēt talantus. Izglītības un zinātnes ministrija uzsvēra plānoto valsts budžeta finansējuma pieaugumu pētniecībai laika periodā no 2023.gada līdz 2025.gadam un turpmāk, kā arī informēja par plānotajiem Eiropas Savienības struktūrfondu ieguldījumiem zinātnē. Tikšanās mērķis bija vienoties par Pētniecības un inovācijas ģenerāldirektorāta sniegto atbalstu sekmīgai Latvijas iekļaušanai Eiropas pētniecības telpā, kas ļautu sasniegt Latvijas zinātnes politikas definētos uzdevumus.

Tikšanās aptvēra plašu tēmu loku, tostarp Jauno Eiropas inovācijas programmu, pētniecības novērtējumu un karjeru, sinerģiju starp Apvārsnis Eiropa un struktūrfondiem, Eiropas Savienības misiju pieeju, reformu norisi Latvijas augstākajā izglītībā, kā arī inovāciju un atvērtās zinātnes politikas jomu. Demonstrēti Latvijas panākumi Eiropas Savienības ietvarprogrammas “Apvārsnis Eiropa” dalības paplašināšanās aktivitātēs (Widening) un pārrunāta zinātnes komunikācijas nozīme.

Komisijas ģenerāldirektorāts uzsvēra, ka  tikšanās laikā prezentētais Latvijas Organiskās sintēzes institūta (OSI) ERA Chair projekts ir lielisks piemērs praksē īstenotai sinerģijai. Pateicoties šim ERA Chair projektam, OSI izdevies piesaistīt pasaules klases zinātnieku Stefano Donadio (Dr. Stefano Donadio), kurš institūtā veidos jaunu struktūrvienību – Dabasvielu pētniecības grupu un nodarbinās augsta līmeņa zinātniekus. Lielo interesi no abām pusēm apliecināja aktīvās diskusijas pēc prezentācijām.

Sarunās puses vienojās, ka Komisija, izmantojot savu ekspertīzi, sniegs atbalstu Latvijas zinātnisko institūciju starptautiskā izvērtējuma sagatavošanā, un Izglītības un zinātnes ministrija izteica nodomu parakstīt nolīgumu pētniecības izvērtējuma reformu veicināšanai (CoARA). Pētniecības izvērtējuma reformas nolīgumā ir noteikts kopīgs virziens izmaiņām pētniecības, pētnieku un organizāciju novērtēšanas praksē, lai uzlabotu pētniecības kvalitāti un ietekmi.

Latviju sarunās pārstāvēja Izglītības un zinātnes ministrija, Latvijas Zinātnes padome, Ekonomikas ministrija, kā arī pārstāvji no citām ministrijām un Latvijas zinātnes ekosistēmas, piemēram, Rīgas Tehniskā universitāte, Latvijas Organiskās sintēzes institūts, Commercialization Reactor u.c.

Latvija ir sestā dalībvalsts, kura ir iesaistījusies padziļinātā dialoga procesā, kas tiek organizēti pēc brīvprātības principa un ietver tēmas, ko izvirza dalībvalstis. Šī dialoga mērķis ir izveidot Latvijai pielāgotu pieeju, lai veicinātu pētniecību un inovāciju valstī.

Plašāka informācija par padziļinātajiem dialogiem (angļu valodā) šeit.

Logo ERAF