Lai augsta līmeņa digitālās prasmes, informācijas un datorzinātņu studiju kursi būtu pieejami studentiem visās Latvijas augstskolu programmās, Izglītības un zinātnes ministrija izstrādājusi ES fondu programmas noteikumu grozījumus. Apstiprinātā investīciju programma 1,7 milj. eiro apmērā Latvijas augstskolām ļaus veikt mērķvirzītus ieguldījumus digitālo prasmju, informācijas un datorzinātņu studiju kursu satura, mācību metodikas ieviešanā kopā ar izcilības līderiem – Masačūsetas Tehnoloģiju institūtu, Ņujorkas štata Bufalo Universitāti un Hārvarda Universitāti.

Vairāk nekā 800 000 eiro ieguldīs Hārvarda Universitātes datorzinātņu kursa CS50 (Computer Science for non-majors) adaptēšanai un pilotēšanai Latvijas augstskolās. Tas ir prestižs un gan akadēmiskajā, gan  IT profesionālajā vidē atzīts studiju kurss, kura apgūšana sniedz spēcīgu, metodiski vadītu zināšanu bāzi un paver durvis tālākām studijām sadarbībai ar labākajiem prātiem pasaulē. CS50 kursu varēs apgūt visu studiju programmu studenti.

Nepilnus 800 000 eiro ieguldīs Izglītības inovāciju laboratorijā, kas sadarbībā ar Masačūsetsas Tehnoloģiju institūta Globālās izglītības laboratoriju (MIT J-WEL), Latvijas augstskolām un uzņēmumiem  īstenos piecu līdz septiņu izglītības inovāciju projektu prototipēšanu, lai panāktu būtisku izrāvienu studentu un skolēnu mācību sniegumā.

“Sadarbība ar MIT dod iespēju Latvijai iesaistīties izcilu mācībspēku, tehnoloģiju ekspertu, pētnieku un rīcības politikas ekspertu kopienā un ar MIT atbalstu veidot ietekmīgu inovāciju un pētniecības ekosistēmu Latvijā,” uzsver Anita Muižniece, izglītības un zinātnes ministre.

Papildu atbalsts paredzēts arī akadēmiskā un zinātniskā personāla mācībām augsta līmeņa digitālo prasmju apguvei Ņujorkas štata (ASV) Bufalo universitātē. Kopš 2019.gada, kad uzsākta sadarbības programma, Bufalo Universitātē zināšanas papildinājuši vairāk kā 60 Latvijas augstskolu mācībspēku. Pēc atgriešanās Latvijā mācībspēki piedalās jaunu studiju kursu izstrādē, pilnveidē un universitātes līmeņa stratēģisku iniciatīvu realizēšanā.

“Šis ir viens no veidiem, kā veicinām līderu kopienas, pārmaiņu virzītājspēku grupas attīstību gan augstskolās, gan pārvaldībā, lai ar gūtajām zināšanām un kontaktiem mērogotu un pastiprinātu projektu jaudu,” norāda Izglītības un zinātnes ministrijas valsts sekretāra vietniece Santa Šmīdlere,

Sadarbību ar Bufalo universitāti un Masačūsetsas Tehnoloģiju institūta Globālās izglītības laboratoriju nodrošina Rīgas Tehniskās universitātes Rīgas Biznesa skola (Riga Business School).

ES fondu programmu finansējums ir nozīmīgs instruments, lai attīstītu zinātņu un tehnoloģiju ietilpīgas inovācijas, kas ir būtisks elements valsts ekonomikas izaugsmei un konkurētspējai. Pieejamais finansējums sniedz iespēju pētniecības un inovācijas sektoram piesaistīt cilvēkkapitālu – zinātniekus, inženierus un citus augsta līmeņa speciālistus. Pētniecības un inovācijas jomu attīstība veicina arī jauniešu motivāciju izvēlēties STEM nozaru studijas Latvijas augstskolās.

IZM izstrādātie grozījumi Ministru kabineta 2017. gada 6. jūnija noteikumos Nr. 315 "Darbības programmas "Izaugsme un nodarbinātība" 1.1.1. specifiskā atbalsta mērķa "Palielināt Latvijas zinātnisko institūciju pētniecisko un inovatīvo kapacitāti un spēju piesaistīt ārējo finansējumu, ieguldot cilvēkresursos un infrastruktūrā" 1.1.1.5. pasākuma "Atbalsts starptautiskās sadarbības projektiem pētniecībā un inovācijās" pirmās, otrās un trešās projektu iesniegumu atlases kārtas īstenošanas noteikumi" otrdien, 2022. gada 8. novembrī, apstiprināti valdībā.